• Seim, Rikke (Project Participant)
 • Poulsen, Signe (Project Participant)
 • Jensen, Per Langaa (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Udgangspunktet for delprojektet er en forventning om at arbejdsmiljøarbejdet vil blive forandret i de kommende år som følge af de ny regler om etablering af en arbejdsmiljøorganisation (AMO).  Projektet undersøger disse forandringer i arbejdsmiljøarbejdet og effekten på arbejdsmiljøet.  Formålet med projektet er at skabe ny viden om de virkningsmekanismer, som kan føre til effektive former for ledelse og organisering af arbejdsmiljøarbejdet, og som kan danne grundlag for beslutninger om samfundsmæssige virkemidler. Undersøgelser har vist, at sikkerhedsorganisationen siden sin start har haft en perifer placering i virksomhederne. De faste regler har betydet, at der ofte har været uoverensstemmelse mellem organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet og ledelses- og samarbejdssystemet – herefter betegnet virksomhedens ledelsessystem. Med revisionen i 2010 er der lagt op til et brud hermed ved at motivere til at integrere arbejdsmiljøarbejdet i ledelsessystemet og derved skabe større fokus på arbejdsmiljøet og på en hensigtsmæssig tilpasning (alignment (45-47)) mellem arbejdsmiljøarbejdet og virksomhedens ledelsessystem. AMO-reformen indebærer således en mulighed for at effektivisere det helt centrale virkemiddel i arbejdsmiljøloven: Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere om en stadig forbedring af arbejdsmiljøet.


  AcronymAMO
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/201101/01/2016