Frie Forskningsråds Ung Eliteforskerpris: EliteForsk-konference

 • Gauravaram, Praveen (Recipient)

  Prize: Prizes, scholarships, distinctions

  Description

  Kryptografiske hash-funktioner er et af de vigtigste redskaber til design af effektive kryptografiske protokoller som for eksempel digitale signaturer, der gør sikker kommunikation over internettet mulig. Kryptografiske protokoller viser sig ofte at være sikre, forudsat at de bagvedliggende hash-funktioner er sikre. Lige siden hash-funktionen SHA-1 blev taget i brug som den Føderale Informationsprocesseringsstandard (FIPS) af National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA, er den blevet anvendt i mange bevisligt sikre kryptografiske protokoller. Sikkerhedssårbarhederne, der er blevet blotlagt i SHA-1 og andre almindeligt anvendte hash-funktioner, har dramatisk mindsket vores tryghed i brugen af aktuelle hash-funktioner som sikre mekanismer i de kryptografiske protokoller. I deres søgen efter en sikker hash-funktion lancerede NIST i USA en verdensomspændende konkurrence i 2007 om at vælge en ny hash-funktion, der skal benævnes SHA-3 og standardiseres i 2012. Formålet med dette forskningsprojekt er at gennemføre sikkerhedsanalyser af hash-funktioner for at forbedre vores forståelse af deres sikkerhed. Hash-funktioner, som vi har et godt kendskab til sikkerheden af, vil styrke vores tiltro ved påvisning af sikkerheden i kryptografiske protokoller ved at gå ud fra forsvarlige antagelser om hash-funktionssikkerhed og senere implementere dem ved hjælp af sikre hash-funktioner.
  Granting OrganisationsNy Carlsberg Glyptotek

   Fingerprint