Prize: Prizes, scholarships, distinctions

Description

Forskning og formidling hører sammen! Derfor udfordrer Arktisk Institut unge akademikere til at formidle forskning med almindelige ord til almindelige mennesker. Formålet er dobbelt: at opmuntre unge forskere til god formidling og at åbne forskningen i det arktiske område for et større publikum. I samarbejde med Sermitsiaq og Det Grønlandske Selskab antager Arktisk Institut tre artikler, som publiceres i Sermitsiaq og Tidsskriftet Grønland. De tre artiklers forfattere modtager sammen med prisen et unikt dokument med bedømmelsesudvalgets kommentarer til artiklen. Styrelsen for Forskning og Uddannelse sponsorerer årets uddeling.

Førstepris: 10.000 kroner
Andenpris: 5.000 kroner
Tredjepris: 2.500 kroner
Bedømmelsesudvalgets sammensætning:

Direktør Bent Nielsen, Arktisk Institut (formand),
Chefredaktør Poul Krarup, Sermitsiaq
Journalist Kirsten Rosing, Danmarks Radio
Bestyrelsesformand Johnny Fredericia, Det Grønlandske Selskab
Redaktør Uffe Wilken, Tidsskriftet Grønland
Granting OrganisationsDanish Arctic Institute