Philip John Binning

  • Anker Engelunds Vej, 101, 1.212

    2800 Kgs. Lyngby

    Denmark

1992 …2020

Research output per year

If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Report
2019

GrundRisk Landfill Transport of contaminants released from landfills – a part of a risk assessment tool

Locatelli, L. (ed.), Bjerg, P. L. & Binning, P. J., 2019, København Ø: Danish Environmental Protection Agency. 76 p. (Miljoeprojekter; No. 2080).

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
102 Downloads (Pure)
2018

GrundRisk - Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

Søndergaard, G. L. (ed.), Locatelli, L. (ed.), Rosenberg, L. (ed.), Binning, P. J. (ed.), Bjerg, P. L. (ed.) & Aabling, J. (ed.), 2018, København Ø: Miljø- og Fødevareministeriet. 52 p. (Miljoeprojekter; No. 1984).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
79 Downloads (Pure)
2017

GrundRisk - Coupling of vertical and horizontal transport models

Locatelli, L., Rosenberg, L., Bjerg, P. L. & Binning, P. J., 2017, København K: Ministery of Environment and Food of Denmark. 62 p. (Miljoeprojekter; No. 1915).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
177 Downloads (Pure)
2016

JAGG 2 - Vertikal transport ned til førstkommende betydende magasin: Miljøprojekt nr. 1828, 2016

Christensen, A. G. (ed.), Binning, P. J. (ed.), Troldborg, M. (ed.), Kjeldsen, P. (ed.) & Broholm, M. M. (ed.), 2016, Copenhagen K: Danish Environmental Protection Agency. 95 p. (Miljøprojekt ; No. 1828, Vol. 2016).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
295 Downloads (Pure)

Pumping and tracer test in a limestone aquifer and model interpretation: Akacievej, Hedehusene

Mosthaf, K., Brauns, B., Rohde, M. M., Helweg, C., Bastrup, J. U., Broholm, M. M., Bjerg, P. L. & Binning, P. J., 2016, Kgs. Lyngby: Technical University of Denmark. 88 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
28 Downloads (Pure)
2015
Open Access
File
123 Downloads (Pure)
2014

Bæredygtighedsvurdering af løsningsalternativer for kemikaliedepotet ved Høfde 42: Notat 3

Søndergaard, G. L., Binning, P. J. & Bjerg, P. L., 2014, Kgs. Lyngby: DTU Miljø. 73 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
213 Downloads (Pure)

Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 4: Vurdering af fortynding i vandløb ved påvirkning fra forurenede grunde

Aisopou, A., Sonne, A. T., Bjerg, P. L. & Binning, P. J., 2014, København K: Miljøministeriet. Miljøstyrelsen. 69 p. (Miljoeprojekter; No. 1572).

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
211 Downloads (Pure)
Open Access
File
12 Downloads (Pure)
Open Access
File
173 Downloads (Pure)

NorthPestClean: Remediation Stop Criteria

Fjordbøge, A. S., Bjerg, P. L., Binning, P. J. & Poulsen, S. E., 2014, Kgs. Lyngby: Technical University of Denmark. 52 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
173 Downloads (Pure)

Risikovurdering af overfladevand, som er påvirket af punktkildeforurenet grundvand

Nielsen, S. S., Tuxen, N., Frimodt Pedersen, O., Bjerg, P. L., Sonne, A. T., Binning, P. J., Fjordbøge, A. S. & Aabling, J., 2014, København K: Miljøministeriet. Miljøstyrelsen. 175 p. (Miljoeprojekter; No. 1575).

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Open Access
File
472 Downloads (Pure)
341 Downloads (Pure)
2013

Skelnen mellem pesticidkilder: Miljøprojekt nr. 1502, 2013

Tuxen, N., Roost, S., Kofoed, J. L. L., Aisopou, A., Binning, P. J., Chambon, J. C. C., Bjerg, P. L., Thorling, L., Brüsch, W. & Esbensen, K., 2013, København K: Miljøstyrelsen. 316 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
216 Downloads (Pure)
2011

Bæredygtighed af afværgemetoder: Notat 1 Litteraturstudium

Søndergaard, G. L., Binning, P. J. & Bjerg, P. L., 2011, Kgs. Lyngby: DTU Miljø. 19 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
94 Downloads (Pure)

Fastlæggelse af oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger

Døssing Overheu, N., Tuxen, N., Thomsen, N. I., Binning, P. J. & Bjerg, P. L., 2011, Miljøstyrelsen. 169 p. (Miljøprojekt; No. 137 2011).

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Open Access
File
158 Downloads (Pure)

Forekomst af fri fase og kvantificering af forureningsflux for chlorerede opløsningsmidler

Bjerg, P. L., Broholm, M. M., Lange, I. V., Troldborg, M., Janniche, G. S., Lemming, G., Pompeia Ramos dos Santos, M. C. & Binning, P. J., 2011, Kgs. Lyngby: DTU Miljø. 30 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
265 Downloads (Pure)

Kvantificering af forureningsflux i transekt ved Skuldelev: Datarapport

Lange, I. V., Troldborg, M., Pompeia Ramos dos Santos, M. C., Binning, P. J. & Bjerg, P. L., 2011, Kgs. Lyngby: DTU Miljø. 64 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
5698 Downloads (Pure)

Monitering, modellering og miljøvurdering af fuldskala afværge af TCE fourening ved stimuleret reduktiv deklorering

Westergaard, C., Lemming, G., Janniche, G. S., Chambon, J. C. C., Binning, P. J., Broholm, M. M., Bjerg, P. L., Christophersen, M. & Petersen, J., 2011, Region Syddanmark. 61 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
135 Downloads (Pure)

Risikovurdering af forurenede grunde på Vadsbyvej i forhold til vandressourcen og Soderup Vandværk

Chambon, J. C. C., Thomsen, N. I., Kessler, T. C., Nilsson, B., Klint, K. E., Binning, P. J. & Bjerg, P. L., 2011, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet & Region Hovedstaden. 37 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
95 Downloads (Pure)

Værktøjer til brug for risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger

Døssing Overheu, N., Tuxen, N., Frimodt Pedersen, O., Jensen, C. B., Røkkjær, A., Andersen, J. A., Aabling, J., Troldborg, M., Binning, P. J. & Bjerg, P. L., 2011, København: Miljøstyrelsen. 126 p. (Miljøprojekt; No. 1366).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
220 Downloads (Pure)

Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som afværgeteknologi i moræneler: Delrapport 1

Damgaard, I., Chambon, J. C. C., Christiansen, C. M., Lemming, G., Broholm, M. M., Binning, P. J. & Bjerg, P. L., 2009, København: Miljøstyrelsen. (Miljøprojekt; No. 1294).

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Model assessment of reductive dechlorination as a remediation technology for contaminant sources in fractured clay: Modeling tool Delrapport II

Chambon, J. C. C., Damgaard, I., Christiansen, C. M., Lemming, G., Broholm, M. M., Binning, P. J. & Bjerg, P. L., 2009, Copenhagen: Environmental Protection Agency. (Environmental Project; No. 1294).

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Open Access
File
34 Downloads (Pure)

Region Hovedstaden, Revurdering af eksisterende undersøgelser, Rundforbivej 176

Tuxen, N., Larsen, L. C., Troldborg, M., Bjerg, P. L. & Binning, P. J., 2008, Kgs. Lyngby: DTU Miljø.

Research output: Book/ReportReportResearch

Risikovurdering af punktkilder

Tuxen, N., Troldborg, M., Binning, P. J., Kjeldsen, P. & Bjerg, P. L., 2006, Kgs. Lyngby: Institut for Miljø & Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet & Københavns Amt. 24 p.

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
28 Downloads (Pure)