Personal profile

Profile

Henvendelse vedrørende:

  • Sekretær for sektionsleder Allan Egetoft og sektionsleder Bo Carlsen
  • Koordinering af møder, kurser, arrangementer mv.
  • Kreditor- og debitorbogholderi
  • Superbruger i DTU INvoice (fakturamodul), DTU Expense (rejseafregningssystem), DTU Procure (indkøbssystem) Superbruger i ØSS (debitorfakturaer og ompostering), DTU Basen, ProNestor og Kantinebestilling
  • Qlic View
  • Officepakken
  • Fejlmeld- og bestillersystemet
  • CARD ADMIN - ADK (Adgangskontrolsystem)