• Vejlsøvej 39, Silkeborg-039, 0

    8600 Silkeborg

    Denmark

2002 …2099
If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output 2002 2020

Filter
Report
2015
58 Downloads (Pure)

Automatisk posisjonering av akustisk merket smolt i tre dimensjoner - Utprøving og evaluering i Mandalsvassdraget

Gjelland, K. Ø., Baktoft, H., Økland, F., Hedger, R. & Forseth, T., 2015, Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning. 20 p. (NINA rapport; No. 1072).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
2011

Vandringsadferd hos sjøørret i esturie og nedre deler av Vefsna under dosering av CFT-Legumin (rotenon)

Davidsen, J. G., Thorstad, E. B., Baktoft, H., Aune, S., Økland, F. & Rikardsen, A. H., 2011, Trondheim, Norway: Norges teknisk-naturvidenskapelige universitet. (NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk notat; No. 8).

Research output: Book/ReportReportResearch

2010
132 Downloads (Pure)

Individual based population inference using tagging data

Pedersen, M. W., Thygesen, U. H., Baktoft, H. & Madsen, H., 2010, Kgs. Lyngby: Technical University of Denmark, DTU Informatics, Building 321. (IMM-Technical Report-2010-11).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
219 Downloads (Pure)

Opgang og gydning af laks i Skjern Å-systemet 2008/2009

Koed, A., Jepsen, N., Baktoft, H. & Larsen, S., 2010, Charlottenlund: DTU Aqua. (DTU Aqua-rapport; No. 220-2010).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
2008
70 Downloads (Pure)
Open Access
File
2005
91 Downloads (Pure)

Myndighedssamarbejdet om fiskeriet i Ringkøbing og Nissum fjorde

Baktoft, H., Koed, A., Linnemann, M., Harrekilde Jensen, J., Glüsing, H., Jensen Scheel-Bech, L., Østergaard, L., Nielsen, N. K. & Iversen, K., 2005, Silkeborg: Danmarks Fiskeriundersøgelser. 66 p. (DFU-rapport; No. 153-05).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
414 Downloads (Pure)

Restaurering af Skjern Å: Sammenfatning af overvågningsresultater 1999-2003

Andersen, J. M., Jessen, K., Larsen, B. B., Bundgaard, P., Glüsing, H., Illum, T., Hansen, L. B., Damgaard, O., Koed, A., Baktoft, H., Jensen, J. H., Linnemann, M., Ovesen, N. B., Svendsen, L. M., Bregnballe, T., Skriver, J., Baattrup-Pedersen, A., Pedersen, M. L., Madsen, A. B., Amstrup, O. & 2 others, Bak, M. & Andersen, J. M. (ed.), 2005, [s.l.]: Danmarks Miljøundersøgelser. 96 p. (Danmarks Miljoeundersoegelser. Faglig Rapport; No. 531).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File