Hans-Jørgen Albrechtsen

Hans-Jørgen Albrechtsen

Professor

Building: 115, 124

Denmark

Phone: 45251586Mobile: 21763889Fax: 45932850

Hans-Jørgen Albrechtsen, professor i Public Health Engineering ved DTU Miljø – Institut for Vand og Miljøteknologi. Han er cand. scient. i mikrobiel økologi fra Københavns Universitet i 1986, hvor han i 1991 tog en PhD-grad i grundvandsmikrobiologi. Han har været ansat på DTU siden 1999. Siden 1987 har forskningen været fokuseret på mikrobiologi i grundvand og drikkevand. Han har været arbejdet med mikrobielle processer ved grundvandforurening fra lossepladser, og miljøfremmede stoffers skæbne i grundvandsmiljøer, og har arbejdet specifik med pesticider siden 1996. Gennem de seneste år har forskningen haft fokus på sundhedsaspekter ved vækst og spredning af bakterier i varmtvands- og drikkevandssystemer, samspil mellem biofilm og materialer i drikkevandsforsyning, samt ved anvendelse af alternative vandressourcer. Der er særligt focus på processer i vandbehandling på vandværker, blødgøring og mikrobielle processer i sandfiltre, navnlig nitrifikation og pesticidfjernelse.

Han har været leder eller haft ledelsesansvar for en række forskningsprojekter bl.a. de Strategisk Forskningsrådsprojekter SENSOWAQ (udvikling af sensorer til vandkvalitet) og DW BIOFILTERS (biologisk drikkevandsbehandling), samt DRIP (vandeffektiv produktion i fødevareindustrien).

Han har desuden deltaget i en række internationale forskningsprojekter indenfor EU. Han deltager i komiteer og udvalg for bl.a. By- og landskabsstyrelsen, Miljøstyrelsen og DANVA.

Forskningen har resulteret i mere end 400 internationale publikationer (over 130 i internationale WoS-tidsskrifter med peer review) og godt 170 danske publikationer. Han har undervist på en lang række kurser inden for sit fagområde og været vejleder eller medvejleder for mere end 30 PhD-studerende og mere end 100 eksamensprojektstuderende.

Han har anmeldt et patent og modtog Grundfosprisen 2012 (1 mio DKK) for forskning i grund- og drikkevand.

View graph of relations

View all »

View all »

Activities

(27)

View all »

 • Water Research

  ISSNs: 0043-1354

  Additional searchable ISSN (Electronic): 1879-2448

  I W A Publishing, United Kingdom

  BFI (2020): BFI-level 2, Scopus rating (2018): CiteScore 8.55 SJR 2.721 SNIP 2.426, Web of Science (2020): Indexed yes, ISI indexed (2013): ISI indexed yes

  Central database

  Journal

 • DanskVand

  ISSNs: 1602-3609, 1602-3609

  Denmark

  ISI indexed (2013): ISI indexed no

  Central database

  Journal

 • Journal of Contaminant Hydrology

  ISSNs: 0169-7722

  Additional searchable ISSN (Electronic): 1873-6009

  Elsevier, Netherlands

  BFI (2020): BFI-level 1, Scopus rating (2018): CiteScore 2.88 SJR 0.96 SNIP 1.313, Web of Science (2020): Indexed yes, ISI indexed (2013): ISI indexed yes

  Central database

  Journal

View all »

Download as:
Download as PDF
Select render style:
CVShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
CVShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
CVShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

ID: 2206251