Frank Ivan Hansen

Frank Ivan Hansen

Fisheries technician

Kemitorvet

Building: 201, 037

2800 Kgs. Lyngby

Denmark

Phone: 35883363Mobile: 21685637

Forsknings- og arbejdsområder 

Monitering:
Arbejder med planlægningen af indsamlingerne af data fra de kommercielle landinger i  Østersøen og Kattegat. Projektleder på projektet Indsamling af data fra fiskeriet på Bornholm. Medvirker ved EU ansøgninger og afrapporteringer for moniterings-projektet. Skriver kvartalsrapporter om indsamlingernes gang i indre farvande, og manualer for indsamling, skemaudfyldning, stikprøvetagning og estimering af data. Kontaktperson til fiskerikontrollen vedrørende indsamling af data fra fiskeriet. Ansvarlig for afrapportering af udenlandske landingstal til andre EU-lande.
 
Kvalitetssikring:
Arbejder med kvalitetssikring af indsamlingsprocedurer, kvalitetssikring af data fra det kommercielle fiskeri, samt stikprøvetagning og aldersbestemmelser. Ansvarlig for diverse kvalitetssikrings manualer, og medvirker til international koordinering af de praktiske dataindsamlinger fra fiskeriet. 
 
Sejlads:
Sejler med institutionens egne skibe.
 
Aldersbestemmelse:
Aldersbestemmer laks, kulmule, rødspætte og skrubbe. Har tidligere aldersbestemt; torsk, kuller, mørksej, og tunger. Deltager desuden i diverse aldersbestemmelses workshops.
View graph of relations
Download as:
Download as PDF
Select render style:
CVShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
CVShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
CVShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

ID: 480686