Finn Sivebæk

Finn Sivebæk

Advisor on freshwater fisheries management

Vejlsøvej 39

Building: null, null

8600 Silkeborg

Denmark

Phone: 35883117Mobile: 21792195

CV

Education

1989 - 1995 Biologi - Odense Universitet

Academic grades

Cand. scient.

Expertise

Forsknings- og arbejdsområder 

 • Fiskeplejekonsulenten rådgiver inden for de områder, der bidrager til en optimal fiskepleje. Denne rådgivning skal på længere sigt sikre, at en større del af vore fiskebestande stammer fra naturlig reproduktion. Rådgivningen tager ofte udgangspunkt i lokale forhold, således at indsatsen bliver målrettet. Arbejdet i lokalområderne har hidtil medført et frugtbart samarbejde mellem organisationer og myndigheder.
   
 • I bestræbelserne på at skabe naturlige fiskebestande kan man fokusere på 3 indsatsområder: forbedre levebetingelser for fisk, genetablere bestande ved udsætning af fisk eller foretage regulering i fiskeriet. I Danmark arbejder man med alle tre parametre. Især er der skabt interesse for at forbedre vandmiljøet. I den forbindelse er der behov for at styrke rådgivningen til kommunerne, et samarbejde som hidtil har resulteret i adskillige projekter, som har bidraget til en optimal fiskepleje.
   
 • Sideløbende med de miljøforbedrende tiltag bliver der udsat fisk i vore vandløb, søer og kystnære områder. En succesfuld udsætning kræver imidlertid, at fiskene har en høj kvalitet. Den nyeste viden har således påvist, at de udsatte fisk bør være af vild herkomst samt at avlsarbejdet skal følge genetiske retningslinier. På kurser formidler konsulenten den nyeste viden omkring optimal opdræt og udsætningsstrategi.
   
 • Konsulenten arbejder med at belyse særlige fiskerimæssige problemer i lokalområder med henblik på at imødekomme en stigende interesse for det rekreative fiskeri. Herunder en vurdering af, hvorledes man kan optimere bestandene ved ændret vedligeholdelse eller restaurering i vandsystemet. I det omfang det er nødvendigt, kan der blive udarbejdet lokale udsætningsstrategier, såfremt det kan optimere fiskeplejen.
   
 • I forbindelse med optimering af fiskeplejen er det vigtigt at udsætningsforeninger, lystfiskere, fritidsfiskere og myndigheder løbende får information omkring de nyeste forskningsresultater. Denne information vil blive formidlet via populære tidsskrifter, informationsaftener, kurser, personlig kontakt samt www.fiskepleje.dk  

International experience

Stillinger og erfaringer 

 • 1993: Feltarbejde ved Fisheries and Oceans, Vancouver, British Columbia, Canada.
 • 1995: Forskningsassistent, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for ferskvandsfiskeri.
 • 1996 - 1997: Konsulent i biologisk rådgivningsfirma.
 • 1997: Fiskemester på opdrætsanlæg.Odense Produktions Højskole.
 • 1997 - : Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua, Afdeling for Ferskvandsfiskeri.

Other information

 • Fiskeplejekonsulenten rådgiver inden for de områder, der bidrager til en optimal fiskepleje. Denne rådgivning skal på længere sigt sikre, at en større del af vore fiskebestande stammer fra naturlig reproduktion. Rådgivningen tager ofte udgangspunkt i lokale forhold, således at indsatsen bliver målrettet. Arbejdet i lokalområderne har hidtil medført et frugtbart samarbejde mellem organisationer og myndigheder.
   
 • I bestræbelserne på at skabe naturlige fiskebestande kan man fokusere på 3 indsatsområder: forbedre levebetingelser for fisk, genetablere bestande ved udsætning af fisk eller foretage regulering i fiskeriet. I Danmark arbejder man med alle tre parametre. Især er der skabt interesse for at forbedre vandmiljøet. I den forbindelse er der behov for at styrke rådgivningen til kommunerne, et samarbejde som hidtil har resulteret i adskillige projekter, som har bidraget til en optimal fiskepleje.
   
 • Sideløbende med de miljøforbedrende tiltag bliver der udsat fisk i vore vandløb, søer og kystnære områder. En succesfuld udsætning kræver imidlertid, at fiskene har en høj kvalitet. Den nyeste viden har således påvist, at de udsatte fisk bør være af vild herkomst samt at avlsarbejdet skal følge genetiske retningslinier. På kurser formidler konsulenten den nyeste viden omkring optimal opdræt og udsætningsstrategi.
   
 • Konsulenten arbejder med at belyse særlige fiskerimæssige problemer i lokalområder med henblik på at imødekomme en stigende interesse for det rekreative fiskeri. Herunder en vurdering af, hvorledes man kan optimere bestandene ved ændret vedligeholdelse eller restaurering i vandsystemet. I det omfang det er nødvendigt, kan der blive udarbejdet lokale udsætningsstrategier, såfremt det kan optimere fiskeplejen.
   
 • I forbindelse med optimering af fiskeplejen er det vigtigt at udsætningsforeninger, lystfiskere, fritidsfiskere og myndigheder løbende får information omkring de nyeste forskningsresultater. Denne information vil blive formidlet via populære tidsskrifter, informationsaftener, kurser, personlig kontakt samt www.fiskepleje.dk.  

My links

My files

View graph of relations

View all »

View all »

View all »

Download as:
Download as PDF
Select render style:
CVShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
CVShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
CVShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

ID: 530904