Darko Zibar

Darko Zibar

Associate Professor, Head of Group

Ørsteds Plads

Building: 343, 124

2800 Kgs. Lyngby

Denmark

Phone: 45253840Mobile: 61464688
Denne afhandling drejer sig om modelleringsteknik og støjanalyse i forbindelse med klokgendannelsessystemer, som er baseret på en optoelektronisk faselåst sløjfe. Der er brugt teknikker fra stokastiske processer og stokastiske differentialligninger til at løse problemet. Stokastiske differentialligninger, der beskriver en optoelektronisk faselåst sløjfe, bliver udledt. Der er anvendt småsignalanalyse til at linearisere ligningssystemet, og det fremkomne ligningssystem bliver løst ved hjælp af Fourier transformationsteknikker. Endvidere er der udført numeriske simuleringer for at undersøge virkemåden af en optoelektronisk faselåst sløjfe ved 160 Gb/s. Det vises, at det er vigtigt at reducere tidsforsinkelsen inde i sløjfen, da der ellers vil opstå forøget støj på det gendannede kloksignal. Endvidere undersøges kravene til de lokaloscillatorer, der indgå i sløjfen. Det vises, at hvis den elektriske oscillator i sløjfen har mindre støj end det indkommende datasignal, så kan man stadigvæk opnå støjreduktion, selv om den optiske lokaloscillator har mere støj end det indkommende datasignal. Ved at følge retningslinier fra teorien demonstreres klokgendannelse fra et 320 Gb/s datasignal. Optisk regenerering med klokgendannelse beskrives også. Dette gøres ved hjælp af teknikker fra stokastisk teori, og endelig bliver udledt et analytisk udtryk for frekvensspektret af det regenererede datasignal. Dernæst udføres numeriske simuleringer for at undersøge en optisk regenerator, der arbejder ved enten 40 Gb/s eller 160 Gb/s. Det vises, at det indkommende datasignal skal have firkantede pulser for at en væsentlig støjreduktion kan opnås. Klokpulserne skal have en bredde i tid på 3.5 ps og 0.5 ps for systemer, der arbejder ved henholdsvis 40 Gb/s og 160 Gb/s for at støjen på det regenererede datasignal er lige så lille som støjen fra kloksignalet. I sidste del af afhandlingen bliver en ny faselåst, kohærent og optisk fasedemodulator med tilbagekobling samt sampling og beregnet til fasemodulerede optiske forbindelser præsenteret, teoretisk undersøgt og eksperimentelt demonstreret. Det vises eksperimentelt, hvordan den nye faselåste demodulator giver en forbedring på 18 dB i dynamisk område sammenlignet med en traditionel fasedemodulator uden tilbagekobling. Endvidere er en ny tidsdomæne numerisk model blevet udviklet, og den vises at give resultater, som er i god overensstemmelse med eksperimentelle data. Numeriske simuleringer bruges til at undersøge, hvordan sløjfeforstærkning, ikke-linearitet i fasemodulatoren, amplitudemodulation, amplitude- og tidsjitter indvirker på signal-intermodulationsforholdet og signal-støj forholdet. Endelig præsenteres en ny lineariseringsteknik, som er uafhængig af RF signaleffekt og frekvens, og som derved kan overvinde fasemodulatorens ikke-linearitet.
View graph of relations

View all »

View all »

 • Journal of Lightwave Technology

  ISSNs: 0733-8724

  Additional searchable ISSN (Electronic): 1558-2213

  Institute of Electrical and Electronics Engineers, United States

  BFI (2020): BFI-level 2, Scopus rating (2018): CiteScore 4.73 SJR 1.449 SNIP 1.923, Web of Science (2020): Indexed yes, ISI indexed (2013): ISI indexed yes

  Central database

  Journal

 • I E E E Photonics Technology Letters

  ISSNs: 1041-1135

  Additional searchable ISSN (Electronic): 1941-0174

  Institute of Electrical and Electronics Engineers, United States

  BFI (2020): BFI-level 2, Scopus rating (2018): CiteScore 2.89 SJR 0.991 SNIP 1.25, Web of Science (2020): Indexed yes, ISI indexed (2013): ISI indexed yes

  Central database

  Journal

 • Optics Express

  ISSNs: 1094-4087

  Additional searchable ISSN (Electronic): 1094-4087

  The Optical Society, United States

  BFI (2020): BFI-level 2, Scopus rating (2018): CiteScore 3.98 SJR 1.473 SNIP 1.601, Web of Science (2020): Indexed yes, ISI indexed (2013): ISI indexed yes

  Indexed in DOAJ

  Central database

  Journal

View all »

Download as:
Download as PDF
Select render style:
CVShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
CVShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
CVShortLong
Word
Download as: To download, please limit the number of search results to 1,000 or less.

ID: 2167777