Research Output 1975 2020

Filter
Report
2019
4 Downloads (Pure)

Analyse af eftersortering af restaffald - Udsortering af plast og metal fra restaffald

Fredenslund, A. M., Astrup, T. F., Damgaard, A. & Eriksen, M. K., 2019, Miljøstyrelsen,. 62 p. (Miljoeprojekter; No. 2109).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
19 Downloads (Pure)
Open Access
File
84 Downloads (Pure)

LCA of Single Use Plastic Products in Denmark

Takou, V. (ed.), Boldrin, A. (ed.), Astrup, T. F. (ed.) & Damgaard, A. (ed.), 2019, Odense C: Danish Environmental Protection Agency. 77 p. (Miljoeprojekter; No. 2104).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
140 Downloads (Pure)

På vej – Mod øget genanvendelse af husholdningsaffald (livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering)

Kromann, M. T. (ed.), Jakobsen, J. B. (ed.), Karup Pedersen, J. (ed.), Damgaard, A. (ed.) & Henriksen, T. (ed.), 2019, København Ø: Miljø- og Fødevareministeriet. 100 p. (Miljoeprojekter; No. 2059).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
2 Downloads (Pure)

Preliminary assessment of plastic material flows in Denmark - Technical Report

Pivnenko, K. (ed.), Damgaard, A. (ed.) & Astrup, T. F. (ed.), 2019, Danish Environmental Protection Agency. 66 p. (Miljoeprojekter; No. 2090).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
2018
64 Downloads (Pure)

Analyse af biobaserede materialer

Ottosen, L. M., Bertelsen, I. G. M., Lenau, T., Bonefeld, B., Riisberg, V., Boldrin, A., Astrup, T. & Meyer, A., 2018, 40 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File

Chemicals in paper and paperboard - report as part of a Govermental assignment

Carlqvist, K., Klint, H., Pivnenko, K., Astrup, T. F., Paul, S. & Paul, A-C., 2018, Stockholm, Sweden: Swedish Chemicals Agency. 88 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

1364 Downloads (Pure)

Life Cycle Assessment of grocery carrier bags

Bisinella, V. (ed.), Albizzati, P. F. (ed.), Astrup, T. F. (ed.) & Damgaard, A. (ed.), 2018, København Ø: Danish Environmental Protection Agency. 143 p. (Miljoeprojekter; No. 1985).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
546 Downloads (Pure)
Open Access
File
63 Downloads (Pure)

Test af kompostprodukter og vurdering af komposts generelle anvendelse i biocovertilskudsordningen

Olesen, A. O. U., Fitamo, T. M., Kjeldsen, P. & Scheutz, C., 2018, Kgs. Lyngby, Denmark: Technical University of Denmark. 47 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
78 Downloads (Pure)

Transport of Nanoparticles From Coated Surfaces Through Physical Contact: Application Note

Mackevica, A., Olsson, M. E., Heggelund, L. R., Hansen, S. F., Mines, P. D. & Stephan, C., 2018, PerkinElmer Inc. 4 p.

Research output: Book/ReportReportCommunication

Open Access
File
2017
116 Downloads (Pure)
Open Access
File
1219 Downloads (Pure)

Food waste prevention in Denmark: Identification of hotspots and potentials with Life Cycle Assessment

Tonini, D., Brogaard, L. K-S. & Astrup, T. F., 2017, København K: Danish Environmental Protection Agency. 45 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
2016
319 Downloads (Pure)

Bedre adgang til næringsstoffer for økologer Rapport fra arbejdsgruppen

Larsen, B. F., Werther, I., Magid, J., Holdensen, L., Askegaard, M., Sørensen, P., Kyed, S., Tersbøl, M., Sander Nielsen, B., Scheutz, C., Olesen, E. E. & Aagot Sckeri, S., 2016, København V: Miljø- og Fødevareministeriet. 62 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
124 Downloads (Pure)
Open Access
File
298 Downloads (Pure)

Fremstilling af et højværdisubstrat til biogasproduktion ved sampulpning af have/parkaffald og kildesorteret organisk dagrenovation vha. Ecogiteknologien

Møller, J., Naroznova, I., Scheutz, C., Foged Larsen, B. & Peter Jensen, J., 2016, København K: Miljøstyrelsen. 122 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
232 Downloads (Pure)

JAGG 2 - Vertikal transport ned til førstkommende betydende magasin: Miljøprojekt nr. 1828, 2016

Christensen, A. G. (ed.), Binning, P. J. (ed.), Troldborg, M. (ed.), Kjeldsen, P. (ed.) & Broholm, M. M. (ed.), 2016, Copenhagen K: Danish Environmental Protection Agency. 95 p. (Miljøprojekt ; No. 1828, Vol. 2016).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
260 Downloads (Pure)

Livscyklusscreening af affaldsforebyggelse: Emballageaffald og bygge- og anlægsaffald

Brogaard, L. K-S., Damgaard, A. & Astrup, T. F., 2016, København: Miljøstyrelsen. 42 p. (Miljoeprojekter; No. 1849, 2016).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
138 Downloads (Pure)
Open Access
File
688 Downloads (Pure)

Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE

Nielsen, N. A., Christensen, T. H., Aagaard, N-J., Bach, H., Larsen, F., Britze, P., Molzen, J. E., Hansen, S. F., Johnsen, A. R., Jensen, P. N., Odgaard, M. H., Bjerg, P. L., Fabricius, I. L., Jensen, L. B., Scheutz, C., Andersen, H. R., Kjeldsen, P., Hjorth, R., Baun, A., Kozin, I. & 19 others, Nikolajew, M. M., Sørensen, M. K., Nielsen, T. A. S., Schovsbo, N., Kidmose, J. B., Gravesen, P., Voss, P., Jakobsen, R., Pedersen, S. A. S., Larsen, T. B., Dahl Jensen, T., Laier, T., Sanderson, H., Baattrup-Pedersen, A., Winding, A., Levin, G., Jessen Rasmussen, J., Gustavson, K. & Frederiksen, P., 2016, Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet. 194 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
2015
2117 Downloads (Pure)

Climate Benefits of Material Recycling: Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden

Hillman, K., Damgaard, A., Eriksson, O., Jonsson, D. & Fluck, L., 2015, norden. 84 p. (TemaNord; No. 547, Vol. 2015).

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
151 Downloads (Pure)

Håndbog i monitering af gasemission fra danske affaldsdeponier

Kjeldsen, P. (ed.) & Scheutz, C. (ed.), 2015, København K: Miljøministeriet. Miljøstyrelsen. 56 p. (Miljoeprojekter; No. 1646).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
303 Downloads (Pure)

Life cycle assessment of shredder residue management

Boldrin, A., Damgaard, A., Brogaard, L. K-S. & Astrup, T. F., 2015, Copenhagen: Danish Environmental Protection Agency. 102 p. (Miljoeprojekter; No. 1814, 2015).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
174 Downloads (Pure)

Livscyklusvurdering af behandling af deponeret shredderaffald

Møller, J., Damgaard, A., Brogaard, L. K-S. & Astrup, T. F., 2015, København: Miljøstyrelsen. 105 p. (Miljoeprojekter; No. 1813, 2015).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
92 Downloads (Pure)

Måling af den totale metanemission fra Affaldscenter Skårup - Renosyd I/S

Fredenslund, A. M., Delre, A. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 11 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
65 Downloads (Pure)

Måling af den totale metanemission fra Affaldscenter Tandskov

Fredenslund, A. M., Delre, A. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 10 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
74 Downloads (Pure)

Måling af den totale metanemission fra Audebo Miljøcenter

Fredenslund, A. M., Delre, A. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 8 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
61 Downloads (Pure)

Måling af den totale metanemission fra ESØ 90 I/S

Fredenslund, A. M., Delre, A. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 9 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
76 Downloads (Pure)

Måling af den totale metanemission fra Frederiksværk losseplads

Fredenslund, A. M., Delre, A. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 8 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File

Måling af den totale metanemission fra Horsens Bioenergi ApS

Fredenslund, A. M. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 8 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

56 Downloads (Pure)

Måling af den totale metanemission fra Horsens Deponeringsanlæg

Fredenslund, A. M., Delre, A. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 10 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
51 Downloads (Pure)

Måling af den totale metanemission fra Klintholm I/S

Fredenslund, A. M., Delre, A. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 11 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
63 Downloads (Pure)

Måling af den totale metanemission fra Køge deponi

Fredenslund, A. M., Delre, A. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 12 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File

Måling af den totale metanemission fra Madsen Bioenergi

Fredenslund, A. M. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 8 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Måling af den totale metanemission fra Ribe Biogas A/S

Fredenslund, A. M. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 9 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

842 Downloads (Pure)

Measurements of methane emissions from biogas production – Data collection and comparison of measurement methods: Energiforsk report 2015:158

Holmgren, M. A., Nørregaard Hansen, M., Reinelt, T., Westerkamp, T., Jørgensen, L., Scheutz, C. & Delre, A., 2015, Sweden: Energiforsk AB. 192 p.

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Open Access
File

Metanemission fra Audebo Losseplads

Delre, A., Mønster, J. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 10 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

53 Downloads (Pure)

Metanemission fra Hedeland deponi

Mønster, J. & Scheutz, C., Dec 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 11 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
307 Downloads (Pure)

Miljøvurdering (LCA) af fremtidige behandlingsmuligheder for organisk affald fra husholdninger i den dansk-tyske grænseregion

Jensen, M. B., Møller, J. & Scheutz, C., Dec 2015, Kgs. Lyngby: DTU Miljø. 120 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
115 Downloads (Pure)

Quantification of methane and nitrous oxide emissions from Borgstedt waste treatment facility, Germany

Mønster, J., Jensen, M. B. & Scheutz, C., Dec 2015, Kgs. Lyngby: Technical University of Denmark, DTU Environment. 22 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
200 Downloads (Pure)

Quantification of the methane emission from Masons landfill - Part II

Mønster, J. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark (DTU). 37 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
98 Downloads (Pure)

Quantification of the methane emission from three UK landfills

Mønster, J., Delre, A. & Scheutz, C., Dec 2015, Kgs. Lyngby: Technical University of Denmark, DTU Environment. 44 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
2014

Demonstrationsanlæg for Filtrering af vejvand for udledning til ferskvandsområde: Afrapportering for projekt støttet af VTU ‐ Fonden

Nørlem, M., Fjendbo Petersen, M., Mørch-Madsen, A., Mikkelsen, P. S., Eriksson, E., Nielsen, K., Kofoed Rasmussen, L. & Nielsen, F. B., 2014, Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. 19 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

549 Downloads (Pure)

Environmentally Sustainable Construction Products and Materials – Assessment of release

Wahlström, M., Laine-Yliijoki, J., Järnström, H., Kaartinen, T., Erlandsson, M., Palm Cousins, A., Wik, O., Suer, P., Oberender, A., Hjelmar, O., Birgisdottir, H., Butera, S., Astrup, T. F. & Jørgensen, A., 2014, Oslo, Norway: Nordic Innovation. 171 p. (Nordic Innovation Report; No. 3, Vol. 2014).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File