Research Output

Filter
Report
2019

Analyse af eftersortering af restaffald - Udsortering af plast og metal fra restaffald

Fredenslund, A. M., Astrup, T. F., Damgaard, A. & Eriksen, M. K., 2019, Miljøstyrelsen,. 62 p. (Miljoeprojekter; No. 2109).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
52 Downloads (Pure)
71 Downloads (Pure)

LCA of Single Use Plastic Products in Denmark

Takou, V. (ed.), Boldrin, A. (ed.), Astrup, T. F. (ed.) & Damgaard, A. (ed.), 2019, Odense C: Danish Environmental Protection Agency. 77 p. (Miljoeprojekter; No. 2104).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
323 Downloads (Pure)

På vej – Mod øget genanvendelse af husholdningsaffald (livscyklusvurdering og samfundsøkonomisk konsekvensvurdering)

Kromann, M. T. (ed.), Jakobsen, J. B. (ed.), Karup Pedersen, J. (ed.), Damgaard, A. (ed.) & Henriksen, T. (ed.), 2019, København Ø: Miljø- og Fødevareministeriet. 100 p. (Miljoeprojekter; No. 2059).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
283 Downloads (Pure)
Open Access
File
18 Downloads (Pure)
2018

Analyse af biobaserede materialer

Ottosen, L. M., Bertelsen, I. G. M., Lenau, T., Bonefeld, B., Riisberg, V., Boldrin, A., Astrup, T. & Meyer, A., 2018, 40 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
148 Downloads (Pure)

Chemicals in paper and paperboard - report as part of a Govermental assignment

Carlqvist, K., Klint, H., Pivnenko, K., Astrup, T. F., Paul, S. & Paul, A-C., 2018, Stockholm, Sweden: Swedish Chemicals Agency. 88 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Life Cycle Assessment of grocery carrier bags

Bisinella, V. (ed.), Albizzati, P. F. (ed.), Astrup, T. F. (ed.) & Damgaard, A. (ed.), 2018, København Ø: Danish Environmental Protection Agency. 143 p. (Miljoeprojekter; No. 1985).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
1745 Downloads (Pure)
760 Downloads (Pure)

Test af kompostprodukter og vurdering af komposts generelle anvendelse i biocovertilskudsordningen

Olesen, A. O. U., Fitamo, T. M., Kjeldsen, P. & Scheutz, C., 2018, Kgs. Lyngby, Denmark: Technical University of Denmark. 47 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
105 Downloads (Pure)

Transport of Nanoparticles From Coated Surfaces Through Physical Contact: Application Note

Mackevica, A., Olsson, M. E., Heggelund, L. R., Hansen, S. F., Mines, P. D. & Stephan, C., 2018, PerkinElmer Inc. 4 p.

Research output: Book/ReportReportCommunication

Open Access
File
91 Downloads (Pure)
2017
127 Downloads (Pure)

Food waste prevention in Denmark: Identification of hotspots and potentials with Life Cycle Assessment

Tonini, D., Brogaard, L. K-S. & Astrup, T. F., 2017, København K: Danish Environmental Protection Agency. 45 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
1387 Downloads (Pure)
2016

Bedre adgang til næringsstoffer for økologer Rapport fra arbejdsgruppen

Larsen, B. F., Werther, I., Magid, J., Holdensen, L., Askegaard, M., Sørensen, P., Kyed, S., Tersbøl, M., Sander Nielsen, B., Scheutz, C., Olesen, E. E. & Aagot Sckeri, S., 2016, København V: Miljø- og Fødevareministeriet. 62 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
341 Downloads (Pure)
169 Downloads (Pure)

Fremstilling af et højværdisubstrat til biogasproduktion ved sampulpning af have/parkaffald og kildesorteret organisk dagrenovation vha. Ecogiteknologien

Møller, J., Naroznova, I., Scheutz, C., Foged Larsen, B. & Peter Jensen, J., 2016, København K: Miljøstyrelsen. 122 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
336 Downloads (Pure)

JAGG 2 - Vertikal transport ned til førstkommende betydende magasin: Miljøprojekt nr. 1828, 2016

Christensen, A. G. (ed.), Binning, P. J. (ed.), Troldborg, M. (ed.), Kjeldsen, P. (ed.) & Broholm, M. M. (ed.), 2016, Copenhagen K: Danish Environmental Protection Agency. 95 p. (Miljøprojekt ; No. 1828, Vol. 2016).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
293 Downloads (Pure)

Livscyklusscreening af affaldsforebyggelse: Emballageaffald og bygge- og anlægsaffald

Brogaard, L. K-S., Damgaard, A. & Astrup, T. F., 2016, København: Miljøstyrelsen. 42 p. (Miljoeprojekter; No. 1849, 2016).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
314 Downloads (Pure)

Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst: DTU, GEUS, DCE

Nielsen, N. A., Christensen, T. H., Aagaard, N-J., Bach, H., Larsen, F., Britze, P., Molzen, J. E., Hansen, S. F., Johnsen, A. R., Jensen, P. N., Odgaard, M. H., Bjerg, P. L., Fabricius, I. L., Jensen, L. B., Scheutz, C., Andersen, H. R., Kjeldsen, P., Hjorth, R., Baun, A., Kozin, I. & 19 others, Nikolajew, M. M., Sørensen, M. K., Nielsen, T. A. S., Schovsbo, N., Kidmose, J. B., Gravesen, P., Voss, P., Jakobsen, R., Pedersen, S. A. S., Larsen, T. B., Dahl Jensen, T., Laier, T., Sanderson, H., Baattrup-Pedersen, A., Winding, A., Levin, G., Jessen Rasmussen, J., Gustavson, K. & Frederiksen, P., 2016, Aarhus Universitet, GEUS og Danmarks Tekniske Universitet. 194 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
763 Downloads (Pure)
2015

Climate Benefits of Material Recycling: Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden

Hillman, K., Damgaard, A., Eriksson, O., Jonsson, D. & Fluck, L., 2015, norden. 84 p. (TemaNord; No. 547, Vol. 2015).

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
2659 Downloads (Pure)

Håndbog i monitering af gasemission fra danske affaldsdeponier

Kjeldsen, P. (ed.) & Scheutz, C. (ed.), 2015, København K: Miljøministeriet. Miljøstyrelsen. 56 p. (Miljoeprojekter; No. 1646).

Research output: Book/ReportReportResearch

Open Access
File
163 Downloads (Pure)

Life cycle assessment of shredder residue management

Boldrin, A., Damgaard, A., Brogaard, L. K-S. & Astrup, T. F., 2015, Copenhagen: Danish Environmental Protection Agency. 102 p. (Miljoeprojekter; No. 1814, 2015).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
395 Downloads (Pure)

Livscyklusvurdering af behandling af deponeret shredderaffald

Møller, J., Damgaard, A., Brogaard, L. K-S. & Astrup, T. F., 2015, København: Miljøstyrelsen. 105 p. (Miljoeprojekter; No. 1813, 2015).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
236 Downloads (Pure)
Open Access
File
103 Downloads (Pure)
Open Access
File
73 Downloads (Pure)
Open Access
File
87 Downloads (Pure)

Måling af den totale metanemission fra ESØ 90 I/S

Fredenslund, A. M., Delre, A. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 9 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
70 Downloads (Pure)
Open Access
File
86 Downloads (Pure)
Open Access
File
66 Downloads (Pure)
Open Access
File
61 Downloads (Pure)

Måling af den totale metanemission fra Køge deponi

Fredenslund, A. M., Delre, A. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 12 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
73 Downloads (Pure)

Measurements of methane emissions from biogas production – Data collection and comparison of measurement methods: Energiforsk report 2015:158

Holmgren, M. A., Nørregaard Hansen, M., Reinelt, T., Westerkamp, T., Jørgensen, L., Scheutz, C. & Delre, A., 2015, Sweden: Energiforsk AB. 192 p.

Research output: Book/ReportReportResearchpeer-review

Open Access
File
1003 Downloads (Pure)

Metanemission fra Audebo Losseplads

Delre, A., Mønster, J. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 10 p.

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Metanemission fra Hedeland deponi

Mønster, J. & Scheutz, C., Dec 2015, Kgs. Lyngby: Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet. 11 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
58 Downloads (Pure)

Miljøvurdering (LCA) af fremtidige behandlingsmuligheder for organisk affald fra husholdninger i den dansk-tyske grænseregion

Jensen, M. B., Møller, J. & Scheutz, C., Dec 2015, Kgs. Lyngby: DTU Miljø. 120 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
335 Downloads (Pure)

Quantification of methane and nitrous oxide emissions from Borgstedt waste treatment facility, Germany

Mønster, J., Jensen, M. B. & Scheutz, C., Dec 2015, Kgs. Lyngby: Technical University of Denmark, DTU Environment. 22 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
124 Downloads (Pure)

Quantification of the methane emission from Masons landfill - Part II

Mønster, J. & Scheutz, C., 2015, Kgs. Lyngby: Department of Environmental Engineering, Technical University of Denmark (DTU). 37 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
217 Downloads (Pure)

Quantification of the methane emission from three UK landfills

Mønster, J., Delre, A. & Scheutz, C., Dec 2015, Kgs. Lyngby: Technical University of Denmark, DTU Environment. 44 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Open Access
File
117 Downloads (Pure)
2014

Demonstrationsanlæg for Filtrering af vejvand for udledning til ferskvandsområde: Afrapportering for projekt støttet af VTU ‐ Fonden

Nørlem, M., Fjendbo Petersen, M., Mørch-Madsen, A., Mikkelsen, P. S., Eriksson, E., Nielsen, K., Kofoed Rasmussen, L. & Nielsen, F. B., 2014, Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. 19 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review

Environmentally Sustainable Construction Products and Materials – Assessment of release

Wahlström, M., Laine-Yliijoki, J., Järnström, H., Kaartinen, T., Erlandsson, M., Palm Cousins, A., Wik, O., Suer, P., Oberender, A., Hjelmar, O., Birgisdottir, H., Butera, S., Astrup, T. F. & Jørgensen, A., 2014, Oslo, Norway: Nordic Innovation. 171 p. (Nordic Innovation Report; No. 3, Vol. 2014).

Research output: Book/ReportReportCommissioned

Open Access
File
638 Downloads (Pure)