• Anker Engelunds Vej 1, 101

    DK-2800 Kgs. Lyngby

    Denmark

Projects 1987 2022

Indflydelsen af partikler på smøring af elastohydrodynamiske kontakter

Myllerup, C. M., Lund, J. W. & Jakobsen, J.

DTU stipendium

01/02/199116/02/1994

Project: PhD

Mod nye læreprocesser i industrielt udviklingsarbejde

Binder, T., Kronlund, J. & Rasmussen, L. B.

DTU stipendium

01/04/198705/07/1994

Project: PhD

Interferometriske sendere og "all-optical" modtagere

Jørgensen, C. G., Mikkelsen, B., Pedersen, R. J. S. & Stubkjær, K.

Forskningsrådene via projektbe

01/08/199105/07/1994

Project: PhD

Funktionelle optiske komponenter i rumbaserede optiske systemer

Nielsen, T. N. & Stubkjær, K.

Gammel ordning u/skema-SU

01/08/199116/09/1994

Project: PhD

Anvendelse af specielle fibre i optiske sensorer

Christensen, L. B., Tromborg, B. & Stubkjær, K.

Gammel ordning u/skema-SU

01/06/198726/09/1994

Project: PhD

Karakterisering af forskellige typer optiske forstærkere

Mikkelsen, B. & Stubkjær, K.

Gammel ordning u/skema-SU

01/06/198802/08/1995

Project: PhD

Ulineære fænomener i optiske forstærkere

Storkfelt, N. & Stubkjær, K.

Gammel ordning u/skema-SU

01/02/199118/10/1995

Project: PhD

Analyse af irregulært fordelte data

Hartelius, K., Conradsen, K. & Holst, J.

Gammel ordning u/skema-SU

01/02/199214/01/1997

Project: PhD

Optical Amplification and Processing in High-Caracity Photonic Networks

Jørgensen, C., Friis Pedersen, C., Wiesenfeld, J. & Stubkjær, K.

Kandidatstipendium ansat på DT

01/09/199424/07/1997

Project: PhD

Syntese af aminoaldonsyrer

Jørgensen, C. T., Pedersen, C., Lundt, I., Tanner, D. A. & Wengel, J.

DTU stipendium

01/08/199423/10/1997

Project: PhD

Switchingprincipper i WDM net

Larsen, C. P., Blumenthal, D., Kristensen, M. L., Nielsen, S. K. & Stubkjær, K.

Innovationsfonden

01/06/199419/01/1998

Project: PhD

Optical Technologies for Mobile Broaddband Systems

Nielsen, S. N., Dittmann, L., Andersen, J. B. & Stubkjær, K.

DTU stipendium

01/08/199403/02/1998

Project: PhD

Teknikker til optiske højhastigheds netværk

Danielsen, S. L., Dittmann, L., Thylen, L. & Stubkjær, K.

DTU stipendium

01/09/199417/02/1998

Project: PhD

Aluminiumoxider og -hydroxider som katalysatorbærermaterialer

Dohrup, J., Laursen, S., Linderstrøm-Lang, S., Skou, E. M. & Jacobsen, T.

Innovationsfonden

01/12/199424/04/1998

Project: PhD

Optisk kommunikation ved 10 Gbit/s (STM-64)

Kuhn, K., Faber, E. & Stubkjær, K.

Innovationsfonden

01/08/199428/04/1998

Project: PhD

Infrastruktur af Distributionsnet til Mobil Kommunikation

Bruun, M., Dittmann, L., Christensen, E. L., Arnbak, J. C. & Stubkjær, K.

Innovationsfonden

01/10/199411/09/1998

Project: PhD

Bladskivebestemmelse for sukkerroer ved hjælp af billedanalyse

Frydendal, I., Conradsen, K., Carstensen, J. M. & Nielsen, A. A.

Innovationsfonden

01/05/199522/10/1998

Project: PhD

Molecular Dielectric Materials

Krebs, F. C., West, K. & Hansen, P. N.

Forskerakademiets Samfinansier

01/02/199728/03/2000

Project: PhD

Kredsløbskoblede optiske højkapacitetsnetværk

Kloch, A., Mikkelsen, B. & Stubkjær, K.

Forskningsrådsfinansiering

01/03/199615/05/2000

Project: PhD

Eksplorativ simulation af komplekse stokastiske systemer

Folm-Hansen, J., Conradsen, K. & Dueholm, K.

DTU stipendium

01/02/199531/07/2000

Project: PhD

Benthiske samfunds stokastiske geometri

Sørensen, P. S., Conradsen, K., Ersbøll, B. K., Carstensen, J. M. & Windfeld, K.

Kandidatstipendium ansat på DT

01/11/199625/01/2001

Project: PhD

Dynamisk Teksturanalyse

Fisker, R., Conradsen, K. & Carstensen, J. M.

DTU stipendium

01/09/199630/03/2001

Project: PhD

All-optical signal processing and regeneration

Wolfson, D., Danielsen, S. L., Mikkelsen, B., Hvam, J. M., Melchior, H., Poulsen, O. & Stubkjær, K.

DTU stipendium

01/10/199707/09/2001

Project: PhD

Systems technology and component characterisation

Oxenløwe, L. K., Mørk, J., Tromborg, B., Devaux, F., Friis Pedersen, C. & Stubkjær, K.

Ansat eksternt

01/09/199814/11/2002

Project: PhD

Udvikling af koncept for coaching af ph.d.-studerende

Godskesen, M. I. & Christiansen, B. L.

Forsk. Andre statslige danske i øvrigt

01/04/200830/06/2010

Project: Research

Grænsedragning mellem forskning og industri indenfor dansk rumfart

Zwisler, L., Tybjerg, K., Bjørnvig, T. & Skyggebjerg, L.

Forskningsprojekter - Andre ministerier og styrelser

01/03/201001/12/2010

Project: Research

Optisk biosensor

Sørensen, H. S., Jørgensen, T. M. & Hillestrøm, A.

Forsk. Andre offentlige og private - Nordiske

07/02/201106/08/2011

Project: Research

Diplomingeniøruddannelse i Sundhedsteknologi

Sørensen, J. A., Baden-Kristensen, K., Holst-Christensen, B., Sørensen, J. K., Munck-Fairwood, R., Bechmann, H., Hauge, A., Olesen, P., Jeppesen, L., Tolstrup, J., Pilegaard, M., Lausten, A. K. & Besenbacher, B.

Ingeniørhøjskolen i København

01/05/200831/12/2012

Project: Research

VCH: Virtual Campus Hub

Badger, M., Karagali, I., Larsen, S. E., Bingöl, F., Badger, J., Nielsen, M., Peña, A., Gryning, S., Berg, J., Bergami, L., Cronin, T., Hansen, B. O., Jowitt, W. R., Ejsing Jørgensen, H., Kelly, M. C., Mortensen, N. G., Lundtang Petersen, E., Rathmann, O. S., Verelst, D. R., Nielsen, R. A., Prag, S. W., Stenbæk, L., Gaunaa, M. & Andersen, P. B.

01/10/201130/09/2013

Project: Research

DANSDA: The Danish National Survey on Diet and Physical Activity

Fagt, S., Matthiessen, J., Biltoft-Jensen, A. P., Knudsen, V. K., Sørensen, M. R., Søndergaard, A. B., Christensen, L. M., Pedersen, A. N., Ejlerskov, K. T., Trolle, E., Christensen, T. & Kørup, K.

01/04/201130/09/2013

Project: Research

CITS: CITS - Copenhagen ITS

Høeg, P., Holm, D. O., Starke, J., Bacher, P. & Nielsen, T. A. S.

01/10/201331/05/2014

Project: Research