• Anker Engelunds Vej 1, 101

    DK-2800 Kgs. Lyngby

    Denmark

Projects

Active

CADO - DDSI

Hovad, E., Ersbøll, B. K., Thyregod, C. & Kaltoft, L.

16/08/201923/05/2021

Project: Consultancy

COFUNDfellowsDTU: COFUNDfellowsDTU

Brodersen, S. W. & Præstrud, M. R.

01/01/201731/12/2022

Project: Research

Bocart, (DTU Link)

Hovad, E., Thyregod, C., Ersbøll, B. K., Jespersen, C. & Rootzén, H.

09/06/201922/08/2019

Project: Consultancy

Open Research Analytics: Deff OPERA

Sandfær, M., Ibanez, K. S. H., Pedersen, D. B., Lauridsen, N. D., Steensboe, C., Larsen, B., Melchiorsen, P. M., Collin, M. & Fjeldhagen, M.

15/02/201814/02/2020

Project: Research

Open Access Monitor - DK (OAM-DK): Collection, documentation and administration of Open Access publication costs in Denmark

Thomsen, L., Katberg, L. R., Blaabjerg, N. J., Morthorst, A. M., Christensen, V., Brejnebøl, B., Rosenkrantz Hansen, C., Sand, A. A., Schneider, A. W., Pedersen, C. D., Mikkelsen, L. I., Hansen, L. A. J., Hansen, B. A., Andersen, D., Svendsen, M., Schelde, S., Thorst Melbye, A. & Worm Thomsen, L.

02/01/201728/12/2018

Project: Research

File

Grøn Open Access i Praksis

Mikkelsen, L. I., Schneider, A. W., Sand, A. A., Hald, L., Azbi, T., Thorst Melbye, A., Truelsen Larsen, B., Greve, C., Sass, B., Rosenkrantz Hansen, C., Morthorst, A. M., Hjort Gad, M., Michelsen, M. J., Sønderberg Madsen, L. & Ejstrup, R.

01/01/201731/12/2018

Project: Research

Mobilitetspotentiale for Aarhus Letbane

Barfod, M. B., Kronbak, J., Larsen, R., Pedersen, T. R. & Olsen, A.

01/01/201601/01/2017

Project: Research

ViS: Vand Innovation SMVer

Godskesen, B., Mikkelsen, P. S., Kærn, V. A., Nielsen, K., Neergaard, B. & Philipsen, L.

01/05/201531/07/2018

Project: Research

RIBuild

Bjarløv, S. P., Hansen, T. K., Rode, C., Perkov, T. H. & Nielsen, O. C. K.

01/01/201531/12/2019

Project: Research

File

CARE: Nordic Built Campus Retrofit - CARE

Nielsen, S. B. & Møller, J. S.

01/01/201431/12/2015

Project: Research

COFUNDPostdocDTU: COFUNDPostdocDTU

Præstrud, M. R. & Brodersen, S. W.

01/01/201431/12/2019

Project: Research

CITS: CITS - Copenhagen ITS

Høeg, P., Holm, D. O., Starke, J., Bacher, P. & Nielsen, T. A. S.

01/10/201331/05/2014

Project: Research

CCJobs: Creating Competitive Jobs

Kejlberg, J., Nielsen, S. B. & Stenqvist, C.

01/06/201331/12/2014

Project: Research

File

VCH: Virtual Campus Hub

Badger, M., Karagali, I., Larsen, S. E., Bingöl, F., Badger, J., Nielsen, M., Peña, A., Gryning, S., Berg, J., Bergami, L., Cronin, T., Hansen, B. O., Jowitt, W. R., Ejsing Jørgensen, H., Kelly, M. C., Mortensen, N. G., Lundtang Petersen, E., Rathmann, O. S., Verelst, D. R., Nielsen, R. A., Prag, S. W., Stenbæk, L., Gaunaa, M. & Andersen, P. B.

01/10/201130/09/2013

Project: Research

DANSDA: The Danish National Survey on Diet and Physical Activity

Fagt, S., Matthiessen, J., Biltoft-Jensen, A. P., Knudsen, V. K., Sørensen, M. R., Søndergaard, A. B., Christensen, L. M., Pedersen, A. N., Ejlerskov, K. T., Trolle, E., Christensen, T. & Kørup, K.

01/04/201130/09/2013

Project: Research

Optisk biosensor

Sørensen, H. S., Jørgensen, T. M. & Hillestrøm, A.

Forsk. Andre offentlige og private - Udenlandske

07/02/201106/08/2011

Project: Research

Grænsedragning mellem forskning og industri indenfor dansk rumfart

Zwisler, L., Tybjerg, K., Bjørnvig, T. & Skyggebjerg, L.

Forskningsprojekter - Andre ministerier og styrelser

01/03/201001/12/2010

Project: Research

Diplomingeniøruddannelse i Sundhedsteknologi

Sørensen, J. A., Baden-Kristensen, K., Holst-Christensen, B., Sørensen, J. K., Munck-Fairwood, R., Bechmann, H., Hauge, A., Olesen, P., Jeppesen, L., Tolstrup, J., Pilegaard, M., Lausten, A. K. & Besenbacher, B.

Ingeniørhøjskolen i København

01/05/200831/12/2012

Project: Research

Udvikling af koncept for coaching af ph.d.-studerende

Godskesen, M. I. & Christiansen, B. L.

Forsk. Andre statslige danske i øvrigt

01/04/200830/06/2010

Project: Research

Systems technology and component characterisation

Oxenløwe, L. K., Mørk, J., Tromborg, B., Devaux, F., Friis Pedersen, C. & Stubkjær, K.

Ansat eksternt

01/09/199814/11/2002

Project: PhD

All-optical signal processing and regeneration

Wolfson, D., Danielsen, S. L., Mikkelsen, B., Hvam, J. M., Melchior, H., Poulsen, O. & Stubkjær, K.

DTU stipendium

01/10/199707/09/2001

Project: PhD

Molecular Dielectric Materials

Krebs, F. C., West, K. & Hansen, P. N.

Forskerakademiets Samfinansier

01/02/199728/03/2000

Project: PhD

Benthiske samfunds stokastiske geometri

Sørensen, P. S., Conradsen, K., Ersbøll, B. K., Carstensen, J. M. & Windfeld, K.

Kandidatstipendium

01/11/199625/01/2001

Project: PhD

Dynamisk Teksturanalyse

Fisker, R., Conradsen, K. & Carstensen, J. M.

DTU stipendium

01/09/199630/03/2001

Project: PhD

Kredsløbskoblede optiske højkapacitetsnetværk

Kloch, A., Mikkelsen, B. & Stubkjær, K.

Forskningsrådsfinansiering

01/03/199615/05/2000

Project: PhD

Bladskivebestemmelse for sukkerroer ved hjælp af billedanalyse

Frydendal, I., Conradsen, K., Carstensen, J. M. & Nielsen, A. A.

Innovationsfonden

01/05/199522/10/1998

Project: PhD

Eksplorativ simulation af komplekse stokastiske systemer

Folm-Hansen, J., Conradsen, K. & Dueholm, K.

DTU stipendium

01/02/199531/07/2000

Project: PhD

Aluminiumoxider og -hydroxider som katalysatorbærermaterialer

Dohrup, J., Laursen, S., Linderstrøm-Lang, S., Skou, E. M. & Jacobsen, T.

Innovationsfonden

01/12/199424/04/1998

Project: PhD