Design kan løse komplicerede problemstillinger i sundhedsvæsenet

Press/Media: Press / Media

Description

Kronik: Et samarbejde mellem sundhedsprofessionelle og designere har resulteret i et koncept, der har potentiale til at styrke relationer mellem kræftsyge forældre og deres unge pårørende under indlæggelse. Det kræver mod af forskere og ledere at supplere med designviden.

Design forbindes ofte med fysiske produkter, processer og med socio-tekniske systemer. Men design er også en anerkendt og effektiv tilgang til at opnå ny adfærd, oplevelser, indsigt og viden. (1)

Designvinklen kan derfor med fordel anvendes til at løse komplicerede sociale og samfundsmæssige problemstillinger, også i sundhedsvæsenet. I denne artikel beskrives, hvordan design som metodetilgang er blevet anvendt med det formål at skabe meningsfuldt samvær og positive oplevelser på hospitalet mellem unge pårørende og indlagte kræftsyge forældre.

Sådan designes et menneskeligt hospital

For at leve op til visionen om et ´menneskeligt hospital´ finder vi det nødvendigt at flytte fokus fra patienten og hen på familien og de kontekstbaserede udfordringer, der opleves i hospitalsmiljøet.

Ved at designe de rette rammer for positive oplevelser under hospitalsbesøg ser vi et stort potentiale for at nedsætte følelser af stress og angst hos både de unge pårørende og deres indlagte forældre.

I det følgende beskrives proces og resultater fra et kandidatspeciale i Design og Innovation (DTU), hvor en menneskecentreret designtilgang er anvendt med det formål at designe meningsfuldt samvær mellem unge pårørende og indlagte forældre. 

Designprojektet er gennemført i samarbejde med Afdeling for Kræftbehandling, Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet. Det endelige løsningskoncept er designet til patienter og pårørende på Rigshospitalet med fokus på unge pårørende i alderen 13-18 år.

 

(1)  Maier A, Cash P. Designing for Human Behaviour in a Systemic World. In: Handbook of Engineering Systems Design. Springer International Publishing; 2022:1-34. doi:10.1007/978-3-030-46054-9_16-1

Period12 Sept 2023

Media contributions

1

Media contributions

Keywords

  • Design
  • Health
  • Healthcare
  • Design for behaviour change
  • System design
  • System thinking