Description

Et forskningsteam fra Danmarks Tekniske Universitets Aqua-afdeling har været i færd med at indsamle fiskeyngel langs Norddjurs Kommunes kyst. Det sker som led i en landsdækkende undersøgelse af de indre danske farvandes bestand af fiskeyngel i de kystnære områder.

Period15 Sept 2016

Media contributions

1

Media contributions