Description

Interview af John Leif Jørgensen vedr. rumforskning og -teknologier, fremtidsperspektiverne indenfor dette felt og teknologiens indflydelse på blandt andet satellitdesign mm.

John Leif Jørgensen skitserer hvilken indflydelse tidens teknologier har haft på eksempelvis satellitdesign

Subject

Rumforskningens muligheder og fremtidsperspektiver
Period25 Sep 2012

Media contributions

1

Media contributions