Description

I dag er grænseværdier for pesticider i grundvandet fastsat ud fra rene politiske principper, fortæller Susanne Hougaard Bennekou, som er humantoksikolog ved Fødevareinstituttet på DTU og udarbejder risikovurderinger af overskridelse af grænseværdien for pesticider i grundvand og drikkevand for Miljøstyrelsen.

Kilde: JAAktuelt.dk

Period6 May 2020

Media coverage

1

Media coverage