• Xenia Trier

Press/Media: Press / Media

Description

De vil lave en række udsendelser om fødevareemballage, og har derfor taget kontakt til os og til Tænk.
Genbrugspapir kan indeholde mange ukendte stoffer, hvor meget kommer over i fødevaren og er det sundhedsskadeligt? Tænk har deltaget i Cocktail konferencen i Eigtveds pakhus og kender derfor til Cocktail projektets resultater.

FVSTs har været med til at sætte fokus på cocktail effekter; for netop at tage hånd om et svært område som papir og pap, der ikke har specifik EU lovgivning . De vil gerne komme og filme, bla vores screeningsmetoder (LC-, GC-QTOF mm), in-vitro forsøg, evt QSAR. Fokus på fluorstoffer, bisphenoler, phthalater, mineralske hydrocarboner. Allerhelst vil de gerne at vi laver analyserne. Har nævnt at Koni Grob (tidl. Zürich kontrol, EFSA) laver phthalater og mineralske hydrocarboner), og at Eurofins og Teknologisk laver andre analyser. Har desuden nævnt at DTU miljø og management har et phd projekt i gang på kemiske stoffer i genbrugspapir (Kos).

Ting der blev diskuteret:
•Risiko: At både giftigheden og eksponeringen skal være kendt for at kunne bedømme faren for menneskers sundhed.
•Cocktail effekter af stofgrupper i den samme kilde (emballage), og fra forskellige kilder (fx emballage, tøj, støv, vand mm).
•Muligheder og udfordringer ifht at beskytte fødevaren fra at optage (kendte/ukendte) stoffer fra genbrugsemballagen: a) Læg et rent lag bagepapir eller sølvpapir mellem pizzaen og pizzabakken, b) lav emballager med barrierer ind mod genbrugspapiret som for plast (dvs. genbrugspapiret inde i midten af emballagen), c) bruge jomfrueligt papir, d) undgå at bruge særligt giftige stoffer i det hele taget i papir og pap, hvis det skal kunne genbruges til fødevarekontakt (f.eks. såkaldte green chemicals, som frasorterer PBT og CMR stoffer).
•Udfordringen med at kvantificere ukendte stoffer, især i lave koncentrationer, der kan være relevante for særligt giftige stoffer (jf DTU-ANSES projekt)
•Popcornsposer er ved at blive analyseret i Tyskland – det kommer der også noget på, men det kom vi ikke nærmere ind på.

De vil kontakte en pizzabakke importør på Fyn, og FVST og spørge om opfølgning på cocktail projektet.

Subject

Pizzabakker, popcornsposer (herunder fluorstoffer), Cocktail effekter, Genbrugspapir, Cirkulær økonomi
Period20 Apr 2015

Media contributions

1

Media contributions

 • TitlePizzabakker, popcornsposer (herunder fluorstoffer), Cocktail effekter, Genbrugspapir, Cirkulær økonomi
  Media name/outletDocEye, laver programmer for TV2
  Media typeTelevision
  Date20/04/2015
  Producer/AuthorNiklas Flagstad
  PersonsXenia Trier