Description

Dårlig kapacitet til data­transmission og uvished om fremtidig support præger den kommunikationsteknologi, der nu skal implementeres i danske tog.

Subject

GSM-R, ERTMS, Banedanmarks Signal Program
Period6 Jun 2015

Media contributions

1

Media contributions