Press/Media: Press / Media

Description

Journalisten var bl.a. interesseret i konteksten af projektet, så mht. dette henviste jeg efter forudgående aftale med Grete Lottrup fra MST til hende og fremsendte kontaktinformationer.

Journalisten spurgte ind til de forskellige trin i projektet og Nikolai Nikolov og undertegnede forklarede lidt omkring processen; der var 67 stoffer i startlisten baseret på et kortlægningstudie foretaget for MST hvor vi inkluderede så mange som muligt af de fundne stoffer og lagde nogle få ekstra til; der var 61 medlemmer af den udvalgte kategori fordi vi udover de 4 fra den udvalgte gruppering blev genereret alle teoretiske medlemmer hvoraf der kunne findes CAS nummer for 25 men vi beholdt alle i kategorien dels fordi de jo principielt fremadrettet også kan få et CAS nummer / blive tilgængelige og dels for at se den samlede QSAR trend henover kategorien. Til spørgsmålet om hvad hovedresultat af projektet var svarede vi, at det dels var en præliminær gruppering af de 67 forskellige bromerede flammehæmmere som andre evt. kunne arbejde videre med; og dels at vi havde lavet read-across for den udvalgte kategori – hvor der dog evt. også kunne arbejdes videre med en endnu mere dybdegående analyse af grundlaget for read-across på det mekanistiske plan (og vi kunne se at forskellige mekanismer var på spil fra de eksperimentelle data og QSAR hvor nogle skulle metabolisk aktiveres og andre ikke), men på mode-of-action planet pegede de tilgængelige eksperimentelle data (3 stoffer) samt en selvklassificering (1 stof) på at stofferne var carcinogener sandsynligvis via en genotoksisk virkningsmåde, og (Q)SAR forudsigelser for de resterende medlemmer indikerede, at de også har potentiale for denne effekt.

Subject

Projektet for MST om gruppering og kategori-tilgang af bromerede flammehæmmere, MST projektrapport nr. 1872 2016.
Period23 Aug 2016

Media contributions

1

Media contributions

 • Titlebromerede flammehæmmere
  Media name/outletChemical Watch
  Media typeWeb
  Date23/08/2016
  Producer/AuthorAndrew Turley
  PersonsEva Bay Wedebye