The Intelligent Energy System

Activity: Talks and presentationsGuest lectures, external teaching and course activities at other universities

Description

Abstract: Danmark og EU har ambitiøse mål om øget andel af vedvarende energi. Det kræver en komplet transformering af energisystemet. I el-systemet skal store centrale kraftværker erstattes med produktion fra især sol og vind, der er varierende og vanskelig at forudsige. I dag sørger kraftværkerne for, at systemet fungerer og ikke bryder ned, og det er kraftværkerne, der skuer op og ned for at matche forbruget. Så hvem skal sikre, at der altid er den rette spænding i stikkontakten? Og hvem skal have ansvaret for at balancere produktion og forbrug? Og hvilken rolle kan vi som forbrugere spille? Foredraget vil præsentere bud på fremtidens intelligente ”smart grid” og de teknologier, som skal i anvendelse. Hvordan vi i Danmark kan profitere af den aktuelle udvikling vil også blive behandlet. Bio: Jacob Østergaard (født 17. marts 1969 i København) er professor i elteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet og leder af Center for Electric Power and Energy og den eksperimentelle platform for el og energi, PowerLabDK. Han har en omfattende publikationsaktivitet inden for intelligente elsystemer, integration af vindkraft og anvendelser af superledning. Jacob Østergaard blev civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i 1995. Han var fra 1995 til 2005 ansat som udviklingsingeniør ved Dansk Elforsyning Forskning og Udvikling (DEFU). Siden 2005 har han været ansat som professor og centerleder ved Institut for Elektroteknologi på Danmarks Tekniske Universitet. Han leder PowerLabDK, et konsortium bestående af Ingeniørhøjskolen i København, Østkraft og Danmarks Tekniske Universitet hvori laboratorier samt fuldskala elforsyningssystemer er samlet i en eksperimentel platform for el og energi. Han har bestyrelsesmedlem i Mogens Balslev, Rådgivende Ingeniører A/S, medlem af bestyrelsen for EU's teknologiplatform for SmartGrids og medlem af Interessentforum for Energinet.dk[5]. Endvidere har han plads i en række styregrupper, netværk mv. inden for el og energiområdet og er leder af en række større forsknings- og demonstrationsprojekter på området.
Period21 Oct 2013
Event titleLecture at Royal Danish Academy of Sciences and Letters
Event typeSeminar
LocationKøbenhavn, Denmark