Risikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder

Hørby, M. (Participant)

Activity: Attending an eventParticipating in or organising workshops, courses, seminars etc.

Description

Store dele af Danmark er dækket af moræneler, og mange forurenede grunde ligger i disse områder. Seminaret prøver at beskrive forhold, der gør risikovurdering og afværge af disse grunde komplicerede og omkostningsfulde.
Period18 Jan 2012
Event typeConference
LocationGentofte, Denmark