Obduktionsfund og patogenese ved luftvejslidelser hos pattegrise og smågrise: v/Dyrlæge Svend Haugegaard, VSP Laboratorium, Kjellerup og Seniorforsker Mette Sif Hansen, DTU-Veterinærinstituttet

 • Mette Sif Hansen (Invited speaker)

  Activity: Talks and presentationsConference presentations

  Description

  Sygdomme i luftvejene hos pattegrise og smågrise er ofte det vigtigste kliniske fund i sygdomsudbrud, hvor der ses både dødsfald og/eller utrivelighed. Sygdomme i luftvejene kan også bane vejen for andre infektioner på grund af immunsvækkelse. Når vi får grise ind til obduktion på Laboratorium for Svinesygdomme, er den diagnostiske udfordring, at få symptomerne i besætningen, de patologiske fund og de påviste agens til at gå op i en højere enhed. Når vi påviser et eller flere patogener i luftvejene, er det en vigtig overvejelse, hvilken betydning de hver især skal tillægges. Nogle gange finder vi et kendt patogen, der stemmer overens med de patologiske forandringer, andre gange et agens med usikker patogen betydning, der måske kræver tilstedeværelse af andre uheldige omstændigheder for at lave de fundne patologiske forandringer. Hvornår kan vi være sikre på at vi har fundet alle betydende agens? Hvilken agens er det mest betydende? I den diagnostiske proces opstår der ofte flere spørgsmål end svar og både afsender og modtager af et laboratoriesvar må kombinere faglige viden, erfaring, kendskab til besætningen og i yderste konsekvens sin intuition for at drage den rette konklusion.

  Forhold der er af betydning for luftvejslidelsers patogenese, dvs. mekanismerne bag sygdommens opståen er interaktionen mellem individet (fx alder, immunitetsstatus), miljøfaktorer (fx agens påvirkning, støv) og management. Respirationssystemets forsvarsmekanismer mod infektion i de forskellige luftvejsafsnit er vigtige for dyrets sundhed/sygdomsfrihed og spænder fra de generelle (fx det mucocilliære apparat) til de mere specialiserede mekanismer som det medfødte- (fx pulmonære alveolære makrofager) og erhvervede immunforsvar (fx immunoglobuliner). Hos især grise er mange luftvejsinfektioner multifaktorielle med flere agens og kan skyldes infektion med virus (fx Porcin cytomegalovirus, PCV2) og bakterier (fx Pasteurella multocida, Mycoplasma hyorrhinis, M. hyopneumoniae), samt miljøpåvirkninger/management faktorer.

  v/Dyrlæge Svend Haugegaard, VSP Laboratorium, Kjellerup og Seniorforsker Mette Sif Hansen, DTU-Veterinærinstituttet
  Period3 Nov 2016
  Event titleDansk Veterinær Hyologisk Selskab
  Event typeConference
  LocationKolding, DenmarkShow on map