Nuklear måleusikkerhed ( IDA): Fra Risø Rapport No. 1 til Akkreditering nrr. 488

Kaj Heydorn (Speaker)

Activity: Talks and presentationsGuest lectures, external teaching and course activities at other universities

Description

Enhver måling bør ledsages af en vurdering af den tilhørende usikkerhed. Denne må foretages på baggrund af viden om selve måleprocessen såvel som statistiske undersøgelser (gentagel-sesmålinger). Der er udviklet systematiske metoder til bereg-ning af måleusikkerhed, og der er også udviklet en standard terminologi. Med de nye definitioner af målestørrelse og måleresultat i ISO Guide 99, udsendt december 2007, er den metrologiske revolu-tion, der startede for mere end 25 år siden, bragt til en foreløbig afslutning. I denne proces har nuklear måleteknik spillet en væsentlig rolle, og i foredraget vil der blive givet eksempler herpå fra aktiveringsanalytisk bestemmelse af sporelementer til måling af radioaktivitet i vore omgivelser. Målet er nu at sikre sammenligneligheden af resultater for en bestemt målestørrel-se, uanset hvilken metode der er anvendt, og et helt nyt værktøj hertil vil blive præsenteret.
Period27 Mar 2008
Held atThe Danish Society of Engineers, IDA, Denmark