Hvad styrer klimaet?: Er det mennesket eller naturen, der har størst indflydelse på klimaet ? Det kan man finde ud af ved at studere fortidens klima,fra før mennesket blev til.

Activity: Talks and presentationsConference presentations

Description

Jens Olaf Pepke Pedersen undersøger betydningen af naturlige klimavariable ved at modellere overgangen mellem forskellige geologiske perioder, fordi det er her, man finder de største skift i klimaet.

Flere af disse skift kan forklares ved massive vulkanudbrud der udspyer store askeskyer og gasser, som danner skyer og skygger for solen over lange perioder, hvilket forårsager masseuddøen af livsformer. Den største katastrofe var overgangen mellem perm og trias for 250 mio. år siden, hvor 95% af alle livsformer forsvandt.En af de mindre dramatiske overgange skete for 55 mio. år siden mellem paleocæn og eocæn, som man fx . kan se i moleret på Fur. Den adskiller sig ved at man finder en kraftig, men kortvarig, opvarmning, som minder om vor tids klimaændringer.Jens Olaf, som også har bidraget med modelberegninger til den seneste IPCC rapport, vil i sit foredrag redegøre for, hvorledes hans modelforsøg bidrager til at redegøre for Jordens klimahistorie og øger vores forståelse af de naturlige klimavariables betydning i vore dage.

Arrangeret af Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord, Aalborg
Period7 Sep 2016
Event titleHvad styrer klimaet ?
Event typeSeminar
LocationAalborg, Denmark