Henrik Caspar Wegener (Invited speaker)

Activity: Talks and presentationsConference presentations

Description

Velfærd og økonomisk vækst er nært forbundet med viden i industrien og kapaciteten i den offentlige sektor. Dette giver uddannelse som middel til videns- og kapacitetsopbygning en særlig vigtig rolle for en bæredygtig samfundsudvikling i det grønlandske samfund.

Allerede for 15 år siden indgik Selvstyret og DTU i et samarbejde om uddannelse af ingeniører i Grønland. Dette særdeles succesrige samarbejde, der også er kendt under betegnelsen ARTEK, har resulteret i uddannelsen af 56 ingeniører inden for arktisk teknologi. Halvdelen af disse ingeniører er grønlandske, og de har stort set alle arbejde i Grønland i dag.

Et centralt spørgsmål i forhold det grønlandske samfunds nuværende udfordringer og omdrejningspunktet for dette foredrag er, om en yderligere indsats inden for uddannelse i arktisk teknologi kan medvirke til vækst, bæredygtighed og dermed også styrket selvstændighed.

Erfaringerne med betydningen af uddannelse og viden fra andre lande samt konklusionerne i en nylig udkommet rapport fra Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) vil danne grundlaget for oplægget. Det vil være et bud på, hvorfor og hvordan uddannelse og vidensopbygning kan benyttes som strategisk værktøj og vækstdriver for det grønlandske samfund.

Som et eksempel på hvordan en sådan strategisk indsats kan realiseres, og hvad dette kræver, præsenteres Vision 125, videreudviklingen af ARTEK til et universitetscenter inden for arktisk teknologi i Sisimiut i Grønland.
Period6 May 20157 May 2015
Event typeConference
LocationNuuk, Greenland