Danish Energy Agency (External organisation)

  • Søren Peter Bjarløv (Participant)

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Description

Tekniske følgegruppe i BR inddragelsesproces

Kære Michael

Med lanceringen af strategi for energirenovering glæder vi os over, at vi skal i gang med at implementere strategiens mange initiativer.

Vi igangsætter nu implementeringsarbejdet for strategiens initiativer omkring bygningsreglementet, herunder justering af lavenergiklasserne og udvikling af energiklasser for eksisterende bygninger.

Vi vil derfor gerne invitere jer til at deltage i en teknisk følgegruppe, hvor I får lejlighed til at give input til arbejdet, og hvor I kan følge processen om ændring af bygningsreglementet tæt.

Vi vil gerne invitere til det første møde den 25. juni d.å., kl. 10-12 i Energistyrelsen, Amaliegade 44. Vi har planer om at den tekniske følgegruppe mødes fire gange fra juni til oktober 2014.

Vi skal bede om, at modtage oplysninger om, hvorvidt I ønsker at deltage i følgegruppen, og hvem der vil deltage. Det er tale om en teknisk følgegruppe, og det er derfor ønskeligt, at deltagerne i følgegruppen har byggeteknisk indsigt.

På det første møde i den tekniske følgegruppemøde vil vi orientere om processen for arbejdet, herunder omkring sideløbende branchespecifikke møder med deltagelse af relevante medlemmer af følgegruppen. Endvidere vil vi på mødet fremlægge oplæg til de temaer, som følgegruppen foreslås at behandle.

I bedes sende tilmelding med navn til Niels Bruus Varming, nbv@ens.dk senest den 20. juni.

I vil inden mødet modtage dagsorden og deltagerliste.

Vi håber, at I vil deltage i arbejdet, og at vi sammen får en god proces og gode resultater.

Med venlig hilsen
Mette


Proces for BR15Lavenergiklasse 2015 skal ifølge energiaftalen fra 2008 træde i kraft i 2015. Derfor forventes udkast til bygningsreglementsændringer at blive udsendt i høring omkring jul 2014. Derefter skal der ske notificering i EU efterfulgt af en overgangsperiode. Bygningsreglement 15 (BR15) forventes således at træde i kraft ved udgangen af 2015.Bygningsreglementet 15 vil primært omfatte de ændringer, som er lanceret i regeringens strategi for energirenovering af bygninger.Der forventes fire møder i den tekniske følgegruppe løbende fra juni til oktober, som suppleres med en række branchespecifikke møder. De branchespecifikke møder vil være med deltagere, der på daglig basis arbejder med kravene. Udkommet fra de branchespecifikke møder vil blive forelagt den tekniske følgegruppe.Desuden afholdes en åben konference, hvor alle er velkomne til at deltage.3. Formål med den tekniske følgegruppeDen tekniske følgegruppe vil være hjørnestenen i udvikling af BR15 i forhold til at udarbejde et solidt og fremtidssikret bygningsreglement, som realiserer strategi for energirenovering i bygninger og lægger klar retning for nearly zero energy buildings.Den tekniske følgegruppe forventes at inspire, kvalificere og bidrage med løsninger, der er fremtidssikrede og kan virke i virkeligheden. Især forventes følgegruppen at udfordre og debattere løsninger og indspil. 4. Oplæg til ændringer af bygningsreglementetNiels Varming gennemgik de planlagte hovedændringer. Ændringer fremgår af vedlagte slides.5. BordrundeFølgende emner ønskes særligt debateret i den tekniske følgegruppe:-Indeklima. Både kravniveau og behovsstyring af ventilation. -Energirammer for eksisterende bygninger. SBi leverer en kortlægning af potentialer til drøftelse. Energirammerne vil give øget metodefrihed, så løsninger kan tilpasses det enkelte byggeprojekt.-Energiramme generelt og om der både bør være energiramme samt komponentkrav.-Energifaktorer, herunder spørgsmål om differentiering. -Commissioning.-Fleksibilitet i energiforsyning.-Rentabilitetskriterier.-Totaløkonomi, aflevering.-CTS.Det blev aftalt, at følgegruppen på næste møde modtager oplæg om samspillet mellem EcoDesign-direktivet og bygningsdirektivet, herunder om plan for eco-design regler på bygningskomponenter.6. Fremlæggelse af analyser, inkl. ”Evaluering af lavenergiklasserne 2015 og 2020”Der bliver udarbejdet en del rapporter i forbindelse med forberedelserne til BR15. Disse analyser offentliggøres på ens.dk.En foreløbig udgave af evaluering af lavenergiklasserne blev omdelt på mødet. Evalueringen forventes at være endelig og offentliggjort i august.7. Plan for de næste møderDe følgende møder vil have en tre timers varighed. De næste møder er planlagt til:•Onsdag d. 27. august kl. 13.30-16.30•Tirsdag d. 23. september kl. 13-16•Onsdag d. 8. oktober kl. 13-16Den åbne konference afholdes 16. september kl. 13-158. EventueltNiels Varming er kontaktperson og vil stå for branchemøderne samt de tekniske følgegruppemøder. Henrik Andersen vil fremover være kontorchef i forhold til følgegruppens arbejde.

Body type: Teknisk Følgegruppe
Period25 Jun 20148 Oct 2014
Held atDanish Energy Agency, Denmark