Analyse af diagnostiske forløb for kvinder med underlivskræft: Aktivitetskæder, beslutningsprocesser, spildtid, ansvarsskift og andre organisatoriske problemer

Edwards, K. (Participant)

  Activity: Other

  Description

  Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge det diagnostiske forløb (fra første henvendelse hos praktiserende læge til udskrivelse fra Gynækologisk Afdeling D) for kvinder med underlivskræft med henblik på at afdække årsager til forsinkelse i disse forløb. Projektet indsamler viden om sammenhængen på tværs af sundhedssystemet og vil kunne udtale sig om snitfladerne mellem diagnostiske enheder. Det tværsektorielle perspektiv er en afgørende styrke og medfører, at patientforløb kan vurderes medicinsk, organisatorisk og strukturelt.

  Dette gøres gennem kortlægning af den diagnostiske proces for kvinder med underlivskræft med henblik på
  • en detaljeret analyse af ventetider • analyse af de lægefaglige beslutninger og organisatoriske og ressourcemæssige perspektiver • udvikling af forbedrede diagnostiske forløb.
  Period1 Sep 200730 Aug 2010
  Held atUniversity of Southern Denmark, Denmark