• Mads Christoffersen (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsConference presentations

Description

I juni 2014 moniterede forskere fra DTU Aqua i Danmark og Institut for Fiskeri i Rostock den relative biomasse af fiskesamfundet i Karrebæk og Dybsø fjord. Moniteringen havde speciel fokus på Europæisk ål (Anguilla anguilla) og den invasive fisk sortmundet kutling (Neogobius melanostomus). Sortmundet kutling blev første gang registreret i fjorden i 2009 af lokale fritidsfiskere. Fiskemoniteringen blev udført ved hjælp af en ny metode udviklet af de tyske forskere, til at kvantificere bestanden af Europæisk ål i kystnære systemer (UBL & Dorow, 2014). To områder på hver især én hektar blev indelukket af et fintmasket net fra bund til overflade. En ruse blev placeret i hvert af de fire hjørner af nettet. Inde i indelukket blev der desuden placeret et større antal ruser. Efter 48 timer blev fangsten registreret. I alt blev der fanget 869 fiskeindivider fordelt på ti forskellige arter. Der blev i alt fanget henholdsvis 185 og 8 (21 og 1 %) sortmundet kutling og ål. Samlet vægt af sortmundet kutling og ål på de to hektar var henholdsvis 4200 og 2600 g. Den samlede biomasse i hele fjorden blev konservativt estimeret til 8400 kg sortmundet kutling og 5100 kg ål. Den invasive sortmundet kutling er således dominerende i fiskefaunaen i fjorden. Dennes fødebiologi, interspecifikke konkurrence med andre fiskearter i fjorden og dermed dens betydning og indflydelse det lokale økosystem er stort set ukendt i danske farvande. I foredraget vil der gives et overslag på hvilken betydning den sortmundede kutling har på fødekædedynamikken i fjorden.
Period28 Jan 2015
Event title18. Dansk Havforskermøde
Event typeConference
Conference number18
LocationKøbenhavn, DenmarkShow on map