Miljøstyrelsen

Local database

Publisher

 1. 2015
 2. Published
 3. 2014
 4. Published

  Klimaforandringernes indflydelse på risikovurdering af lossepladser : Opsamlingsnotat efter workshop. / Døssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Korsgaard, Trine; Johnsen, Rolf; Sonne, Anne Thobo.

  København K : Miljøstyrelsen, 2014. 47 p. (Miljoeprojekter; No. 1598).

  Publication: Commissioned - peer-reviewReport – Annual report year: 2014

 5. Published

  Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand. / Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; Tuxen, Nina; Skov Nielsen, Sanne; Roost, Sandra.

  København K : Miljøstyrelsen, 2014. 77 p. (Miljoeprojekter; No. 1604, Vol. 2014).

  Publication: Commissioned - peer-reviewReport – Annual report year: 2014

 6. 2013
 7. Published

  LCA af genbrug af mursten. / Møller, Jacob; Damgaard, Anders; Astrup, Thomas Fruergaard.

  København K : Miljøstyrelsen, 2013. 75 p. (Miljoeprojekter; No. 1512).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2014

 8. Published

  Skelnen mellem pesticidkilder : Miljøprojekt nr. 1502, 2013. / Tuxen, Nina; Roost, Sandra; Kofoed, Julie Laurberg Lund; Aisopou, Angeliki; Binning, Philip John; Chambon, Julie Claire Claudia; Bjerg, Poul Løgstrup; Thorling, Lærke; Brüsch, Walter; Esbensen, Kim .

  København K : Miljøstyrelsen, 2013. 316 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2013

 9. 2012
 10. Published
 11. Published

  Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer : Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 117, 2012. / Nørgaard Andersen, Dorthe; Møller, Lise; Buchardt Boyd, Helle; Boberg, Julie; Petersen, Marta Axelstad; Christiansen, Sofie; Hass, Ulla; Bruun Poulsen, Pia; Strandesen, Maria; Bach, Daniela.

  København : Miljøstyrelsen, 2012. 236 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2012

 12. Published

  Reduktion af metanemissionen fra Klintholm losseplads ved etablering af biocover. / Pedersen, Rasmus Broen; Scheutz, Charlotte; Kjeldsen, Peter; Haugsted Petersen, Per.

  Miljøstyrelsen, 2012. 150 p. (Miljøprojekt ; No. 1401).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2012

 13. 2011
 14. Published

  Fastlæggelse af oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger. / Døssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Thomsen, Nanna Isbak; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Miljøstyrelsen, 2011. 169 p. (Miljøprojekt; No. 137 2011).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2011

 15. Published

  Kemikaliesubstitution i grafisk branche. / Larsen, Henrik Fred; Bøg, Carsten.

  Miljøstyrelsen, 2011. 75 p. (Miljøprojekter; No. 1354).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 16. Published

  Overlevelse af indikatororganismer og patogener i ledningsnet. / Vang, Óluva Karin; Corfitzen, Charlotte B.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Lindhardt, Bo.

  Miljøstyrelsen, 2011. 80 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 17. Published

  Rådgivningsmetoder til kemikaliesubstitution i grafisk produktion. / Hansen, Per Kaae; Larsen, Henrik Fred; Beck, Søren Eggert.

  Miljøstyrelsen, 2011. 81 p. (Miljøprojekter; No. 1355).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 18. Published

  Værktøjer til brug for risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger. / Døssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Frimodt Pedersen, Ole; Jensen, Carsten Bagge; Røkkjær, Arne; Andersen, Jens Asger; Aabling, Jens; Troldborg, Mads; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2011. 126 p. (Miljøprojekt; No. 1366).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 19. 2009
 20. Published
 21. Published

  Funktionen af den reaktive væg på Vapokon grunden : 7 år efter etableringen. / Muchitsch, Nanna; Jensen, M.P.; Kjeldsen, Peter.

  København : Miljøstyrelsen, 2009. 199 p. (Miljøprojekt; No. 1265).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 22. Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige bygningsfuger. / Gunnarsen, Lars; Larsen, John Christian; Mayer, Philipp; Sebastian, Walter.

  Miljøstyrelsen, 2009. 151 p. (Orientering fra Miljoestyrelsen; No. 1).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2009

 23. Published

  Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering. / Broholm, Mette Martina; Hunkeler, D.; Abe, Y.; Jeannottat, S.; Aravena, R.; Westergaard, C.; Jacobsen, C.S.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2009. (Miljø Horisont).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 24. Published

  Vurdering af naturlig nedbrydning af tjærestoffer i grundvand. Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, Ringe, Fyn. / Broholm, Mette Martina; Christophersen, M.; Westergaard, C.; Hansen, H.C.L.; Baun, D.L.; Andersen, L.; Hansen, N.; Hunkeler, D.; Klint, K.E.; Skou, H.

  København : Miljøstyrelsen, 2009. (Miljøprojekt, Nr. 1267, 2009).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 25. 2008
 26. Published

  Acceptkriterier i Danmark og EU. / Duijm, Nijs Jan.

  1 ed. København : Miljøstyrelsen, 2008. 60 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; No. 8).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 27. Published

  Health effects assessment of exposure to particles from wood smoke. / Nielsen, Elsa; Dybdahl, Marianne; Larsen, Poul Bo.

  Miljøstyrelsen, 2008. (Environmental Project; No. 1235 2008).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 28. Published

  Miljøforbedringer gennem produktudvikling : En guide. / McAloone, Timothy Charles; Bey, Niki.

  København : Miljøstyrelsen, 2008. 48 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2008

 29. Published

  Statistisk analyse og biologisk tolkning af toksicitetsdata. / Streibig, J.C.; Ritz, C.; Martinussen, T.; Cedergreen, N.; Christensen, Anne Munch; Baun, Anders; Kusk, Kresten Ole; Friis, C.

  København : Miljøstyrelsen, 2008. (Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 30. Published

  Substitution af bly i tøndeformede synk til erhvervsfiskeredskaber : Substitution of lead in industrial fishing tools. / Tiedje, Niels Skat; Holt, Henrik Tobias; Møller, Rasmus Hauberg; Himmelstrup, Jacob.

  København : Miljøstyrelsen, 2008.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2008

 31. 2007
 32. Published

  Alternativer til klor som desinfektionsmiddel i offentlige svømmebade. / Kristensen, G.H.; Klausen, M.M.; Arvin, Erik; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bisted, O.; Hansen, B.M.; Frederiksen, E.; Kaas, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2007. 124 p. (Miljøprojekt; No. 1153).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 33. Published

  Effects of azole fungicides on the function of sex and thyroid hormones. / Kjærstad, Mia Birkhøj; Andersen, Helle Raun; Taxvig, Camilla; Hass, Ulla; Petersen, Marta Axelstad; Metzdorff, Stine Broeng; Vinggaard, Anne.

  Miljøstyrelsen, 2007. (Pesticides Research - Report for the Danish EPA; No. 111).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2007

 34. Published

  Forundersøgelser til pilotprojekt om stimuleret reduktiv deklorering. / Jørgensen, T.H.; Nielsen, L.; Berger, H.; Scheutz, Charlotte; Jakobsen, Rasmus; Bjerg, Poul Løgstrup; Durant, N.D.; Cox, E.; Mossing, C.H.; Jacobsen, C.S.; Rasmussen, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2007. 216 p. (Miljøprojekt; No. 1146).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 35. Published

  Kortlægning af produkter der indeholder nanopartikler eller er baseret på nanoteknologi. / Stuer-Lauridsen, F.; Kamper, A.; Borling, P.; Petersen, G.I.; Hansen, Steffen Foss; Baun, Anders.

  Miljøstyrelsen, 2007. (Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter; No. 81).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 36. Published

  Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering : Hovedrapport. / Jørgensen, T.H.; Nissen, L.; Nielsen, L.; Petersen, P.A.; Hansen, Maria Heisterberg; Scheutz, Charlotte; Jakobsen, Rasmus; Bjerg, Poul Løgstrup; Larsen, T.H.; Durant, N.D.; Cox, E.; Rasmussen, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2007. 124 p. (Miljøprojekt; No. 1148).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 37. Published

  Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering : Bilagsrapport. / Jørgensen, T.H.; Nissen, L.; Nielsen, L.; Petersen, P.A.; Hansen, Maria Heisterberg; Scheutz, Charlotte; Jakobsen, Rasmus; Bjerg, Poul Løgstrup; Larsen, T.H.; Durant, N.D.; Cox, E.; Rasmussen, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2007. 197 p. (Miljøprojekt; No. 1149).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 38. Published

  Strategier overfor pesticidtruslen mod grundvandet fra punktkilder : forprojekt. / Bjerg, Poul Løgstrup; Tuxen, Nina; Elkjær, L.; Jeppesen, A.Z.; Jensen, B.K.

  København : Miljøstyrelsen, 2007. 80 p. (Miljøprojekt; No. 1159).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 39. 2006
 40. Published

  Evaluation of the health risk to animals playing with phthalate containing toys. / Müller, Anne Kirstine; Nielsen, Elsa; Ladefoged, Ole; Dalgaard, Majken; Hass, Ulla.

  Miljøstyrelsen, 2006. (Survey of Chemical Substances in Consumer Products; No. 74).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 41. Published

  Fungiciders påvirkning af mykorrhizasvampes diversitet og funktion. / Jakobsen, I.; Rosendahl, S.

  København : Miljøstyrelsen, 2006. 56 p. (Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 103).

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2006

 42. Published

  Kemisk oxidation med permanganat : Omsætningshastigheder og spredning i morænelær. / Broholm, Mette Martina; Hønning, Jirij; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2006. (Miljøprojekt; No. 1066).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2006

 43. Published

  Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart. / Riber, Christian; Christensen, Thomas Højlund.

  København : Miljøstyrelsen, 2006. (Miljøprojekt; No. 1085).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 44. Published

  Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidlers skæbne i mave-tarm kanalen - Studier af Bacillus thuringiensis. / Wilcks, Andrea; Hansen, B. M.; Hendriksen, N. B.; Ørum-Smidt, Lasse; Andrup, L.; Licht, Tine Rask.

  Miljøstyrelsen, 2006.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 45. Published

  Risikovurdering af Giardia og Cryptosporidium i vand. / Andersen, Ulla Tolstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Boe-Hansen, Rasmus; Arnbjerg-Nielsen, K.; Clauson-Kaas, J.; Enemark, H.L.; Stenström, T.A.; Dalsgaard, A.

  København : Miljøstyrelsen, 2006. (Miljøprojekt; No. 1070).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 46. Published

  Status og perspektiver på indeklimaområdet. / Gunnarsen, Lars; Sigsgaard, Torben; Andersen, Niels Testrup; Linneberg, Allan; Knudsen, Henrik N.; Afshari, Alireza; Pedersen, Carsten M.; Larsen, John Christian; Nielsen, Elsa.

  Miljøstyrelsen, 2006. (Miljøprojekt; No. 1097).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 47. Published

  Toksiske effekter af pulseksponering for pesticider : akutte og kroniske effekter hos Daphnia magna. / slothuus, Tina; Qualmann, Signe; Baun, Anders.

  København : Miljøstyrelsen, 2006. (Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen; No. 99).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 48. Published

  Udvikling af metode til karakteristisering af gråt spildevand. / Ledin, Anna; Auffarth, Karina Pipaluk Solvejg; Eriksson, Eva; Smith, Morten; Eilersen, Ann Marie; Mikkelsen, Peter Steen; Dalsgaard, A.; Henze, Mogens.

  København : Miljøstyrelsen, 2006. 184 p. (Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning; No. 58:2006).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 49. UMIPTEX - Miljøvurdering af tekstiler. / Ellebæk Laursen, Søren; Hansen, John; Knudsen, Hans Henrik; Wenzel, Henrik; Larsen, Henrik Fred; Møller Kristensen, Frans.

  Miljøstyrelsen, 2006. 228 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; No. 3).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 50. Published

  Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed - DDS). / Arvin, Erik; Thomsen, T.; Markussen, H.; Gleerup, A.; Lindholm, A.; Jacobsen, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2006.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 51. 2005
 52. Published

  Bakterievækst og tilsætningsstoffer. / Wessels, S.; Corfitzen, Charlotte B.; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  København : Miljøstyrelsen, 2005. (Miljøprojekt; No. 991).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 53. Published

  BAM's skæbne i grundvand. / Ludvigsen, L.; Clausen, Liselotte; Jørgensen, P.R.; Hoffmann, M.; Fredriksen, Gry Sander; Nygaard, Bolette; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Jensen, T.F.

  København : Miljøstyrelsen, 2005. (Miljøprojekt; No. 1000).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 54. Published

  Rensning af arsen i en traditionel vandbehandling på vandværker : Muligheder for at forbedre fjernelsen af arsen. / Jessen, S.; Larsen, Flemming; Vidkjær, M.; Arvin, Erik; Mosbæk, Hans.

  København : Miljøstyrelsen, 2005. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; No. 7-2005).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 55. Published
 56. Published

  Stimuleret in situ reduktiv deklorering : Videnopsamling og screening af lokaliteter. / Jørgensen, T.H.; Scheutz, Charlotte; Durant, N.D.; Cox, E.; Bordum, N:E.; Rasmussen, P.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2005. 153 p. (Miljøprojekt; No. 983).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 57. Published

  Stimuleret in situ reduktiv deklorering : Videnopsamling og screening af lokaliteter - Appendiksrapport. / Jørgensen, T.H.; Scheutz, Charlotte; Durant, N.D.; Cox, E.; Bordum, N.E.; Rasmussen, P.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2005. 136 p. (Miljøprojekt; No. 984).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 58. Published

  Virkningsmekanismer for neurotoksisk effekt af mangan og kombinationseffekt af mangan, chlorpyrifos og maneb. / Lam, Henrik Rye; Ladefoged, Ole; Larsen, Erik Huusfeldt; Nielsen, B. S.

  København : Miljøstyrelsen, 2005. (Bekæmpelsemiddelforskning; No. 95).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 59. 2004
 60. Published

  Anvendelse af halogenfri flammehæmning i fiberarmerede polyethylen folier. / Buus, H.; West, K.

  København : Miljøstyrelsen, 2004. 51 p. (Miljøprojekt, 874, 2003).

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2004

 61. Published

  Brug af regnvand opsamlet fra tage og befæstede arealer - Udpegning af relevante måleparametre. / Ledin, Anna; Auffarth, Karina Pipaluk Solvejg; Boe-Hansen, Rasmus; Eriksson, Eva; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Baun, Anders; Mikkelsen, Peter Steen.

  København : Miljøstyrelsen, 2004. 121 p. (Økologisk Byfornyelse og spildevandsrensning; No. 48).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 62. Published

  Dokumentation af cases. Evaluering af grønne lokale og regionale netværk. / Jørgensen, Michael Søgaard; Forman, Marianne.

  Miljøstyrelsen, 2004. 77 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 63. Published

  Evaluation of health hazards by exposure to triazines and degradation products. / Nørhede, Pia; Nielsen, Elsa; Ladefoged, Ole; Meyer, Otto A.

  Miljøstyrelsen, 2004. (Environmental Project; No. 944 2004).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 64. Published

  Evaluering af grønne lokale og regionale netværk med deltagelse af myndigheder og virksomheder. / Jørgensen, Michael Søgaard; Forman, Marianne.

  Miljøstyrelsen, 2004. 133 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2004

 65. Published

  Halogenfri flammehæmning af pultruderede polyester profiler. / Buus, H.; West, Keld.

  Halogenfri flammehæmning af pultruderede polyester profiler. København : Miljøstyrelsen, 2004. (Miljøprojekt, 875, 2003).

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 2004

 66. Published
 67. Published

  Katalog over grønne netværk i Danmark. / Forman, Marianne; Breddam, Tomas Wenøe; Jørgensen, Michael Søgaard.

  Miljøstyrelsen, 2004. 167 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 68. Published

  Lokal afledning af regnvand : effekten af et detaljeret projektforslag på Tingbjerg. / Markussen, L.M.; Korsbech, K.; Dam, T.; Johansson, K.; Mikkelsen, Peter Steen; Sønderup, H.; Hansen, M.M.; Hansen, S.K.

  København : Miljøstyrelsen, 2004. (Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning; No. 44 - 2004).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 69. Published

  Reaktive vægge og filtre med jernspåner - en sammenfatning. / Kjeldsen, Peter.

  København : Miljøstyrelsen, 2004. 48 p. (Miljøprojekt; No. 916).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 70. Published

  Rensning af MTBE forurenet grundvand i bioreaktor med MTBE som primært substrat. / Arvin, Erik; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Boe-Hansen, Rasmus; Krag, Rasmus; Lindberg, Ellinor; Mosbæk, Hans; Nielsen, L.K.; Rivas, Isabelle Marie; Tully, A.G.

  København : Miljøstyrelsen, 2004. 95 p. (Miljøprojekt; No. 880).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 71. Published

  Spatial differentiation in life cycle impact assessment - the EDIP-2003 methodology. Guidelines from the Danish EPA. / Hauschild, Michael Zwicky; Potting, José.

  Miljøstyrelsen, 2004.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2004

 72. 2003
 73. Published

  Appendices 1-18 to: Report on the health effects of selected pesticide coformulants.. / Tobiassen, Lea Stine; Nielsen, Elsa; Nørhede, Pia; Ladefoged, Ole.

  Miljøstyrelsen, 2003. (Working Report; No. 51).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 74. Published

  Basisdokumentation for biogaspotentialet i organisk dagrenovation. / Christensen, Thomas Højlund; Hansen, Trine Lund; Kirkeby, Janus Torsten; Jansen, J.l.C.; Svärd, Å; Toudal, J.K.; Hulgaard, T.; Rasmussen, H.W.; Gruvberger, C.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 802).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 75. Published

  Datarapport om sammensætning og biogaspotentiale i organisk dagrenovation. / Christensen, Thomas Højlund; Jansen, J.l.C.; Jørgensen, O.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 815).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 76. Published

  Metanemission fra lagring af bioforgasset organisk dagrenovation. / Gabriel, Søren; Hansen, Trine Lund; Christensen, Thomas Højlund; Sommer, S.G.; Sørensen, K.

  København : Miljøstyrelsen, 2003.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 77. Published

  Modellering af optagelse af organiske stoffer i grøntsager og frugt. / Samsøe-Petersen, L.; Rasmussen, D.; Trapp, Stefan.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 765).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 78. Published

  Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation forårsaget af barometerånding/ -pumpning. / Jensen, T.F.; Larsen, Flemming; Kjøller, Claus; Larsen, J.W.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. 132 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; No. 5 - 2003).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 79. Published

  Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger. / Backlund, A.; Eilersen, Ann Marie; Larsen, I.; Hagelskjær, M.; Jensen, G.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning; No. 34).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 80. Published

  Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering. Jægersborg Alle, Gentofte. / Mossing, C; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 833).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 81. Published

  Oprensning af PCE ved kemisk oxidation med kaliumpergamanganat. / Jørgensen, T.H.; Jepsen, J.D.; Bordum, N.E.; Skou, H.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 833).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 82. Published

  Rensning af grundvand med aktivt kul for BAM og atrazin. / Clausen, Liselotte; Kagstrup, Tanja; Christensen, T.J.; Corfitzen, Charlotte B.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Arvin, Erik.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 859).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 83. Published

  Samlerapport for projekter om bioforgasning af organisk dagrenovation gennemført 2002-2002. / Jansen, J.l.C.; Christensen, Thomas Højlund.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 803).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 84. Published

  Termisk assisteret vakuumekstraktion af PCE. Bilagsrapport. / Jørgensen, T.H.; Jepsen, J.D.; Nissen, L.; Skou, H.; Gudbjerg, Jacob.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 823).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 85. Published

  Termisk assisteret vakuumekstraktion af PCE. Hovedrapport. / Jørgensen, T.H.; Jepsen, J.D.; Nissen, L.; Skou, H.; Gudbjerg, Jacob.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 824).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 86. Published

  Undersøgelse for patogener i udvalgte vandværker. / Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 786).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 87. 2002
 88. Published

  Afgivelse af organisk stof fra polymere materialer - mikrobiel vækst. / Corfitzen, Charlotte B.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Arvin, Erik; Jørgensen, C.; Boe-Hansen, Rasmus.

  København : Miljøstyrelsen, 2002. (Miljøprojekt; No. 718).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 89. Published

  Bearbejdning af målinger af regnbetingede udledninger af Npo og miljøfremmede stoffer fra fællessystemer i forbindelse med NOVA 2003. / Arnbjerg-Nielsen, Karsten; Hvitved-Jacobsen, Thorkild; Ledin, Anna; Auffarth, Karina Pipaluk Solvejg; Mikkelsen, Peter Steen; Baun, Anders; Kjølholt, J.

  København : Miljøstyrelsen, 2002. (Miljøprojekt; No. 701).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 90. Published

  Fjernelse af MTBE i danske vandværker. / Nielsen, L.K.; Tully, A.G.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Mosbæk, Hans; Arvin, Erik.

  København : Miljøstyrelsen, 2002. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; No. 17 - 2002).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 91. Published
 92. Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet.. / Stuer-Lauridsen, Frank; Mikkelsen, Sonja; Hansen, Lisbet; Birkved, Morten; Kjølholt, Jesper.

  Miljøstyrelsen, 2002. (Rapport fra Miljøstyrelsen; No. 661).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 93. Published

  Miljø-, etik og arbejdsmiljøkrav i tekstilproduktkæden. En udredning om erfaringer, strategier og handlemuligheder. / Stranddorf, Heidi; Forman, Marianne; Nielsen, Anne; Jørgensen, Michael Søgaard.

  Miljøstyrelsen, 2002. 165 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2002

 94. Published

  Miljøoptimering af afvaskning ved tryk med vandfortyndbar flexotrykfarve. / Larsen, Henrik Fred; Helweg, Christian; Pedersen, Anne Rathmann; Wallström, Ewa; Hoffmann, Leif.

  Copenhagen : Miljøstyrelsen, 2002. 283 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2002

 95. Published

  Miljørigtig udvikling i produktfamilier - en håndbog. / Lenau, Torben Anker; Frees, Niels; Olsen, Stig Irving; Willum, Ole; Molin, Christine; Wenzel, Henrik.

  Miljøstyrelsen, 2002. 168 p. (Miljønyt; No. 67).

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2002

 96. Published

  Modellering af opvarmning ved dampinjektion (MODI). / Gudbjerg, Jacob.

  København : Miljøstyrelsen, 2002. (Miljøprojekt; No. 679).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 97. Published

  Nedbrydning og sorption af dichlobenil og BAM. Delrapport 3. Litteraturopsamling samt laboratorieforsog. / Clausen, Liselotte; Arildskov, N.P.; Larsen, Flemming.

  København : Miljøstyrelsen, 2002. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; No. 35 - 2002).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 98. Published

  Pesticider og vandværker. Udredningsprojekt om BAM-forurening. / Elkjær, L.; Hansen, H.O.; Ludvigsen, L.; Juhl, M.M.; Skovgaard, M.; Kirkegaard, C.; Bastrup, J.; Larsen, Flemming; Clausen, Liselotte; Arildskov, N.P.; Jørgensen, P.R.; Kistrup, J.; Spliid, N.H.

  København : Miljøstyrelsen, 2002. (Miljøprojekt; No. 732).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 99. Published

  Undersøgelse af bakterieantal og eftervækstpotentiale i vandværksvand. / Jørgensen, C.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Arvin, Erik; Corfitzen, Charlotte B.

  København : Miljøstyrelsen, 2002. (Miljøprojekt; No. 719).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 100. Published

  Vejledning i kritisk gennemgang af LCA. / Caspersen, Nina; Wenzel, Henrik.

  Miljøstyrelsen, 2002. 40 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2002

 101. Published
 102. 2001
 103. Aquatic and Terrestrial Load of Anthropogenic Substances – ATLAS. : Data on specific chemical compounds in the aquatic environment. / Stuer-Lauridsen, Frank (Author); Birkved, Morten (Author); Carsten, Fog (Author); Schalck, Steffen (Author); Mitrofanov, Leon (Author); Bechsgaard, Lars (Author); Povlsen, Erling (Author); Geertz-Hansen, Ole (Author).

  2001. Miljøstyrelsen.

  Publication: ResearchSound/Visual production (digital) – Annual report year: 2001

 104. Published

  Biologiske effekter af toksiske stoffer i regnbetingede udløb. / Kjølholt, J.; Baun, Anders; Arnbjerg-Nielsen, Karsten.

  København : Miljøstyrelsen, 2001. (Miljøprojekt; No. 610).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2001

 105. Environmental and Health Assessment of Alternatives to Phthalates and to flexible PVC. / Stuer-Lauridsen, Frank; Mikkelsen, Sonja; Havelund, Sven; Birkved, Morten; Hansen, Lisbet Poll.

  Miljøstyrelsen, 2001. (Rapport fra Miljøstyrelsen; No. 590).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 106. Published

  Forundersøgelse af effektiviseringspotentialet på forbrændings- og deponeringsområdet i Danmark. / Mortensen, E.; Fristrup, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2001. 108 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 4, 2001).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2001

 107. Published

  Fytoremediering af forurening med olie- og tjæreprodukter. / Karlson, Ulrich; Nielsen, Mette; Trapp, Stefan.

  Kgs. Lyngby : Miljøstyrelsen, 2001. (Miljøprojekt; No. 644).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2001

 108. Published

  Metode til risikovurdering af gasproducerende lossepladser. / Nilausen, L.; Bote, T.V.; Bloch, K.S.; Kjeldsen, Peter; Andersen, Claus Erik; Andersen, L.

  København : Miljøstyrelsen, 2001. 215 p. (Miljøprojekt; No. 648).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2001

 109. Published

  Muligheder for økologisk spildevandsrensning på Christiansø. / Smith, Morten; Hauger, Mikkel B.; Mikkelsen, Peter Steen; Gabriel, Søren; Hoffmann, Birgitte.

  København : Miljøstyrelsen, 2001.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2001

 110. Published

  Naturlig nedbrydning af PAH'er i jord og grundvand.. / Knudsen, S.; Andersen, J.N.; Broholm, Mette Martina.

  København : Miljøstyrelsen, 2001. (Miljøprojekt; No. 582).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2001

 111. Published

  Opdatering af rapporten "Afværgeteknikker for MTBE-forurenet grundvand". / Arvin, Erik; Broholm, K.

  København : Miljøstyrelsen, 2001. (Miljøprojekt; No. 614).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2001

 112. Published

  Udvikling af metode til testning af udvaskning af organiske stoffer fra jord og restprodukter. / Holm, P.E.; Broholm, K.; Hjelmar, O.; Villholth, Karen G.; Asmussen, O.W.; Kjeldsen, Peter.

  København : Miljøstyrelsen, 2001. (Miljøprojekt; No. 579).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2001

 113. Published

  Vurdering af muligheder og begrænsninger for recirkulering af næringstoffer fra by til land. / Wrisberg, S.; Magid, J.; Eilersen, Ann Marie; Henze, Mogens; Balslev, S.

  København : Miljøstyrelsen, 2001.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2001

 114. Vurderingsstrategier i forbindelse med håndtering af forurenede sedimenter. / Stuer-Lauridsen, Frank; Geertz-Hansen, Ole; Jürgensen, Ole; Birkved, Morten.

  Miljøstyrelsen, 2001. (Rapport fra Miljøstyrelsen; No. 631).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 115. 2000
 116. Alternatives to brominated flame retardants : Screening for environmental and health data. / Stuer-Lauridsen, Frank; Havelund, Sven; Birkved, Morten; Mikkelsen, Sonja H.

  Miljøstyrelsen, 2000. (Working report from the Danish Environmental Protection Agency; No. 17).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2001

 117. Published

  Bilvaskehaller - status og strategier. / Nielsen, Ulf; Pedersen, Bodil Mose; Larsen, Henrik Fred; Knudsen, Hans Henrik.

  Miljøstyrelsen, 2000. 164 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2000

 118. Economic instruments for environmental protection in Denmark. / Sand Jespersen, Malene ; Kvist Rønnest, Arne ; Puig, Daniel (Editor).

  Miljøstyrelsen, 2000.

  Publication: ResearchBook – Annual report year: 2000

 119. Published

  Kemikalier i tekstiler. / Larsen, Henrik Fred; Helweg, Christian; Rathmann Pedersen, Anne; Buchardt Boyd, Helle; Laursen, Søren E.; Hansen, John.

  Miljøstyrelsen, 2000. 228 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2000

 120. New methods for monitoring of organic contaminants in the aquatic environment. / Stuer-Lauridsen, Frank; Birkved, Morten.

  Miljøstyrelsen, 2000. (Miljøprojekt; No. 631).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2001

 121. Published

  Toxicological evaluation and limit values for 2-ethylhexyl acrylate, propylene carbonate, quaternary ammonium compounds, triglycidyl isocyanurate and tripropyleneglycol diacrylate : Miljøprojekt. / Berthelsen, Pia; Beltoft, Vibe Meister; Thorup, Inger; Søborg, Inge; Nielsen, Elsa.

  Miljøstyrelsen, 2000. (Environmental Project; No. 555:2000).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2000

 122. 1999
 123. Published

  Planteoptag af miljøfremmede, organiske stoffer fra slam. / Grøn, C.; Rasmussen, D.; Samsøe-Petersen, L.; Mortensen, G.K.; Laturnus, F.; Ambus, Per; Jensen, Erik Steen; Vejrup, K.; Plöger, A.

  København : Miljøstyrelsen, 1999. (Miljøprojekt, 477).

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1999

 124. 1998
 125. Published

  Boligernes vandforbrug. Den udnyttelige regnvandsressource. / Albrechtsen, Hans-Jørgen; Henze, Mogens; Mikkelsen, Peter Steen; Adeler, Ole Fritz.

  Miljøstyrelsen, 1998. 98 p.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1998

 126. Published

  Danske virksomheders erfaringer med livscyklusvurderinger. / Broberg, Ole; Christensen, Per; Wenzel, Henrik.

  Lyngby : Miljøstyrelsen, 1998. 38 p.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1998

 127. Published

  Kan man bruge risikoanalyse i forbindelse med forsigtighedsprincippet?. / Harremoës, Poul.

  Miljønyt nr. 31: Forsigtighedsprincippet. Udskrift og resumé fra Miljøstyrelsens konference om forsigtighedsprincipet. Eigtveds Pakhus, 29 maj. København : Miljøstyrelsen, 1998. p. 30-35.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 128. Published

  Samfundsøkonomiske omkostninger ved reduktion af drivhusgasudslip. / Fenhann, Jørgen Villy; Morthorst, Poul Erik; Schleisner, L.; Møller, F.; Winther, M.

  København : Miljøstyrelsen, 1998. 85 p. (Miljøprojekt, nr. 373).

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1998

 129. Published

  Samfundsøkonomiske omkostninger ved reduktion af drivhusgasudslip. Bilagsrapport. Havmøller. Udskillelse og lagring af CO2. Biogasfællesanlæg. Biobrændsler. Lossepladsgas. / Fenhann, Jørgen Villy; Morthorst, Poul Erik; Schleisner, L.

  København : Miljøstyrelsen, 1998. 66 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 93, 1997).

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1998

 130. Published

  The Danish marine environment: Has action improved its state? Conclusions and perspectives of the Marine Research Programme HAV90. / Bondo Christensen, P. (Editor); Møhlenberg, F.; Lund-Hansen, L.C.; Borum, J.; Christiansen, C.; Larsen, S.E.; Hansen, M.E.; Andersen, J.; Kirkegaard, J.

  København : Miljøstyrelsen, 1998. 120 p. (Havforskning fra Miljøstyrelsen, 62).

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1998

 131. 1997
 132. Published
 133. Published

  Medarbejderdeltagelse ved indførelse af renere teknologi : - hovedrapport. / Lorentzen, Børge; Remmen, Arne; Aldrich, Per Tybjerg; Nielsen, Lene.

  København : Miljøstyrelsen, 1997. 195 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1997

 134. 1996
 135. Published

  Afdampning og transport af flygtige stoffer i jord. / Lindhardt, Bo; Christensen, Thomas Højlund.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 1 København : Miljøstyrelsen, 1996. p. 117-130 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 136. Published

  Chlorerede alifater. / Broholm, Kim; Arvin, Erik.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 2 Miljøstyrelsen, 1996. p. 417-430 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchReport chapter – Annual report year: 1996

 137. Published

  Cyanider. / Kjeldsen, Peter.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 2 Miljøstyrelsen, 1996. p. 431-449 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchReport chapter – Annual report year: 1996

 138. Published

  Erfaringer fra formidlingsprojektet "Entreprenørens Miljøguide". / Egebjerg, Christin; Falk, Niels.

  København : Miljøstyrelsen, 1996. 61 p. (Miljøprojekt, Vol. 333).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1996

 139. Published

  Havmiljøet under forandring? Konklusioner og perspektiver fra Havforskningsprogram 90. / Bondo Christensen, P. (Editor); Møhlenberg, F.; Lund-Hansen, L.C.; Borum, J.; Christiansen, C.; Larsen, Søren Ejling; Hansen, M.E.; Andersen, J.; Kirkegaard, J.

  København : Miljøstyrelsen, 1996. 120 p. (Havforskning fra Miljøstyrelsen, 61).

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1996

 140. Published

  Heterocycliske aromatiske forbindelser. / Broholm, Kim; Arvin, Erik.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 2 Miljøstyrelsen, 1996. p. 361-377 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchReport chapter – Annual report year: 1996

 141. Published

  Introduktion.. / Kjeldsen, Peter.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 1 København : Miljøstyrelsen, 1996. p. 13-15 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 142. Published

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand - en oversigt.. / Kjeldsen, Peter; Christensen, Thomas Højlund.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 1 København : Miljøstyrelsen, 1996. p. 17-79 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 143. Published

  Monoaromatiske hydrocarboner. / Arvin, Erik; Nielsen, Per Henning.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 2 Miljøstyrelsen, 1996. p. 313-324 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchReport chapter – Annual report year: 1996

 144. Published

  Nedbrydning. / Albrechtsen, Hans-Jørgen; Arvin, Erik.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 1 København : Miljøstyrelsen, 1996. p. 255-299 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20 1996).

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 1996

 145. Published

  Opløsning af forureningskilde. / Broholm, Kim; Kjeldsen, Peter; Butts, Michael Brian.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 1 København : Miljøstyrelsen, 1996. p. 131-165 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 146. Published

  Pesticider. / Rügge, Kirsten.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 2 Miljøstyrelsen, 1996. p. 417-430 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchReport chapter – Annual report year: 1996

 147. Published

  Phenoler. / Nielsen, Per Henning; Arvin, Erik; Kjeldsen, Peter.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 2 Miljøstyrelsen, 1996. p. 379-391 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchReport chapter – Annual report year: 1996

 148. Published

  Restforurening under huse. / Jensen, B.K.; Gravesen, P.; Sørensen, E.

  København : Miljøstyrelsen, 1996. 45 p. (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 22).

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1996

 149. Published

  Sorption af organiske stoffer. / Kjeldsen, Peter.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 1 København : Miljøstyrelsen, 1996. p. 205-234 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 150. Published

  Sorption af tungmetaller. / Christensen, Thomas Højlund ; Holm, Peter Engelund .

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 1 København : Miljøstyrelsen, 1996. p. 235-254 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 151. Published

  Transport af ikke blandbare kulbrinter i jord og grundvand.. / Butts, Michael Brian; Broholm, Kim.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 1 København : Miljøstyrelsen, 1996. p. 81-116 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 152. Published

  Transport af opløste stoffer i grundvand. / Bjerg, Poul Løgstrup; Broholm, Kim; Kjeldsen, Peter.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 1 København : Miljøstyrelsen, 1996. p. 167-204 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 153. Published

  Tungmetaller. / Holm, Peter Engelund; Christensen, Thomas Højlund.

  Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. ed. / Peter Kjeldsen; Thomas Højlund Christensen. Vol. 2 Miljøstyrelsen, 1996. p. 451-490 (Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen; No. 20).

  Publication: ResearchReport chapter – Annual report year: 1996

 154. 1995
 155. Published

  Entreprenørens miljøguide - baggrund og forslag : Forprojekt. / Egebjerg, Christin; Jensen, Niels-Arne.

  København : Miljøstyrelsen, 1995. 117 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 45).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 1995

 156. Published

  Mandlig reproduktion og kemiske stoffer med østrogenlignende effekter : Miljøprojekt. / Toppari, Jorma; Larsen, John Christian; Christiansen, Peter; Giwercman, Aleksander; Grandjean, Philippe; Guillette Jr., Louis J.; Jégou, Bernard; Jensen, Tina K.; Jouannet, Pierre; Keiding, Niels; Leffers, Henrik; McLachlan, John A.; Meyer, Otto A.; Müller, Jørn; Meyts, Ewa Rajpert-De; Scheike, Thomas; Sharpe, Richard; Sumpter, John; Skakkebæk, Niels E.

  Miljøstyrelsen, 1995.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1995

 157. Published

  Samfundsøkonomiske omkostninger ved reduceret drivhusgasudslip. Sammenligning af investeringer i reduceret drivhusgasudslip i energisektoren, landbruget, transportsektoren og andre væsentlige drivhusgaskilder. / Halsnæs, K. (Editor); Meyer, H.J. (Editor).

  København : Miljøstyrelsen, 1995. 172 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 49).

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1995

 158. Published

  Vurdering af 14C metodens akkurathed og præcision til fastlæggelse af planktoniske algers primærproduktion under anvendelse af rutinemetodik. / Jespersen, A.M.; Søndergaard, Martin; Richardson, K.; Riemann, B.

  Miljøstyrelsen, 1995. (Havforskning fra Miljøstyrelsen; No. 55).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 1995

 159. 1994
 160. Published

  Effekter af springlagsopblomstring på benthos. / Jensen, J.N.; Josefson, A.B.; Dinesen, Grete E.

  København : Miljøstyrelsen, 1994. 34 p. (Havforskning fra Miljoestyrelsen; No. 34).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 1994

 161. Published

  Erfaringer med substitution af PVC ved renere teknologi og brancheaftaler. / Jørgensen, Ulrik.

  Miljøstyrelsen, 1994. 54 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1994

 162. Planktondynamik omkring springlaget i Kattegat. / Nielsen, Torkel Gissel; Bjørnsen, P.K.; Kaas, H.; Rasmussen, B.; Cohen, A.

  København : Miljøstyrelsen, 1994. 162 p. (Havforskning fra Miljøstyrelsen; No. 33).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 1994

 163. 1993
 164. Chitosan i fiskefoder. / Pedersen, Per Bovbjerg.

  København : Miljøstyrelsen, 1993. 49 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; No. 36).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 1993

 165. 1992
 166. Mesozooplankton, produktion og græsning. / Kiørboe, Thomas; Nielsen, Torkel Gissel.

  Planktondynamik og omsætning i Kattegat. ed. / T. Fenchel. København : Miljøstyrelsen, 1992. p. 77-101 (Havforskning fra Miljøstyrelsen; No. 10).

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 1992

 167. Mikrozooplankton. / Hansen, Per Juel; Nielsen, Torkel Gissel.

  Planktondynamik og omsætning i Kattegat. ed. / T. Fenchel. København : Miljøstyrelsen, 1992. p. 61-76 (Havforskning fra Miljøstyrelsen; No. 10).

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 1992

 168. Planktondynamik i skillefladen. / Bjørnsen, Peter Kofoed; Nielsen, Torkel Gissel.

  Planktondynamik og omsætning i Kattegat. ed. / T. Fenchel. København : Miljøstyrelsen, 1992. p. 151-166 (Havforskning fra Miljøstyrelsen; No. 10).

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 1992

 169. Published

  Vejledning til forskere, udviklere og konstruktører i miljø- og arbejdsmiljøvenligt materialevalg. / Jensen, A.H.; Winge, Ulrik; Broberg, Ole.

  Miljøstyrelsen, 1992.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1992

 170. 1991
 171. Olieanalyser. / Wrang, P.; Cederberg, Tommy Licht.

  Miljøstyrelsen, 1991.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 1991

 172. 1990
 173. Afvask af trykpresser med sojaolie. / Haagensen, Sven; Hendriksen, Kåre; Parking, Jens; Busch, Dorthe; Husted, Anne.

  Miljøstyrelsen, 1990. 103 p. (Miljoeprojekter; No. 139).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 1990

 174. Carbon dynamics in coastal marine environments. / Riemann, B.; Bjørnsen, P.K.; Nielsen, Torkel Gissel; Horsted, S.J.

  København : Miljøstyrelsen, 1990. 32 p. (NPO-forskning fra Miljøstyrelsen; No. C5).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 1990

 175. Published

  Enheds- og totalmængder i dagrenovation fra private husstande. / Rootzen, Helle.

  Miljøstyrelsen, 1990.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1990

 176. 1984
 177. Published

  Rapport om nedsættelsesfaktorer for doser ved ophold inden døre.. / Roed, Jørn; Gjørup, H. L.

  Miljøstyrelsen, 1984. 32 p.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 1984

 178. 1980
 179. Published

  Kemisk baggrund for haloorganisk forurening af drikkevand ved kloring. / Dahi, Elian.

  Kloring af drikkevand. Miljøstyrelsen, 1980. p. 33-57 (Miljoeprojekter; No. 29).

  Publication: ResearchReport chapter – Annual report year: 1980

 180. 1978
 181. Published

  Effects on Pollution of a Reduction or Removal of Lead Addition to Engine Fuel. / Risø National Laboratory, Roskilde.

  Copenhagen : Miljøstyrelsen, 1978. 72 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1978

 182. Published

  Effects on Pollution of a Reduction or Removal of Lead Addition to Engine Fuel : Appendices. / Risø National Laboratory, Roskilde.

  Copenhagen : Miljøstyrelsen, 1978. 113 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1978

Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word