Miljøstyrelsen

Local database

Publisher

 1. 2015
 2. Published
 3. 2014
 4. Published

  Klimaforandringernes indflydelse på risikovurdering af lossepladser : Opsamlingsnotat efter workshop. / Døssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Korsgaard, Trine; Johnsen, Rolf; Sonne, Anne Thobo.

  København K : Miljøstyrelsen, 2014. 47 p. (Miljoeprojekter; No. 1598).

  Publication: Commissioned - peer-reviewReport – Annual report year: 2014

 5. Published

  Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand. / Bjerg, Poul Løgstrup; Sonne, Anne Thobo; Tuxen, Nina; Skov Nielsen, Sanne; Roost, Sandra.

  København K : Miljøstyrelsen, 2014. 77 p. (Miljoeprojekter; No. 1604, Vol. 2014).

  Publication: Commissioned - peer-reviewReport – Annual report year: 2014

 6. 2013
 7. Published

  LCA af genbrug af mursten. / Møller, Jacob; Damgaard, Anders; Astrup, Thomas Fruergaard.

  København K : Miljøstyrelsen, 2013. 75 p. (Miljoeprojekter; No. 1512).

  Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2014

 8. Published

  Skelnen mellem pesticidkilder : Miljøprojekt nr. 1502, 2013. / Tuxen, Nina; Roost, Sandra; Kofoed, Julie Laurberg Lund; Aisopou, Angeliki; Binning, Philip John; Chambon, Julie Claire Claudia; Bjerg, Poul Løgstrup; Thorling, Lærke; Brüsch, Walter; Esbensen, Kim .

  København K : Miljøstyrelsen, 2013. 316 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2013

 9. 2012
 10. Published
 11. Published

  Gravide forbrugeres udsættelse for mistænkte hormonforstyrrende stoffer : Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 117, 2012. / Nørgaard Andersen, Dorthe; Møller, Lise; Buchardt Boyd, Helle; Boberg, Julie; Petersen, Marta Axelstad; Christiansen, Sofie; Hass, Ulla; Bruun Poulsen, Pia; Strandesen, Maria; Bach, Daniela.

  København : Miljøstyrelsen, 2012. 236 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2012

 12. Published

  Reduktion af metanemissionen fra Klintholm losseplads ved etablering af biocover. / Pedersen, Rasmus Broen; Scheutz, Charlotte; Kjeldsen, Peter; Haugsted Petersen, Per.

  Miljøstyrelsen, 2012. 150 p. (Miljøprojekt ; No. 1401).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2012

 13. 2011
 14. Published

  Fastlæggelse af oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger. / Døssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Thomsen, Nanna Isbak; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Miljøstyrelsen, 2011. 169 p. (Miljøprojekt; No. 137 2011).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2011

 15. Published

  Kemikaliesubstitution i grafisk branche. / Larsen, Henrik Fred; Bøg, Carsten.

  Miljøstyrelsen, 2011. 75 p. (Miljøprojekter; No. 1354).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 16. Published

  Overlevelse af indikatororganismer og patogener i ledningsnet. / Vang, Óluva Karin; Corfitzen, Charlotte B.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Lindhardt, Bo.

  Miljøstyrelsen, 2011. 80 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 17. Published

  Rådgivningsmetoder til kemikaliesubstitution i grafisk produktion. / Hansen, Per Kaae; Larsen, Henrik Fred; Beck, Søren Eggert.

  Miljøstyrelsen, 2011. 81 p. (Miljøprojekter; No. 1355).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 18. Published

  Værktøjer til brug for risikovurdering og prioritering af grundvandstruende forureninger. / Døssing Overheu, Niels; Tuxen, Nina; Frimodt Pedersen, Ole; Jensen, Carsten Bagge; Røkkjær, Arne; Andersen, Jens Asger; Aabling, Jens; Troldborg, Mads; Binning, Philip John; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2011. 126 p. (Miljøprojekt; No. 1366).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 19. 2009
 20. Published
 21. Published

  Funktionen af den reaktive væg på Vapokon grunden : 7 år efter etableringen. / Muchitsch, Nanna; Jensen, M.P.; Kjeldsen, Peter.

  København : Miljøstyrelsen, 2009. 199 p. (Miljøprojekt; No. 1265).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 22. Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige bygningsfuger. / Gunnarsen, Lars; Larsen, John Christian; Mayer, Philipp; Sebastian, Walter.

  Miljøstyrelsen, 2009. 151 p. (Orientering fra Miljoestyrelsen; No. 1).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2009

 23. Published

  Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering. / Broholm, Mette Martina; Hunkeler, D.; Abe, Y.; Jeannottat, S.; Aravena, R.; Westergaard, C.; Jacobsen, C.S.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2009. (Miljø Horisont).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 24. Published

  Vurdering af naturlig nedbrydning af tjærestoffer i grundvand. Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, Ringe, Fyn. / Broholm, Mette Martina; Christophersen, M.; Westergaard, C.; Hansen, H.C.L.; Baun, D.L.; Andersen, L.; Hansen, N.; Hunkeler, D.; Klint, K.E.; Skou, H.

  København : Miljøstyrelsen, 2009. (Miljøprojekt, Nr. 1267, 2009).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2009

 25. 2008
 26. Published

  Acceptkriterier i Danmark og EU. / Duijm, Nijs Jan.

  1 ed. København : Miljøstyrelsen, 2008. 60 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; No. 8).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 27. Published

  Health effects assessment of exposure to particles from wood smoke. / Nielsen, Elsa; Dybdahl, Marianne; Larsen, Poul Bo.

  Miljøstyrelsen, 2008. (Environmental Project; No. 1235 2008).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 28. Published

  Miljøforbedringer gennem produktudvikling : En guide. / McAloone, Timothy Charles; Bey, Niki.

  København : Miljøstyrelsen, 2008. 48 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2008

 29. Published

  Statistisk analyse og biologisk tolkning af toksicitetsdata. / Streibig, J.C.; Ritz, C.; Martinussen, T.; Cedergreen, N.; Christensen, Anne Munch; Baun, Anders; Kusk, Kresten Ole; Friis, C.

  København : Miljøstyrelsen, 2008. (Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2008

 30. Published

  Substitution af bly i tøndeformede synk til erhvervsfiskeredskaber : Substitution of lead in industrial fishing tools. / Tiedje, Niels Skat; Holt, Henrik Tobias; Møller, Rasmus Hauberg; Himmelstrup, Jacob.

  København : Miljøstyrelsen, 2008.

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2008

 31. 2007
 32. Published

  Alternativer til klor som desinfektionsmiddel i offentlige svømmebade. / Kristensen, G.H.; Klausen, M.M.; Arvin, Erik; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bisted, O.; Hansen, B.M.; Frederiksen, E.; Kaas, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2007. 124 p. (Miljøprojekt; No. 1153).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 33. Published

  Effects of azole fungicides on the function of sex and thyroid hormones. / Kjærstad, Mia Birkhøj; Andersen, Helle Raun; Taxvig, Camilla; Hass, Ulla; Petersen, Marta Axelstad; Metzdorff, Stine Broeng; Vinggaard, Anne.

  Miljøstyrelsen, 2007. (Pesticides Research - Report for the Danish EPA; No. 111).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2007

 34. Published

  Forundersøgelser til pilotprojekt om stimuleret reduktiv deklorering. / Jørgensen, T.H.; Nielsen, L.; Berger, H.; Scheutz, Charlotte; Jakobsen, Rasmus; Bjerg, Poul Løgstrup; Durant, N.D.; Cox, E.; Mossing, C.H.; Jacobsen, C.S.; Rasmussen, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2007. 216 p. (Miljøprojekt; No. 1146).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 35. Published

  Kortlægning af produkter der indeholder nanopartikler eller er baseret på nanoteknologi. / Stuer-Lauridsen, F.; Kamper, A.; Borling, P.; Petersen, G.I.; Hansen, Steffen Foss; Baun, Anders.

  Miljøstyrelsen, 2007. (Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter; No. 81).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 36. Published

  Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering : Hovedrapport. / Jørgensen, T.H.; Nissen, L.; Nielsen, L.; Petersen, P.A.; Hansen, Maria Heisterberg; Scheutz, Charlotte; Jakobsen, Rasmus; Bjerg, Poul Løgstrup; Larsen, T.H.; Durant, N.D.; Cox, E.; Rasmussen, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2007. 124 p. (Miljøprojekt; No. 1148).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 37. Published

  Pilotprojekt med stimuleret in situ reduktiv deklorering : Bilagsrapport. / Jørgensen, T.H.; Nissen, L.; Nielsen, L.; Petersen, P.A.; Hansen, Maria Heisterberg; Scheutz, Charlotte; Jakobsen, Rasmus; Bjerg, Poul Løgstrup; Larsen, T.H.; Durant, N.D.; Cox, E.; Rasmussen, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2007. 197 p. (Miljøprojekt; No. 1149).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 38. Published

  Strategier overfor pesticidtruslen mod grundvandet fra punktkilder : forprojekt. / Bjerg, Poul Løgstrup; Tuxen, Nina; Elkjær, L.; Jeppesen, A.Z.; Jensen, B.K.

  København : Miljøstyrelsen, 2007. 80 p. (Miljøprojekt; No. 1159).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 39. 2006
 40. Published

  Evaluation of the health risk to animals playing with phthalate containing toys. / Müller, Anne Kirstine; Nielsen, Elsa; Ladefoged, Ole; Dalgaard, Majken; Hass, Ulla.

  Miljøstyrelsen, 2006. (Survey of Chemical Substances in Consumer Products; No. 74).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 41. Published

  Fungiciders påvirkning af mykorrhizasvampes diversitet og funktion. / Jakobsen, I.; Rosendahl, S.

  København : Miljøstyrelsen, 2006. 56 p. (Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 103).

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2006

 42. Published

  Kemisk oxidation med permanganat : Omsætningshastigheder og spredning i morænelær. / Broholm, Mette Martina; Hønning, Jirij; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2006. (Miljøprojekt; No. 1066).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2006

 43. Published

  Måling af tungmetaller i dansk dagrenovation og småt brændbart. / Riber, Christian; Christensen, Thomas Højlund.

  København : Miljøstyrelsen, 2006. (Miljøprojekt; No. 1085).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 44. Published

  Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidlers skæbne i mave-tarm kanalen - Studier af Bacillus thuringiensis. / Wilcks, Andrea; Hansen, B. M.; Hendriksen, N. B.; Ørum-Smidt, Lasse; Andrup, L.; Licht, Tine Rask.

  Miljøstyrelsen, 2006.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 45. Published

  Risikovurdering af Giardia og Cryptosporidium i vand. / Andersen, Ulla Tolstrup; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Boe-Hansen, Rasmus; Arnbjerg-Nielsen, K.; Clauson-Kaas, J.; Enemark, H.L.; Stenström, T.A.; Dalsgaard, A.

  København : Miljøstyrelsen, 2006. (Miljøprojekt; No. 1070).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 46. Published

  Status og perspektiver på indeklimaområdet. / Gunnarsen, Lars; Sigsgaard, Torben; Andersen, Niels Testrup; Linneberg, Allan; Knudsen, Henrik N.; Afshari, Alireza; Pedersen, Carsten M.; Larsen, John Christian; Nielsen, Elsa.

  Miljøstyrelsen, 2006. (Miljøprojekt; No. 1097).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 47. Published

  Toksiske effekter af pulseksponering for pesticider : akutte og kroniske effekter hos Daphnia magna. / slothuus, Tina; Qualmann, Signe; Baun, Anders.

  København : Miljøstyrelsen, 2006. (Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen; No. 99).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 48. Published

  Udvikling af metode til karakteristisering af gråt spildevand. / Ledin, Anna; Auffarth, Karina Pipaluk Solvejg; Eriksson, Eva; Smith, Morten; Eilersen, Ann Marie; Mikkelsen, Peter Steen; Dalsgaard, A.; Henze, Mogens.

  København : Miljøstyrelsen, 2006. 184 p. (Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning; No. 58:2006).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 49. UMIPTEX - Miljøvurdering af tekstiler. / Ellebæk Laursen, Søren; Hansen, John; Knudsen, Hans Henrik; Wenzel, Henrik; Larsen, Henrik Fred; Møller Kristensen, Frans.

  Miljøstyrelsen, 2006. 228 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; No. 3).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2006

 50. Published

  Vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed - DDS). / Arvin, Erik; Thomsen, T.; Markussen, H.; Gleerup, A.; Lindholm, A.; Jacobsen, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2006.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 51. 2005
 52. Published

  Bakterievækst og tilsætningsstoffer. / Wessels, S.; Corfitzen, Charlotte B.; Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  København : Miljøstyrelsen, 2005. (Miljøprojekt; No. 991).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 53. Published

  BAM's skæbne i grundvand. / Ludvigsen, L.; Clausen, Liselotte; Jørgensen, P.R.; Hoffmann, M.; Fredriksen, Gry Sander; Nygaard, Bolette; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Jensen, T.F.

  København : Miljøstyrelsen, 2005. (Miljøprojekt; No. 1000).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 54. Published

  Rensning af arsen i en traditionel vandbehandling på vandværker : Muligheder for at forbedre fjernelsen af arsen. / Jessen, S.; Larsen, Flemming; Vidkjær, M.; Arvin, Erik; Mosbæk, Hans.

  København : Miljøstyrelsen, 2005. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; No. 7-2005).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 55. Published
 56. Published

  Stimuleret in situ reduktiv deklorering : Videnopsamling og screening af lokaliteter. / Jørgensen, T.H.; Scheutz, Charlotte; Durant, N.D.; Cox, E.; Bordum, N:E.; Rasmussen, P.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2005. 153 p. (Miljøprojekt; No. 983).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 57. Published

  Stimuleret in situ reduktiv deklorering : Videnopsamling og screening af lokaliteter - Appendiksrapport. / Jørgensen, T.H.; Scheutz, Charlotte; Durant, N.D.; Cox, E.; Bordum, N.E.; Rasmussen, P.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2005. 136 p. (Miljøprojekt; No. 984).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 58. Published

  Virkningsmekanismer for neurotoksisk effekt af mangan og kombinationseffekt af mangan, chlorpyrifos og maneb. / Lam, Henrik Rye; Ladefoged, Ole; Larsen, Erik Huusfeldt; Nielsen, B. S.

  København : Miljøstyrelsen, 2005. (Bekæmpelsemiddelforskning; No. 95).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2005

 59. 2004
 60. Published

  Anvendelse af halogenfri flammehæmning i fiberarmerede polyethylen folier. / Buus, H.; West, K.

  København : Miljøstyrelsen, 2004. 51 p. (Miljøprojekt, 874, 2003).

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2004

 61. Published

  Brug af regnvand opsamlet fra tage og befæstede arealer - Udpegning af relevante måleparametre. / Ledin, Anna; Auffarth, Karina Pipaluk Solvejg; Boe-Hansen, Rasmus; Eriksson, Eva; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Baun, Anders; Mikkelsen, Peter Steen.

  København : Miljøstyrelsen, 2004. 121 p. (Økologisk Byfornyelse og spildevandsrensning; No. 48).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 62. Published

  Dokumentation af cases. Evaluering af grønne lokale og regionale netværk. / Jørgensen, Michael Søgaard; Forman, Marianne.

  Miljøstyrelsen, 2004. 77 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 63. Published

  Evaluation of health hazards by exposure to triazines and degradation products. / Nørhede, Pia; Nielsen, Elsa; Ladefoged, Ole; Meyer, Otto A.

  Miljøstyrelsen, 2004. (Environmental Project; No. 944 2004).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 64. Published

  Evaluering af grønne lokale og regionale netværk med deltagelse af myndigheder og virksomheder. / Jørgensen, Michael Søgaard; Forman, Marianne.

  Miljøstyrelsen, 2004. 133 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2004

 65. Published

  Halogenfri flammehæmning af pultruderede polyester profiler. / Buus, H.; West, Keld.

  Halogenfri flammehæmning af pultruderede polyester profiler. København : Miljøstyrelsen, 2004. (Miljøprojekt, 875, 2003).

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 2004

 66. Published
 67. Published

  Katalog over grønne netværk i Danmark. / Forman, Marianne; Breddam, Tomas Wenøe; Jørgensen, Michael Søgaard.

  Miljøstyrelsen, 2004. 167 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 68. Published

  Lokal afledning af regnvand : effekten af et detaljeret projektforslag på Tingbjerg. / Markussen, L.M.; Korsbech, K.; Dam, T.; Johansson, K.; Mikkelsen, Peter Steen; Sønderup, H.; Hansen, M.M.; Hansen, S.K.

  København : Miljøstyrelsen, 2004. (Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning; No. 44 - 2004).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 69. Published

  Reaktive vægge og filtre med jernspåner - en sammenfatning. / Kjeldsen, Peter.

  København : Miljøstyrelsen, 2004. 48 p. (Miljøprojekt; No. 916).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 70. Published

  Rensning af MTBE forurenet grundvand i bioreaktor med MTBE som primært substrat. / Arvin, Erik; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Boe-Hansen, Rasmus; Krag, Rasmus; Lindberg, Ellinor; Mosbæk, Hans; Nielsen, L.K.; Rivas, Isabelle Marie; Tully, A.G.

  København : Miljøstyrelsen, 2004. 95 p. (Miljøprojekt; No. 880).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 71. Published

  Spatial differentiation in life cycle impact assessment - the EDIP-2003 methodology. Guidelines from the Danish EPA. / Hauschild, Michael Zwicky; Potting, José.

  Miljøstyrelsen, 2004.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2004

 72. 2003
 73. Published

  Appendices 1-18 to: Report on the health effects of selected pesticide coformulants.. / Tobiassen, Lea Stine; Nielsen, Elsa; Nørhede, Pia; Ladefoged, Ole.

  Miljøstyrelsen, 2003. (Working Report; No. 51).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 74. Published

  Basisdokumentation for biogaspotentialet i organisk dagrenovation. / Christensen, Thomas Højlund; Hansen, Trine Lund; Kirkeby, Janus Torsten; Jansen, J.l.C.; Svärd, Å; Toudal, J.K.; Hulgaard, T.; Rasmussen, H.W.; Gruvberger, C.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 802).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 75. Published

  Datarapport om sammensætning og biogaspotentiale i organisk dagrenovation. / Christensen, Thomas Højlund; Jansen, J.l.C.; Jørgensen, O.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 815).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 76. Published

  Metanemission fra lagring af bioforgasset organisk dagrenovation. / Gabriel, Søren; Hansen, Trine Lund; Christensen, Thomas Højlund; Sommer, S.G.; Sørensen, K.

  København : Miljøstyrelsen, 2003.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 77. Published

  Modellering af optagelse af organiske stoffer i grøntsager og frugt. / Samsøe-Petersen, L.; Rasmussen, D.; Trapp, Stefan.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 765).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 78. Published

  Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation forårsaget af barometerånding/ -pumpning. / Jensen, T.F.; Larsen, Flemming; Kjøller, Claus; Larsen, J.W.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. 132 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; No. 5 - 2003).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 79. Published

  Økologisk håndtering af urin og fækalier i kolonihaveforeninger. / Backlund, A.; Eilersen, Ann Marie; Larsen, I.; Hagelskjær, M.; Jensen, G.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning; No. 34).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 80. Published

  Oprensning af klorerede opløsningsmidler ved stimuleret reduktiv deklorering. Jægersborg Alle, Gentofte. / Mossing, C; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 833).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 81. Published

  Oprensning af PCE ved kemisk oxidation med kaliumpergamanganat. / Jørgensen, T.H.; Jepsen, J.D.; Bordum, N.E.; Skou, H.; Bjerg, Poul Løgstrup.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 833).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 82. Published

  Rensning af grundvand med aktivt kul for BAM og atrazin. / Clausen, Liselotte; Kagstrup, Tanja; Christensen, T.J.; Corfitzen, Charlotte B.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Arvin, Erik.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 859).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 83. Published

  Samlerapport for projekter om bioforgasning af organisk dagrenovation gennemført 2002-2002. / Jansen, J.l.C.; Christensen, Thomas Højlund.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 803).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 84. Published

  Termisk assisteret vakuumekstraktion af PCE. Bilagsrapport. / Jørgensen, T.H.; Jepsen, J.D.; Nissen, L.; Skou, H.; Gudbjerg, Jacob.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 823).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 85. Published

  Termisk assisteret vakuumekstraktion af PCE. Hovedrapport. / Jørgensen, T.H.; Jepsen, J.D.; Nissen, L.; Skou, H.; Gudbjerg, Jacob.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 824).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 86. Published

  Undersøgelse for patogener i udvalgte vandværker. / Albrechtsen, Hans-Jørgen.

  København : Miljøstyrelsen, 2003. (Miljøprojekt; No. 786).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 87. 2002
 88. Published

  Afgivelse af organisk stof fra polymere materialer - mikrobiel vækst. / Corfitzen, Charlotte B.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Arvin, Erik; Jørgensen, C.; Boe-Hansen, Rasmus.

  København : Miljøstyrelsen, 2002. (Miljøprojekt; No. 718).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 89. Published

  Bearbejdning af målinger af regnbetingede udledninger af Npo og miljøfremmede stoffer fra fællessystemer i forbindelse med NOVA 2003. / Arnbjerg-Nielsen, Karsten; Hvitved-Jacobsen, Thorkild; Ledin, Anna; Auffarth, Karina Pipaluk Solvejg; Mikkelsen, Peter Steen; Baun, Anders; Kjølholt, J.

  København : Miljøstyrelsen, 2002. (Miljøprojekt; No. 701).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 90. Published

  Fjernelse af MTBE i danske vandværker. / Nielsen, L.K.; Tully, A.G.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Mosbæk, Hans; Arvin, Erik.

  København : Miljøstyrelsen, 2002. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; No. 17 - 2002).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 91. Published
 92. Litteraturudredning vedrørende human medicin i miljøet.. / Stuer-Lauridsen, Frank; Mikkelsen, Sonja; Hansen, Lisbet; Birkved, Morten; Kjølholt, Jesper.

  Miljøstyrelsen, 2002. (Rapport fra Miljøstyrelsen; No. 661).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2003

 93. Published

  Miljø-, etik og arbejdsmiljøkrav i tekstilproduktkæden. En udredning om erfaringer, strategier og handlemuligheder. / Stranddorf, Heidi; Forman, Marianne; Nielsen, Anne; Jørgensen, Michael Søgaard.

  Miljøstyrelsen, 2002. 165 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2002

 94. Published

  Miljøoptimering af afvaskning ved tryk med vandfortyndbar flexotrykfarve. / Larsen, Henrik Fred; Helweg, Christian; Pedersen, Anne Rathmann; Wallström, Ewa; Hoffmann, Leif.

  Copenhagen : Miljøstyrelsen, 2002. 283 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2002

 95. Published

  Miljørigtig udvikling i produktfamilier - en håndbog. / Lenau, Torben Anker; Frees, Niels; Olsen, Stig Irving; Willum, Ole; Molin, Christine; Wenzel, Henrik.

  Miljøstyrelsen, 2002. 168 p. (Miljønyt; No. 67).

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2002

 96. Published

  Modellering af opvarmning ved dampinjektion (MODI). / Gudbjerg, Jacob.

  København : Miljøstyrelsen, 2002. (Miljøprojekt; No. 679).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 97. Published

  Nedbrydning og sorption af dichlobenil og BAM. Delrapport 3. Litteraturopsamling samt laboratorieforsog. / Clausen, Liselotte; Arildskov, N.P.; Larsen, Flemming.

  København : Miljøstyrelsen, 2002. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen; No. 35 - 2002).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 98. Published

  Pesticider og vandværker. Udredningsprojekt om BAM-forurening. / Elkjær, L.; Hansen, H.O.; Ludvigsen, L.; Juhl, M.M.; Skovgaard, M.; Kirkegaard, C.; Bastrup, J.; Larsen, Flemming; Clausen, Liselotte; Arildskov, N.P.; Jørgensen, P.R.; Kistrup, J.; Spliid, N.H.

  København : Miljøstyrelsen, 2002. (Miljøprojekt; No. 732).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 99. Published

  Undersøgelse af bakterieantal og eftervækstpotentiale i vandværksvand. / Jørgensen, C.; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Arvin, Erik; Corfitzen, Charlotte B.

  København : Miljøstyrelsen, 2002. (Miljøprojekt; No. 719).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 100. Published

  Vejledning i kritisk gennemgang af LCA. / Caspersen, Nina; Wenzel, Henrik.

  Miljøstyrelsen, 2002. 40 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2002

 101. Published
 102. 2001
 103. Aquatic and Terrestrial Load of Anthropogenic Substances – ATLAS. : Data on specific chemical compounds in the aquatic environment. / Stuer-Lauridsen, Frank (Author); Birkved, Morten (Author); Carsten, Fog (Author); Schalck, Steffen (Author); Mitrofanov, Leon (Author); Bechsgaard, Lars (Author); Povlsen, Erling (Author); Geertz-Hansen, Ole (Author).

  2001. Miljøstyrelsen.

  Publication: ResearchSound/Visual production (digital) – Annual report year: 2001

 104. Published

  Biologiske effekter af toksiske stoffer i regnbetingede udløb. / Kjølholt, J.; Baun, Anders; Arnbjerg-Nielsen, Karsten.

  København : Miljøstyrelsen, 2001. (Miljøprojekt; No. 610).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2001

 105. Environmental and Health Assessment of Alternatives to Phthalates and to flexible PVC. / Stuer-Lauridsen, Frank; Mikkelsen, Sonja; Havelund, Sven; Birkved, Morten; Hansen, Lisbet Poll.

  Miljøstyrelsen, 2001. (Rapport fra Miljøstyrelsen; No. 590).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

 106. Published

  Forundersøgelse af effektiviseringspotentialet på forbrændings- og deponeringsområdet i Danmark. / Mortensen, E.; Fristrup, P.

  København : Miljøstyrelsen, 2001. 108 p. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 4, 2001).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2001

 107. Published

  Fytoremediering af forurening med olie- og tjæreprodukter. / Karlson, Ulrich; Nielsen, Mette; Trapp, Stefan.

  Kgs. Lyngby : Miljøstyrelsen, 2001. (Miljøprojekt; No. 644).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2001

 108. Published

  Metode til risikovurdering af gasproducerende lossepladser. / Nilausen, L.; Bote, T.V.; Bloch, K.S.; Kjeldsen, Peter; Andersen, Claus Erik; Andersen, L.

  København : Miljøstyrelsen, 2001. 215 p. (Miljøprojekt; No. 648).

  Publication: Research - peer-reviewReport – Annual report year: 2001

 109. Published

  Muligheder for økologisk spildevandsrensning på Christiansø. / Smith, Morten; Hauger, Mikkel B.; Mikkelsen, Peter Steen; Gabriel, Søren; Hoffmann, Birgitte.

  København : Miljøstyrelsen, 2001.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2001

 110. Published

  Naturlig nedbrydning af PAH'er i jord og grundvand.. / Knudsen, S.; Andersen, J.N.; Broholm, Mette Martina.

  København : Miljøstyrelsen, 2001. (Miljøprojekt; No. 582).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2001

 111. Published

  Opdatering af rapporten "Afværgeteknikker for MTBE-forurenet grundvand". / Arvin, Erik; Broholm, K.

  København : Miljøstyrelsen, 2001. (Miljøprojekt; No. 614).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2001

 112. Published

  Udvikling af metode til testning af udvaskning af organiske stoffer fra jord og restprodukter. / Holm, P.E.; Broholm, K.; Hjelmar, O.; Villholth, Karen G.; Asmussen, O.W.; Kjeldsen, Peter.

  København : Miljøstyrelsen, 2001. (Miljøprojekt; No. 579).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2001

 113. Published

  Vurdering af muligheder og begrænsninger for recirkulering af næringstoffer fra by til land. / Wrisberg, S.; Magid, J.; Eilersen, Ann Marie; Henze, Mogens; Balslev, S.

  København : Miljøstyrelsen, 2001.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 2001

 114. Vurderingsstrategier i forbindelse med håndtering af forurenede sedimenter. / Stuer-Lauridsen, Frank; Geertz-Hansen, Ole; Jürgensen, Ole; Birkved, Morten.

  Miljøstyrelsen, 2001. (Rapport fra Miljøstyrelsen; No. 631).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2002

Previous 1 2 Next
Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word