Dansk Akvakultur

Local database

Publisher

 1. 2012
 2. Published

  Optimering af driften på klassiske dambrug. / Buchmann, Kurt; Dalsgaard, Inger; Dalsgaard, Anne Johanne Tang; Pedersen, Per Bovbjerg; Svendsen, Lars Moeslund; Henriksen, Niels Henrik; Michelsen, Kaare; Thomsen, Brian.

  Dansk Akvakultur, 2012. 12 p. (Faglig rapport fra Dansk Akvakultur; No. 2012-5).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2013

 3. 2011
 4. Published

  Afprøvning af mobilt slambehandlingsanlæg fra Staring Maskinfabrik : Fra: Dambrugsteknologi. Samlerapport. / Michelsen, Kaare; Paulsen, Helge.

  Dansk Akvakultur, 2011. 11 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 5. Published

  Dataopsamling, Renseeffektivitet på model 1 dambrug : Fra: Dambrugsteknologi. Samlerapport. / Svendsen, Lars M.; Larsen, Søren E.; Dalsgaard, Anne Johanne Tang.

  Dansk Akvakultur, 2011.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 6. Published

  Forekomst og betydning af gasovermætning : Fra: Dambrugsteknologi. Samlerapport. / Skov, Peter Vilhelm; Henriksen, Niels Henrik; Andreasen, Anders; Clausen, Thomas.

  Dansk Akvakultur, 2011.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 7. Published
 8. Published

  Optimeret nitrifikation i biofiltre på modeldambrug type 3 : Fra: Dambrugsteknologi. Samlerapport. / Janning, Kenneth; Pedersen, Per Bovbjerg; Michelsen, Kaare; Olsen, Bjarne Hald.

  Dansk Akvakultur, 2011.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 9. Published

  Optimering af driften på etablerede modeldambrug og fortsat videreudvikling af recirkuleringsteknologien : Rapport for arbejdspakke 3b : Undersøge graden af gasovermætning samt evaluere betydningen. / Skov, Peter Vilhelm; Henriksen, Niels Henrik; Andreasen, Anders; Clausen, Thomas.

  Dansk Akvakultur, 2011. 15 p. (Faglige rapporter).

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 10. Published

  Test af denitrifikationsfiltre på Modeldambrug : Fra: Dambrugsteknologi. Samlerapport. / Suhr, Karin Isabel; Pedersen, Per Bovbjerg.

  Dansk Akvakultur, 2011. 9 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2011

 11. Published
 12. 2008
 13. Published
Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word