Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV

Local database

Publisher

 1. 2011
 2. Published

  Fremtidens maritime ingeniøruddannelse : De maritime industriers behov samt engagement i forhold til. Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond 28.november 2011. / Simonsen, Bo Cerup; Hansen, Anders Ørgård; Røge, Esben Fiedler; Andersen, Ingrid Marie Vincent; Lützen, Marie; Bech, Mogens Schrøder; Tang-Jensen, Peter; Knudsen, Thomas S.; Nielsen, Ulrik Dam.

  Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2011. 9 p.

  Publication: CommunicationReport – Annual report year: 2012

 3. 2009
 4. Published

  Innnovation og forskning. / Møller, Jacob Steen.

  Frentidens byggeerhverv i et globaliseringsperspektiv. Danmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2009. p. 33-41.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 2009

 5. 2007
 6. Published

  Visioner for dansk bioethanol. / Ahring, Birgitte Kiær (Editor); Felby, C. (Editor); Jensen, A. (Editor); Nielsen, C. (Editor); Skytte, Klaus (Editor); Wormslev, E.C. (Editor); Zinck, A.M. (Editor).

  Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2007. 22 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 7. 2004
 8. Published

  Regn- og spildevand i byer : På vej mod fremtidens afløbssystemer. / Henze, Mogens; Gabriel, Søren; Hasling, A.B.; Høg, H.H.; Jansen, J.l.C.; Vagn-Hansen, P.; Rosenørn, S.B.

  Kgs. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2004.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 9. 2001
 10. Published

  Offentlige afløbssystemer. / Mikkelsen, Peter Steen.

  Dansk infrastruktur i forfald?: En hvidbog om vedligeholdelse. Kgs. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2001. p. 49-62.

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 2001

 11. 2000
 12. Published

  Optag af PAH'er i planter samt hvilke analysemetoder der kan benyttes hertil. / Samsøe-Petersen, L.; Mortensen, G.K.

  Tjære og PAH-forureninger under et. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2000. p. 23-36.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2000

 13. 1999
 14. Published

  Chlorerede opløsningsmidler. Hvor stort er problemet?. / Broholm, M.M.

  Chlorerede opløsningsmidler. Hvor stort er problemet?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 15. Published

  Hvad er naturlig nedbrydning som afværgestrategi?. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Hvad er naturlig nedbrydning som afværgestrategi?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 16. Published

  Hvornår og hvordan moniteres grundvandet ved gamle lossepladser?. / Kjeldsen, P.; Bjerg, P.L.; Ejlskov, P.; Harrekilde, D.

  Hvornår og hvordan moniteres grundvandet ved gamle lossepladser?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 17. Published

  Identifikation og måling af betydende redoxprocesser. / Albrechtsen, H.-J.

  Identifikation og måling af betydende redoxprocesser. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 18. Published

  Jord- og grundvandsforurening med miljøfremmede stoffer: Hysteri eller reel fare?. / Tjell, J.C.

  Jord- og grundvandsforurening med miljøfremmede stoffer: Hysteri eller reel fare?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 19. Published

  Måling af den laterale gasspredning fra gammel losseplads. / Christophersen, M.; Kjeldsen, P.

  Måling af den laterale gasspredning fra gammel losseplads. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 20. Published

  Natural attenuation: A feasible approach to remediation of groundwater pollution at landfills?. / Christensen, T.H.; Kjeldsen, P.; Bjerg, P.L.

  Natural attenuation: A feasible approach to remediation of groundwater pollution at landfills?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 21. Published

  Naturlig nedbrydning i grundvand forurenet med benzin og olie og klorerede opløsningsmidler. / Bjerg, P.L.

  Naturlig nedbrydning i grundvand forurenet med benzin og olie og klorerede opløsningsmidler. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 22. Published

  Nedbrydningen af pesticider i grundvand ved realistisk lave koncentrationer. / Toräng, L.; Nyholm, N.

  Nedbrydningen af pesticider i grundvand ved realistisk lave koncentrationer. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 23. Published

  Organics in landfill leachates - polar and ionic compounds. / Ledin, A.; Baun, A.; Bjerg, P.L.; Christensen, T.H.

  Organics in landfill leachates - polar and ionic compounds. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 24. Published

  Reaktive vægge med jernspåner - perspektiver og status for danske aktiviteter. / Kjeldsen, P.

  Reaktive vægge med jernspåner - perspektiver og status for danske aktiviteter. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 25. Published

  Samtidig fjernelse af TCE og kromat i reaktive vægge - resultater fra laboratorieforsøg. / Locht, T; Klingberg, J.; Kjeldsen, P.

  Samtidig fjernelse af TCE og kromat i reaktive vægge - resultater fra laboratorieforsøg. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 26. Published

  Substitution som et tveægget sværd, MTBE som eksempel. / Arvin, E.

  Substitution som et tveægget sværd, MTBE som eksempel. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 27. Published

  Transport, sorption og nedbrydning af pesticider i en aerob akvifer: Pulsinjektionsforsøg. / Broholm, M.M.; Rügge, K.; Tuxen, N.; Mosbæk, H.; Bjerg, P.L.

  Transport, sorption og nedbrydning af pesticider i en aerob akvifer: Pulsinjektionsforsøg. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 28. 1998
 29. Published

  Aerob nedbrydning af pesticider i søjleforsøg med grundvandsmateriale. / Tuchsen, Peter Lysholm; Tuxen, Nina; Rügge, Kirsten; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Pesticider i grundvand og drikkevand, ATV-komiteen vedrørende Grundvandsforureing, Hotel Marselis, 28. oktober. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 57-66.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 30. Published

  Beskrivende statistik. / Rootzen, Helle.

  ATV-møde: Statistiske metoders anvendelse ved forureningsundersøgelser. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 1-10.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1989

 31. Published

  Biological transformation of phenols in a sandstone aquifer. / Broholm, Mette Martina; Arvin, Erik.

  Vintermøde om grundvandsforurening, ATV-Komiteen vedrørende Grundvandsforurening, Vingstedcentret 10-11 marts. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 83-91.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 32. Published

  Kontrollerende faktorer for aerob pesticidnedbrydning i grundvandsmagasiner. / Christensen, T. G.; Schouw, Nanette L..; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Rügge, Kirsten.

  Pesticider i grundvand og drikkevand, ATV-komiteen vedrørende Grundvandsforurening, Hotel Marselis, 28. oktober. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 47-56.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 33. Published

  Undersøgelse af toksiciteten af perkolatforurenet grundvand ved hjælp af biologiske testmetoder. / Baun, Anders; Jensen, Susanne Dal; Bjerg, Poul Løgstrup; Christensen, Thomas Højlund; Nyholm, Niels.

  ATV vintermøde om grundvandsforurening, vingstedcentret 10.-11 marts 1998. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 301-310.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 34. 1997
 35. Published

  Barrierer for forskningsformidler. Foredrag. Refereret med efterfølgende diskussion. / Arvin, E.

  Barrierer for forskningsformidler. Foredrag. Refereret med efterfølgende diskussion. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 36. Published

  Detektion af nedbrydningsprodukter ved kemiske og biologiske metoder. / Dyreborg, S.; Arvin, E.

  Detektion af nedbrydningsprodukter ved kemiske og biologiske metoder. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 37. Published

  Distributionskoefficienter for tungmetaller i sandede grundvandsmagasiner. / Christensen, T.H.; Redemann, S.; Boddum, J.K.; Astrup, T.; Hansen, B.Ø.; Holm, P.E.; Christensen, J.B.

  Distributionskoefficienter for tungmetaller i sandede grundvandsmagasiner. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 38. Published

  Hvad er kvalitet i prøvetagning. / Grøn, C.; Lindhardt, B.

  Kvalitet i miljøprøvetagning - jord, poreluft og grundvand. ATV-komiteen vedrørende grundvandsforurening. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997. p. 1-7.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 39. Published

  Hvordan kan vi bruge forskningen på jord- og grundvandsområdet? Resume. / Grøn, C.

  Hvordan kan vi bruge forskningen på jord- og grundvandsområdet?. ed. / J.K. Pedersen. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997. p. 1-3.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 40. Published

  Kan vi inddrage omsætningsforhold i risikovurderinger?. / Arvin, E.

  Kan vi inddrage omsætningsforhold i risikovurderinger?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 41. Published

  Kompleksering af tungmetaller med opløst organisk stof. / Christensen, J.B.; Christensen, T.H.

  Kompleksering af tungmetaller med opløst organisk stof. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 42. Published

  Model complexity and parameter uncertainty in groundwater modelling. / Barlebo, Heidi Christiansen; Rosbjerg, Dan.

  Kalibrering - Validering og Usikkerheder på Grundvandsmodeller. København : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997. p. 87-100.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 43. Published

  Multi-phase flow in fractured porous: Laboratory models. / Sonnenborg, Torben Obel; Butts, Michael Brian; Høgh Jensen, Karsten.

  Research projects about soil and groundwater. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997. p. 91-97.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 44. Published

  Natural attenuation of xenobiotic compounds at the Grindsted old landfill. / Rügge, K.; Bjerg, P.L.; Mosbæk, H.; Christensen, T.H.

  Natural attenuation of xenobiotic compounds at the Grindsted old landfill. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 45. Published

  Omsætning af miljøfremmede organiske stoffer i forurenede grundvandsmagasiner. Foredrag. Refereret. / Bjerg, P.L.

  Omsætning af miljøfremmede organiske stoffer i forurenede grundvandsmagasiner. Foredrag. Refereret. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 46. Published

  Pesticidforskningen under Det strategiske Miljøforskningsprogram. / Albrechtsen, H.-J.

  Pesticidforskningen under Det strategiske Miljøforskningsprogram. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 47. Published

  Sorption of three heterocyclic compounds and their hydrocarbon analog from coal-tar contaminated water in a natural clayey till. / Broholm, M.M.; Broholm, K.; Arvin, E.

  Sorption of three heterocyclic compounds and their hydrocarbon analog from coal-tar contaminated water in a natural clayey till. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 48. Published

  The fate of creosote compounds - a comparison of experiments at different scales. / Broholm, K.; Arvin, E.

  The fate of creosote compounds - a comparison of experiments at different scales. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 49. Published

  Uorganiske stoffluxe i grundvandsoplandet omkring Vejen Losseplads. / Bjerg, P.L.; Nielsen, M.Æ.; Carlson, B.B.; Pedersen, Jørn Kristian; Christensen, Thomas Højlund.

  Uorganiske stoffluxe i grundvandsoplandet omkring Vejen Losseplads. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 50. Published

  Using elevated temperatures to enhance in-situ remediation in low-permeable soils and groundwater. / Heron, G.

  Using elevated temperatures to enhance in-situ remediation in low-permeable soils and groundwater. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 51. Published

  Vandbehandling - og vandforsyning. Foredrag. Refereret. / Albrechtsen, H.-J.

  Vandbehandling - og vandforsyning. Foredrag. Refereret. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 52. 1996
 53. Published

  Baggrundsundersøgelser for valg af mulige afværgeforanstaltninger ved en gammel losseplads. / Kjeldsen, Peter; Grundvig, A.

  Baggrundsundersøgelser for valg af mulige afværgeforanstaltninger ved en gammel losseplads. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1996. p. 33-47.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 54. Published

  Forureningsspredning i grundvandsmagasiner - dispersionsforhold og deres betydning for moniteringsprogrammer og afværgeforanstaltninger. / Bjerg, P.L.; Kjeldsen, P.; Christensen, T.H.; Pedersen, Jørn Kristian.

  Forureningsspredning i grundvandsmagasiner - dispersionsforhold og deres betydning for moniteringsprogrammer og afværgeforanstaltninger. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1996. p. 21-32.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 55. Published

  "Intrinsic bioremediation" eller "intern rensning" - en alternativ afværgeteknologi i Danmark?. / Christensen, T.H.

  "Intrinsic bioremediation" eller "intern rensning" - en alternativ afværgeteknologi i Danmark?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1996.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 56. Published

  Naturlig biologisk fjernelse af tjærestoffer i jord og grundvand. / Dyreborg, S.; Arvin, E.

  Naturlig biologisk fjernelse af tjærestoffer i jord og grundvand. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1996. p. 43-55.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 57. Published

  Risikokommunikation har alle odds imod sig. / Grønberg, C.D.

  Accept af risici. Økotoksikologiske vurderinger. Grænseværdier for pesticider. Uddrag af indlæg og debat ved fire møder i ATV 1993-94. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1996. p. 29-44.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 1996

 58. Published

  Transport og omsætning af cyanider på forurenede gasværksgrunde. / Kjeldsen, P.

  Transport og omsætning af cyanider på forurenede gasværksgrunde. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1996. p. 33-42.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 59. 1995
 60. Published

  Danmarks og EU's forskning - krav til den nationale indsats. / Olesen Larsen, P.; Busch, N.E.; Hansen, N.; Isaksen, S.; Lawætz, P.; Nilsson, E.; Skovgaard, I.

  Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1995. 64 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1995

 61. Published

  Geomicrobial and Geochemical Redox Processes in a Landfill Polluted Aquifer. / Ludvigsen, Liselotte; Heron, Gorm; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Christensen, Thomas Højlund.

  ATV Møde: Biologiske processer i jord og grundvand. Jærgersborg : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1995. p. 11-19.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1995

Previous 1 2 Next
Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word