Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV

Local database

Publisher

 1. 2011
 2. Published

  Fremtidens maritime ingeniøruddannelse : De maritime industriers behov samt engagement i forhold til. Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond 28.november 2011. / Simonsen, Bo Cerup; Hansen, Anders Ørgård; Røge, Esben Fiedler; Andersen, Ingrid Marie Vincent; Lützen, Marie; Bech, Mogens Schrøder; Tang-Jensen, Peter; Knudsen, Thomas S.; Nielsen, Ulrik Dam.

  Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2011. 9 p.

  Publication: CommunicationReport – Annual report year: 2012

 3. 2009
 4. Published

  Innnovation og forskning. / Møller, Jacob Steen.

  Frentidens byggeerhverv i et globaliseringsperspektiv. Danmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2009. p. 33-41.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 2009

 5. 2007
 6. Published

  Visioner for dansk bioethanol. / Ahring, Birgitte Kiær (Editor); Felby, C. (Editor); Jensen, A. (Editor); Nielsen, C. (Editor); Skytte, Klaus (Editor); Wormslev, E.C. (Editor); Zinck, A.M. (Editor).

  Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2007. 22 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 7. 2004
 8. Published

  Regn- og spildevand i byer : På vej mod fremtidens afløbssystemer. / Henze, Mogens; Gabriel, Søren; Hasling, A.B.; Høg, H.H.; Jansen, J.l.C.; Vagn-Hansen, P.; Rosenørn, S.B.

  Kgs. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2004.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 9. 2001
 10. Published

  Offentlige afløbssystemer. / Mikkelsen, Peter Steen.

  Dansk infrastruktur i forfald?: En hvidbog om vedligeholdelse. Kgs. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2001. p. 49-62.

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 2001

 11. 2000
 12. Published

  Optag af PAH'er i planter samt hvilke analysemetoder der kan benyttes hertil. / Samsøe-Petersen, L.; Mortensen, G.K.

  Tjære og PAH-forureninger under et. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2000. p. 23-36.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2000

 13. 1999
 14. Published

  Chlorerede opløsningsmidler. Hvor stort er problemet?. / Broholm, M.M.

  Chlorerede opløsningsmidler. Hvor stort er problemet?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 15. Published

  Hvad er naturlig nedbrydning som afværgestrategi?. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Hvad er naturlig nedbrydning som afværgestrategi?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 16. Published

  Hvornår og hvordan moniteres grundvandet ved gamle lossepladser?. / Kjeldsen, P.; Bjerg, P.L.; Ejlskov, P.; Harrekilde, D.

  Hvornår og hvordan moniteres grundvandet ved gamle lossepladser?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 17. Published

  Identifikation og måling af betydende redoxprocesser. / Albrechtsen, H.-J.

  Identifikation og måling af betydende redoxprocesser. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 18. Published

  Jord- og grundvandsforurening med miljøfremmede stoffer: Hysteri eller reel fare?. / Tjell, J.C.

  Jord- og grundvandsforurening med miljøfremmede stoffer: Hysteri eller reel fare?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 19. Published

  Måling af den laterale gasspredning fra gammel losseplads. / Christophersen, M.; Kjeldsen, P.

  Måling af den laterale gasspredning fra gammel losseplads. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 20. Published

  Natural attenuation: A feasible approach to remediation of groundwater pollution at landfills?. / Christensen, T.H.; Kjeldsen, P.; Bjerg, P.L.

  Natural attenuation: A feasible approach to remediation of groundwater pollution at landfills?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 21. Published

  Naturlig nedbrydning i grundvand forurenet med benzin og olie og klorerede opløsningsmidler. / Bjerg, P.L.

  Naturlig nedbrydning i grundvand forurenet med benzin og olie og klorerede opløsningsmidler. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 22. Published

  Nedbrydningen af pesticider i grundvand ved realistisk lave koncentrationer. / Toräng, L.; Nyholm, N.

  Nedbrydningen af pesticider i grundvand ved realistisk lave koncentrationer. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 23. Published

  Organics in landfill leachates - polar and ionic compounds. / Ledin, A.; Baun, A.; Bjerg, P.L.; Christensen, T.H.

  Organics in landfill leachates - polar and ionic compounds. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 24. Published

  Reaktive vægge med jernspåner - perspektiver og status for danske aktiviteter. / Kjeldsen, P.

  Reaktive vægge med jernspåner - perspektiver og status for danske aktiviteter. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 25. Published

  Samtidig fjernelse af TCE og kromat i reaktive vægge - resultater fra laboratorieforsøg. / Locht, T; Klingberg, J.; Kjeldsen, P.

  Samtidig fjernelse af TCE og kromat i reaktive vægge - resultater fra laboratorieforsøg. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 26. Published

  Substitution som et tveægget sværd, MTBE som eksempel. / Arvin, E.

  Substitution som et tveægget sværd, MTBE som eksempel. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 27. Published

  Transport, sorption og nedbrydning af pesticider i en aerob akvifer: Pulsinjektionsforsøg. / Broholm, M.M.; Rügge, K.; Tuxen, N.; Mosbæk, H.; Bjerg, P.L.

  Transport, sorption og nedbrydning af pesticider i en aerob akvifer: Pulsinjektionsforsøg. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 28. 1998
 29. Published

  Aerob nedbrydning af pesticider i søjleforsøg med grundvandsmateriale. / Tuchsen, Peter Lysholm; Tuxen, Nina; Rügge, Kirsten; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Pesticider i grundvand og drikkevand, ATV-komiteen vedrørende Grundvandsforureing, Hotel Marselis, 28. oktober. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 57-66.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 30. Published

  Beskrivende statistik. / Rootzen, Helle.

  ATV-møde: Statistiske metoders anvendelse ved forureningsundersøgelser. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 1-10.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1989

 31. Published

  Biological transformation of phenols in a sandstone aquifer. / Broholm, Mette Martina; Arvin, Erik.

  Vintermøde om grundvandsforurening, ATV-Komiteen vedrørende Grundvandsforurening, Vingstedcentret 10-11 marts. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 83-91.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 32. Published

  Kontrollerende faktorer for aerob pesticidnedbrydning i grundvandsmagasiner. / Christensen, T. G.; Schouw, Nanette L..; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Rügge, Kirsten.

  Pesticider i grundvand og drikkevand, ATV-komiteen vedrørende Grundvandsforurening, Hotel Marselis, 28. oktober. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 47-56.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 33. Published

  Undersøgelse af toksiciteten af perkolatforurenet grundvand ved hjælp af biologiske testmetoder. / Baun, Anders; Jensen, Susanne Dal; Bjerg, Poul Løgstrup; Christensen, Thomas Højlund; Nyholm, Niels.

  ATV vintermøde om grundvandsforurening, vingstedcentret 10.-11 marts 1998. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 301-310.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

Previous 1 2 3 4 Next
Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word