Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV

Local database

Publisher

 1. 2011
 2. Published

  Fremtidens maritime ingeniøruddannelse : De maritime industriers behov samt engagement i forhold til. Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond 28.november 2011. / Simonsen, Bo Cerup; Hansen, Anders Ørgård; Røge, Esben Fiedler; Andersen, Ingrid Marie Vincent; Lützen, Marie; Bech, Mogens Schrøder; Tang-Jensen, Peter; Knudsen, Thomas S.; Nielsen, Ulrik Dam.

  Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2011. 9 p.

  Publication: CommunicationReport – Annual report year: 2012

 3. 2009
 4. Published

  Innnovation og forskning. / Møller, Jacob Steen.

  Frentidens byggeerhverv i et globaliseringsperspektiv. Danmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2009. p. 33-41.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 2009

 5. 2007
 6. Published

  Visioner for dansk bioethanol. / Ahring, Birgitte Kiær (Editor); Felby, C. (Editor); Jensen, A. (Editor); Nielsen, C. (Editor); Skytte, Klaus (Editor); Wormslev, E.C. (Editor); Zinck, A.M. (Editor).

  Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2007. 22 p.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2007

 7. 2004
 8. Published

  Regn- og spildevand i byer : På vej mod fremtidens afløbssystemer. / Henze, Mogens; Gabriel, Søren; Hasling, A.B.; Høg, H.H.; Jansen, J.l.C.; Vagn-Hansen, P.; Rosenørn, S.B.

  Kgs. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2004.

  Publication: ResearchReport – Annual report year: 2004

 9. 2001
 10. Published

  Offentlige afløbssystemer. / Mikkelsen, Peter Steen.

  Dansk infrastruktur i forfald?: En hvidbog om vedligeholdelse. Kgs. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2001. p. 49-62.

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 2001

 11. 2000
 12. Published

  Optag af PAH'er i planter samt hvilke analysemetoder der kan benyttes hertil. / Samsøe-Petersen, L.; Mortensen, G.K.

  Tjære og PAH-forureninger under et. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 2000. p. 23-36.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 2000

 13. 1999
 14. Published

  Chlorerede opløsningsmidler. Hvor stort er problemet?. / Broholm, M.M.

  Chlorerede opløsningsmidler. Hvor stort er problemet?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 15. Published

  Hvad er naturlig nedbrydning som afværgestrategi?. / Bjerg, Poul Løgstrup.

  Hvad er naturlig nedbrydning som afværgestrategi?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 16. Published

  Hvornår og hvordan moniteres grundvandet ved gamle lossepladser?. / Kjeldsen, P.; Bjerg, P.L.; Ejlskov, P.; Harrekilde, D.

  Hvornår og hvordan moniteres grundvandet ved gamle lossepladser?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 17. Published

  Identifikation og måling af betydende redoxprocesser. / Albrechtsen, H.-J.

  Identifikation og måling af betydende redoxprocesser. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 18. Published

  Jord- og grundvandsforurening med miljøfremmede stoffer: Hysteri eller reel fare?. / Tjell, J.C.

  Jord- og grundvandsforurening med miljøfremmede stoffer: Hysteri eller reel fare?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 19. Published

  Måling af den laterale gasspredning fra gammel losseplads. / Christophersen, M.; Kjeldsen, P.

  Måling af den laterale gasspredning fra gammel losseplads. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 20. Published

  Natural attenuation: A feasible approach to remediation of groundwater pollution at landfills?. / Christensen, T.H.; Kjeldsen, P.; Bjerg, P.L.

  Natural attenuation: A feasible approach to remediation of groundwater pollution at landfills?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 21. Published

  Naturlig nedbrydning i grundvand forurenet med benzin og olie og klorerede opløsningsmidler. / Bjerg, P.L.

  Naturlig nedbrydning i grundvand forurenet med benzin og olie og klorerede opløsningsmidler. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 22. Published

  Nedbrydningen af pesticider i grundvand ved realistisk lave koncentrationer. / Toräng, L.; Nyholm, N.

  Nedbrydningen af pesticider i grundvand ved realistisk lave koncentrationer. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 23. Published

  Organics in landfill leachates - polar and ionic compounds. / Ledin, A.; Baun, A.; Bjerg, P.L.; Christensen, T.H.

  Organics in landfill leachates - polar and ionic compounds. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 24. Published

  Reaktive vægge med jernspåner - perspektiver og status for danske aktiviteter. / Kjeldsen, P.

  Reaktive vægge med jernspåner - perspektiver og status for danske aktiviteter. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 25. Published

  Samtidig fjernelse af TCE og kromat i reaktive vægge - resultater fra laboratorieforsøg. / Locht, T; Klingberg, J.; Kjeldsen, P.

  Samtidig fjernelse af TCE og kromat i reaktive vægge - resultater fra laboratorieforsøg. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 26. Published

  Substitution som et tveægget sværd, MTBE som eksempel. / Arvin, E.

  Substitution som et tveægget sværd, MTBE som eksempel. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 27. Published

  Transport, sorption og nedbrydning af pesticider i en aerob akvifer: Pulsinjektionsforsøg. / Broholm, M.M.; Rügge, K.; Tuxen, N.; Mosbæk, H.; Bjerg, P.L.

  Transport, sorption og nedbrydning af pesticider i en aerob akvifer: Pulsinjektionsforsøg. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1999.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1999

 28. 1998
 29. Published

  Aerob nedbrydning af pesticider i søjleforsøg med grundvandsmateriale. / Tuchsen, Peter Lysholm; Tuxen, Nina; Rügge, Kirsten; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Bjerg, Poul Løgstrup.

  Pesticider i grundvand og drikkevand, ATV-komiteen vedrørende Grundvandsforureing, Hotel Marselis, 28. oktober. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 57-66.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 30. Published

  Beskrivende statistik. / Rootzen, Helle.

  ATV-møde: Statistiske metoders anvendelse ved forureningsundersøgelser. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 1-10.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1989

 31. Published

  Biological transformation of phenols in a sandstone aquifer. / Broholm, Mette Martina; Arvin, Erik.

  Vintermøde om grundvandsforurening, ATV-Komiteen vedrørende Grundvandsforurening, Vingstedcentret 10-11 marts. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 83-91.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 32. Published

  Kontrollerende faktorer for aerob pesticidnedbrydning i grundvandsmagasiner. / Christensen, T. G.; Schouw, Nanette L..; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Rügge, Kirsten.

  Pesticider i grundvand og drikkevand, ATV-komiteen vedrørende Grundvandsforurening, Hotel Marselis, 28. oktober. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 47-56.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 33. Published

  Undersøgelse af toksiciteten af perkolatforurenet grundvand ved hjælp af biologiske testmetoder. / Baun, Anders; Jensen, Susanne Dal; Bjerg, Poul Løgstrup; Christensen, Thomas Højlund; Nyholm, Niels.

  ATV vintermøde om grundvandsforurening, vingstedcentret 10.-11 marts 1998. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1998. p. 301-310.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1998

 34. 1997
 35. Published

  Barrierer for forskningsformidler. Foredrag. Refereret med efterfølgende diskussion. / Arvin, E.

  Barrierer for forskningsformidler. Foredrag. Refereret med efterfølgende diskussion. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 36. Published

  Detektion af nedbrydningsprodukter ved kemiske og biologiske metoder. / Dyreborg, S.; Arvin, E.

  Detektion af nedbrydningsprodukter ved kemiske og biologiske metoder. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 37. Published

  Distributionskoefficienter for tungmetaller i sandede grundvandsmagasiner. / Christensen, T.H.; Redemann, S.; Boddum, J.K.; Astrup, T.; Hansen, B.Ø.; Holm, P.E.; Christensen, J.B.

  Distributionskoefficienter for tungmetaller i sandede grundvandsmagasiner. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 38. Published

  Hvad er kvalitet i prøvetagning. / Grøn, C.; Lindhardt, B.

  Kvalitet i miljøprøvetagning - jord, poreluft og grundvand. ATV-komiteen vedrørende grundvandsforurening. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997. p. 1-7.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 39. Published

  Hvordan kan vi bruge forskningen på jord- og grundvandsområdet? Resume. / Grøn, C.

  Hvordan kan vi bruge forskningen på jord- og grundvandsområdet?. ed. / J.K. Pedersen. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997. p. 1-3.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 40. Published

  Kan vi inddrage omsætningsforhold i risikovurderinger?. / Arvin, E.

  Kan vi inddrage omsætningsforhold i risikovurderinger?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 41. Published

  Kompleksering af tungmetaller med opløst organisk stof. / Christensen, J.B.; Christensen, T.H.

  Kompleksering af tungmetaller med opløst organisk stof. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 42. Published

  Model complexity and parameter uncertainty in groundwater modelling. / Barlebo, Heidi Christiansen; Rosbjerg, Dan.

  Kalibrering - Validering og Usikkerheder på Grundvandsmodeller. København : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997. p. 87-100.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 43. Published

  Multi-phase flow in fractured porous: Laboratory models. / Sonnenborg, Torben Obel; Butts, Michael Brian; Høgh Jensen, Karsten.

  Research projects about soil and groundwater. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997. p. 91-97.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 44. Published

  Natural attenuation of xenobiotic compounds at the Grindsted old landfill. / Rügge, K.; Bjerg, P.L.; Mosbæk, H.; Christensen, T.H.

  Natural attenuation of xenobiotic compounds at the Grindsted old landfill. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 45. Published

  Omsætning af miljøfremmede organiske stoffer i forurenede grundvandsmagasiner. Foredrag. Refereret. / Bjerg, P.L.

  Omsætning af miljøfremmede organiske stoffer i forurenede grundvandsmagasiner. Foredrag. Refereret. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 46. Published

  Pesticidforskningen under Det strategiske Miljøforskningsprogram. / Albrechtsen, H.-J.

  Pesticidforskningen under Det strategiske Miljøforskningsprogram. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 47. Published

  Sorption of three heterocyclic compounds and their hydrocarbon analog from coal-tar contaminated water in a natural clayey till. / Broholm, M.M.; Broholm, K.; Arvin, E.

  Sorption of three heterocyclic compounds and their hydrocarbon analog from coal-tar contaminated water in a natural clayey till. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 48. Published

  The fate of creosote compounds - a comparison of experiments at different scales. / Broholm, K.; Arvin, E.

  The fate of creosote compounds - a comparison of experiments at different scales. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 49. Published

  Uorganiske stoffluxe i grundvandsoplandet omkring Vejen Losseplads. / Bjerg, P.L.; Nielsen, M.Æ.; Carlson, B.B.; Pedersen, Jørn Kristian; Christensen, Thomas Højlund.

  Uorganiske stoffluxe i grundvandsoplandet omkring Vejen Losseplads. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 50. Published

  Using elevated temperatures to enhance in-situ remediation in low-permeable soils and groundwater. / Heron, G.

  Using elevated temperatures to enhance in-situ remediation in low-permeable soils and groundwater. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 51. Published

  Vandbehandling - og vandforsyning. Foredrag. Refereret. / Albrechtsen, H.-J.

  Vandbehandling - og vandforsyning. Foredrag. Refereret. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1997.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1997

 52. 1996
 53. Published

  Baggrundsundersøgelser for valg af mulige afværgeforanstaltninger ved en gammel losseplads. / Kjeldsen, Peter; Grundvig, A.

  Baggrundsundersøgelser for valg af mulige afværgeforanstaltninger ved en gammel losseplads. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1996. p. 33-47.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 54. Published

  Forureningsspredning i grundvandsmagasiner - dispersionsforhold og deres betydning for moniteringsprogrammer og afværgeforanstaltninger. / Bjerg, P.L.; Kjeldsen, P.; Christensen, T.H.; Pedersen, Jørn Kristian.

  Forureningsspredning i grundvandsmagasiner - dispersionsforhold og deres betydning for moniteringsprogrammer og afværgeforanstaltninger. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1996. p. 21-32.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 55. Published

  "Intrinsic bioremediation" eller "intern rensning" - en alternativ afværgeteknologi i Danmark?. / Christensen, T.H.

  "Intrinsic bioremediation" eller "intern rensning" - en alternativ afværgeteknologi i Danmark?. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1996.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 56. Published

  Naturlig biologisk fjernelse af tjærestoffer i jord og grundvand. / Dyreborg, S.; Arvin, E.

  Naturlig biologisk fjernelse af tjærestoffer i jord og grundvand. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1996. p. 43-55.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 57. Published

  Risikokommunikation har alle odds imod sig. / Grønberg, C.D.

  Accept af risici. Økotoksikologiske vurderinger. Grænseværdier for pesticider. Uddrag af indlæg og debat ved fire møder i ATV 1993-94. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1996. p. 29-44.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 1996

 58. Published

  Transport og omsætning af cyanider på forurenede gasværksgrunde. / Kjeldsen, P.

  Transport og omsætning af cyanider på forurenede gasværksgrunde. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1996. p. 33-42.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1996

 59. 1995
 60. Published

  Danmarks og EU's forskning - krav til den nationale indsats. / Olesen Larsen, P.; Busch, N.E.; Hansen, N.; Isaksen, S.; Lawætz, P.; Nilsson, E.; Skovgaard, I.

  Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1995. 64 p.

  Publication: Research - peer-reviewBook – Annual report year: 1995

 61. Published

  Geomicrobial and Geochemical Redox Processes in a Landfill Polluted Aquifer. / Ludvigsen, Liselotte; Heron, Gorm; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Christensen, Thomas Højlund.

  ATV Møde: Biologiske processer i jord og grundvand. Jærgersborg : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1995. p. 11-19.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1995

 62. Published

  In situ and Laboratory Determined First-Order Degradation Rate Constants of Specific Organic Compounds in an Aerobic Aquifer. / Nielsen, Per Henning; Bjerg, Poul Løgstrup; Nielsen, Pernille; Smith, Pernille; Christensen, Thomas Højlund.

  ATV Møde: Biologiske processer i jord og grundvand. Jærgersborg : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1995. p. 31-44.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1995

 63. Published

  Redox Buffering in Shallow Aquifers Contaminated by Leachate and Implications for the Development of Reduced Plumes and In Situ Remediation. / Christensen, Thomas Højlund; Heron, Gorm; Bjerg, Poul Løgstrup.

  ATV Møde: Biologiske processer i jord og grundvand. Jærgersborg : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1995. p. 21-30.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1995

 64. Published

  Transport af DNAPL'S i jord og grundvand - en oversigt. / Broholm, Kim; Broholm, Mette Martina; Butts, Michael Brian.

  ATV Møde: Vintermøde om grundvandsforurening. Bredsten : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1995. p. 3-22.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1995

 65. 1994
 66. Published

  Anaerob nedbrydning af aromatiske heterocykliske forbindelser. / Licht, Dorthe; Arvin, Erik.

  ATV Møde: Forskningsprojekter vedrørende grundvandsforurening. Danmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 103-112.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 67. Published

  An Integrated Description of the Organic Pollution Plume from an Old Landfill (Grindsted, Denmark). / Rügge, Kirsten; Bjerg, Poul Løgstrup; Würtz, Solveig; Foverskov, Anja; Skov, Bent.

  ATV Møde: Vintermøde om grundvandsforurening. Bredsten : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 143-154.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 68. Published

  Bakteriologisk vækst i varmtvandsbeholdere. / Bagh, Lene; Albrechtsen, Hans-Jørgen; Arvin, Erik.

  ATV Møde: Tema-Møde om Vandforsyningsteknik. Danmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 79-89.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 69. Published

  Den jern-reducerende zone ved Vejen losseplads: Redoxkarakterisering og sedimentundersøgelser. / Heron, Gorm; Christensen, Thomas Højlund.

  ATV Møde: Vintermøde om grundvandsforurening. Bredsten : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 155-165.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 70. Published

  Jordrensning redder ikke grundvandet. / Arvin, Erik.

  Der mangler en plan! - En debatbog om forurenet jord. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 59-67.

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 1994

 71. Published

  Kemisk/geologisk database over tjæreforurenede grunde i Danmark. / Kiilerich, Ole; Arvin, Erik.

  ATV Møde: Vintermøde om grundvandsforurening. Bredsten : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 193-207.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 72. Published

  Kompleksering og mobilitet af tungmetaller. / Christensen, Jette Bjerre; Jensen, Dorthe Lærke; Christensen, Thomas Højlund; Holm, Peter Engelund.

  ATV Møde: Vintermøde om grundvandsforurening. Bredsten : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 179-190.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 73. Published

  Nedbrydning af oliekomponenter i vandværksfilter. / Carlson, Bertil Ben; Olander, Morten A.; Arvin, Erik.

  ATV Møde: Tema-Møde om Vandforsyningsteknik. Danmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 57-65.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 74. Published

  Oliestoffers skæbne i grundvand. / Arvin, Erik.

  ATV Møde: Vintermøde om grundvandsforurening. Bredsten : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 25-34.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 75. Published

  Opløste humuslignende stoffers betydning for tungmetallers opløselighed og mobilitet. / Christensen, Jette Bjerre; Jensen, Dorthe Lærke; Holm, Peter Engelund; Christensen, Thomas Højlund.

  ATV Møde: Forskningsprojekter vedrørende grundvandsforurening. Danmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 61-74.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 76. Published

  Rumlig variation i hydraulisk ledningsevne og grundvandskvalitet. / Bjerg, Poul Løgstrup; Skov, Bent Henning; Christensen, Thomas Højlund.

  ATV Møde: Miljøboringer - nu og i fremtiden. Jærgersborg : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 77. Published

  Sorption af tungmetaller i grundvandszonen. / Jackson, Thorleif; Lehmann, Nikolaj; Holm, Peter Engelund; Christensen, Thomas Højlund.

  ATV Møde: Forskningsprojekter vedrørende grundvandsforurening. Danmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 75-81.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 78. Published

  Sorption af udvalgte NSO-forbindelser. / Broholm, Kim; Arvin, Erik.

  ATV Møde: Vintermøde om grundvandsforurening. Bredsten : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 209-217.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 79. Published

  Udluftning og efterfølgende kalkfjernelse i fluidiseret filter. / Otterstrøm, Tina; Marcher, Marianne B.; Arvin, Erik.

  ATV Møde: Tema-Møde om Vandforsyningsteknik. Danmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 19-31.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 80. Published

  Udvaskning af metaller fra metalgevindingspladser. / Jensen, Dorthe Lærke; Holm, Peter Engelund; Futtrup, Jakob; Christensen, Thomas Højlund.

  ATV Møde: Forskningsprojekter vedrørende grundvandsforurening. Danmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 49-59.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 81. Published

  Variabilitet i biologisk nedbrydning af specifikke organiske stoffer i en aerob akvifer målt ved laboratorie batch eksperimenter. / Nielsen, Per; Foverskov, Anja; Christensen, Thomas Højlund.

  ATV Møde: Vintermøde om grundvandsforurening. Bredsten : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 167-178.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

 82. Published

  Vi ved nok til at gå i gang. / Christensen, Thomas Højlund.

  Der mangler en plan! - En debatbog om forurenet jord. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 52-58.

  Publication: ResearchBook chapter – Annual report year: 1994

 83. 1993
 84. Published

  Fluxen af automatiske kulbrinter fra tjæreforurenet jord : Laboratorieforsøg. / Lindhardt, Bo; Christensen, Thomas Højlund; Andersen, Lizzi.

  ATV Møde: Vurdering af inde- og udeklima på grunde forurenet med flygtige organiske kemikalier. Danmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1993. p. 53-64.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1993

 85. Published

  Fluxen af o-xylen og naphthalen fra forurenet sandjord : Laboratorieforsøg. / Lindhardt, Bo; Christensen, Thomas Højlund.

  ATV Møde: Vurdering af inde- og udeklima på grunde forurenet med flygtige organiske kemikalier. Denmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1993. p. 11-26.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1993

 86. Published

  Organiske mikroforureninger i grundvand : Kilder, rensning og vandanvendelse. / Arvin, Erik.

  ATV Møde: Vintermøde om grundvandsforurening. Bredsten : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1993. p. 31-41.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1993

 87. 1992
 88. Published

  In-situ måling af nedbrydning af specifikke organiske stoffer i perkolatfanen ved Vejen losseplads. / Nielsen, Per Henning.

  ATV Møde: Forskningsprojekter vedrørende grundvandsforurening. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1992. p. 61-69.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1992

 89. Published

  Jern-oxider : En ny elektronacceptor for mikrobiel nedbrydning i grundvandsmagasiner?. / Albrechtsen, Hans-Jørgen; Brandt, Gitte; Refstrup, Mona.

  ATV Møde: Forskningsprojekter vedrørende grundvandsforurening. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1992. p. 73-77.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1992

 90. Published

  Mobilitet og tilgængelighed af tungmetaller i jord. / Christensen, Thomas Højlund; Holm, Peter Engelund.

  ATV Møde: Tungmetaller. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1992. p. 43-56.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1992

 91. Published

  Nedbrydning af phenoler og aromatiske hydrocarboner ved dentrifikation. / Flyvbjerg, John; Arvin, Erik; Jensen, Bjørn K.; Olsen, Susan K.

  ATV Møde: Forskningsprojekter vedrørende grundvandsforurening. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1992. p. 49-59.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1992

 92. Published

  Udvaskning fra tjæreforurenet jord : Søjleforsøg med tjæreforurenet sand. / Dyreborg, Søren.

  ATV Møde: Forskningsprojekter vedrørende grundvandsforurening. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1992. p. 33-47.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1992

 93. 1990
 94. Published

  Bioteknologi i planteforædlingen. / Doll, H.

  Landbruget og fremtidens teknologi. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1990. p. 7-22.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 1990

Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word