Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV

Local database

Publisher

 1. 1990
 2. Published

  Bioteknologi i planteforædlingen. / Doll, H.

  Landbruget og fremtidens teknologi. Lyngby : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1990. p. 7-22.

  Publication: Research - peer-reviewBook chapter – Annual report year: 1990

 3. 1992
 4. Published

  In-situ måling af nedbrydning af specifikke organiske stoffer i perkolatfanen ved Vejen losseplads. / Nielsen, Per Henning.

  ATV Møde: Forskningsprojekter vedrørende grundvandsforurening. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1992. p. 61-69.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1992

 5. Published

  Jern-oxider : En ny elektronacceptor for mikrobiel nedbrydning i grundvandsmagasiner?. / Albrechtsen, Hans-Jørgen; Brandt, Gitte; Refstrup, Mona.

  ATV Møde: Forskningsprojekter vedrørende grundvandsforurening. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1992. p. 73-77.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1992

 6. Published

  Mobilitet og tilgængelighed af tungmetaller i jord. / Christensen, Thomas Højlund; Holm, Peter Engelund.

  ATV Møde: Tungmetaller. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1992. p. 43-56.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1992

 7. Published

  Nedbrydning af phenoler og aromatiske hydrocarboner ved dentrifikation. / Flyvbjerg, John; Arvin, Erik; Jensen, Bjørn K.; Olsen, Susan K.

  ATV Møde: Forskningsprojekter vedrørende grundvandsforurening. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1992. p. 49-59.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1992

 8. Published

  Udvaskning fra tjæreforurenet jord : Søjleforsøg med tjæreforurenet sand. / Dyreborg, Søren.

  ATV Møde: Forskningsprojekter vedrørende grundvandsforurening. Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1992. p. 33-47.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1992

 9. 1993
 10. Published

  Fluxen af automatiske kulbrinter fra tjæreforurenet jord : Laboratorieforsøg. / Lindhardt, Bo; Christensen, Thomas Højlund; Andersen, Lizzi.

  ATV Møde: Vurdering af inde- og udeklima på grunde forurenet med flygtige organiske kemikalier. Danmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1993. p. 53-64.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1993

 11. Published

  Fluxen af o-xylen og naphthalen fra forurenet sandjord : Laboratorieforsøg. / Lindhardt, Bo; Christensen, Thomas Højlund.

  ATV Møde: Vurdering af inde- og udeklima på grunde forurenet med flygtige organiske kemikalier. Denmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1993. p. 11-26.

  Publication: Research - peer-reviewArticle in proceedings – Annual report year: 1993

 12. Published

  Organiske mikroforureninger i grundvand : Kilder, rensning og vandanvendelse. / Arvin, Erik.

  ATV Møde: Vintermøde om grundvandsforurening. Bredsten : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1993. p. 31-41.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1993

 13. 1994
 14. Published

  Anaerob nedbrydning af aromatiske heterocykliske forbindelser. / Licht, Dorthe; Arvin, Erik.

  ATV Møde: Forskningsprojekter vedrørende grundvandsforurening. Danmark : Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, 1994. p. 103-112.

  Publication: ResearchArticle in proceedings – Annual report year: 1994

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 Next
Download list:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word