Vejhastighedens politiske historie

Publication: ResearchReport – Annual report year: 2012

Documents

View graph of relations

I europæisk transportpolitik er hastighed blevet identificeret - sammen med spirituskørsel og selebrug - som en af de væsentligste udfordringer i kampen for at fremme trafiksikkerhed. Også i Danmark har Færdselssikkerhedskommissionen peget på hastighed som et særligt trafiksikkerhedsproblem. Selvom det således virker, som om der umiddelbart er konsensus både internationalt og nationalt om at kæmpe mod de negative trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af uhensigtsmæssig høj hastighed, ved vi relativt lidt om, hvordan den politiske diskurs om vejhastighed ser ud. Viden herom er relevant, da det udgør et væsentligt vilkår og vigtig ramme for håndtering af den udfordring den faktiske hastighed skaber for trafiksikkerheden.
Med et fokus i dette notat på den nationale politiske håndtering af hastighed siden den første lov om hastighed i 1903, anvendes her en historisk tilgang til den politiske diskurs om hastighed. Formålet er at undersøge, hvordan danske landspolitikere taler om og forstår hastighed og hvordan den hastighedspolitiske diskurs har ændret sig. Et sådant perspektiv tilbyder en supplerende vinkel til forskning om hastighed og trafiksikkerhed.
Original languageDanish
PublisherTechnical University of Denmark, Transport
Number of pages30
ISBN (electronic)978-87-7327-227-5
StatePublished - 2012
SeriesDTU Transport. Notat
Number2012:4
ISSN1601-9466
Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

Download statistics

No data available

ID: 10665014