Transportvaneundersøgelsen: Faktaark om kollektiv transport i Danmark

Publication: CommunicationOther contribution – Annual report year: 2012

View graph of relations

Kollektiv transport omfatter al bus- og togtrafik, dog undtaget turistbusser. Den gennemsnitlige kollektive tur er på 27,5 km. Hver dansker rejser i gennemsnit med kollektiv transport hver femte dag (0,2 ture/dag), og rejser således i gennemsnit kollektivt 5,6 km hver dag. Kollektiv transport udgør 14 % af den samlede transport målt i kilometer og 7 % af turene.
Original languageDanish
Publication date2012
PublisherTechnical University of Denmark, Transport
EditionVersion: 04-2012-TU0611v1
Number of pages2
StatePublished - 2012

Bibliographical note

Fakta om Transportvaneundersøgelsen:
Transportvaneundersøgelsen har til formål at kortlægge den danske befolknings trafikale adfærd. Siden 1992 er undersøgelsen blevet gennemført løbende, og er i dag den bedste samlede kilde til analyser af persontransportadfærden.
Yderligere informationer om Transportvaneundersøgelsen kan findes på www.tudata.dk eller ved henvendelse til Data- og Modelcenter ved DTU Transport.

Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

Download statistics

No data available

ID: 10015819