Transportvaneundersøgelsen: Faktaark om transportens tidsfordeling

Publication: CommunicationOther contribution – Annual report year: 2012

View graph of relations

I forhold til mange andre lande, er danskernes brug af cykel en langt mere central del af det samlede
transportbillede. I gennemsnit foretager danskere i alderen 10-84 år 0,49 cykelture per dag, med en
gennemsnitslængde på 2,98 km for hver tur, svarende til 1,45 km om dagen. Cykelture udgør i dag 17
% af alle personture i Danmark, og 4 % af transporten i kilometer. Gennemsnitstallene dækker over
store variationer geografisk og ml. forskellige befolkningsgrupper.
Original languageDanish
Publication date2012
PublisherTechnical University of Denmark, Transport
EditionVersion: 05-2012-TU0611v1
Number of pages2
StatePublished - 2012

Bibliographical note

Fakta om Transportvaneundersøgelsen:
Transportvaneundersøgelsen har til formål at kortlægge den danske befolknings trafikale adfærd. Siden 1992 er undersøgelsen blevet gennemført løbende, og er i dag den bedste samlede kilde til analyser af persontransportadfærden.
Yderligere informationer om Transportvaneundersøgelsen kan findes på www.tudata.dk eller ved henvendelse til Data- og Modelcenter ved DTU Transport.

Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

Download statistics

No data available

ID: 9784813