Transportvaneundersøgelsen: Faktaark om transport og indkomst i Danmark

Publication: CommunicationOther contribution – Annual report year: 2012

View graph of relations

En af de store styrker ved Transportvaneundersøgelsen er, at det er muligt at knytte transportadfærden sammen med forskellige baggrundsvariable. I dette faktaark beskrives sammenhængen mellem transportadfærden og personlig indkomst, og desuden kombineres med andre baggrundsvariable.
Original languageDanish
Publication date2012
PublisherTechnical University of Denmark, Transport
EditionVersion: 04-2012-TU0611v1
Number of pages2
StatePublished - 2012

Bibliographical note

Fakta om Transportvaneundersøgelsen:
Transportvaneundersøgelsen har til formål at kortlægge den danske befolknings trafikale adfærd. Siden 1992 er undersøgelsen blevet gennemført løbende, og er i dag den bedste samlede kilde til analyser af persontransportadfærden.
Yderligere informationer om Transportvaneundersøgelsen kan findes på www.tudata.dk eller ved henvendelse til Data- og Modelcenter ved DTU Transport.

Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

Download statistics

No data available

ID: 10015929