Transportvaneundersøgelsen: Faktaark om pendling i Danmark

Publication: CommunicationOther contribution – Annual report year: 2012

View graph of relations

I det følgende er en pendlerrejse defineret som en turkæde, der beskriver hele rejsen fra hjemmet til arbejdspladsen og hjem igen. Den gennemsnitlige pendlerrejse var i 2011 på 40,5 km. Set over alle årets dage, for alle lønmodtagere og selvstændige, foretages i gennemsnit 0,52 pendlerrejser per
dag, svarende til 21,1 km hver dag. Transport til arbejde udgør 24 % af den samlede transport målt i kilometer og 19 % af turene.
Original languageDanish
Publication date2012
PublisherTechnical University of Denmark, Transport
EditionVersion: 03-2012-TU0611v1
Number of pages2
StatePublished - 2012

Bibliographical note

Fakta om Transportvaneundersøgelsen:
Transportvaneundersøgelsen har til formål at kortlægge den danske befolknings trafikale adfærd. Siden 1992 er undersøgelsen blevet gennemført løbende, og er i dag den bedste samlede kilde til analyser af persontransportadfærden.
Yderligere informationer om Transportvaneundersøgelsen kan findes på www.dtu.dk/centre/Modelcenter/TU eller ved henvendelse til Data- og Modelcenter ved DTU Transport.

Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

Download statistics

No data available

ID: 7614628