Teknologiske designprocesser og arbejdsmiljø – om social formning af teknologi og arbejdsmiljø i fødevaresektoren

Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2001

View graph of relations

Det har i mange år været en intention i det danske arbejdsmiljøsystem at forsø-ge at tage hensyn til arbejdsmiljøet når der udvikles og indføres ny teknologi på arbejdspladserne. Det er kun lykkedes i begrænset omfang. Baseret på nyere teknologisociologisk teori og et case studie af udvikling af ny teknologi til fø-devaresektoren diskuterer denne artikel muligheder og betingelser for at ar-bejdsmiljø kan inddrages i teknologiske designprocesser. Spørgsmålet er om teknologisociologiens forståelse af sådanne processer kan bidrage til at udvikle nye strategier og handlingsanvisninger for arbejdsmiljøprofessionelle.
Original languageDanish
JournalTidsskrift for Arbejdsliv
Volume3
Pages (from-to)19-31
StatePublished - 2001
Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

ID: 2620693