Overvågning af influenza i svin 2011

Publication: CommissionedReport – Annual report year: 2012

View graph of relations

Influenza i dyr udgør en trussel mod dyresundheden, dyrevelfærden, produktionsøkonomien, fødeva-resikkerheden og har givet anledning til flere pandemier i mennesker. For at kunne agere hurtigt på nye trusler (early warning) og derved holde konsekvensen af fundet af et nyt virus på et minimum, er det nødvendigt at virologiske og epidemiologiske informationer om cirkulerende influenzavirus udveksles hurtigt og effektivt mellem sundheds- og veterinærmyndigheder nationalt og internationalt. Da nye og/eller ændrede influenzavirus, med potentiale til at kunne smitte til mennesker (zoonoser), oftest opstår i det animale reservoir, er det oplagt, at det veterinære område tager teten og implementerer effektive systemer til overvågning og karakterisering af influenzavirus i relevante dyrearter.

Rapporten beskriver resultaterne opnået ved en systematisk passiv overvågning af cirkulerende influenzavirus subtyper i danske svin i 2011. Det overordnede formål med overvågningen var at identificere hvilke influenzasubtyper og influenzavirus gener, der cirkulerer blandt danske svin.
Original languageDanish
Number of pages15
ApplicantFødevarestyrelsen
StatePublished - 2012
Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

ID: 51175083