Monitering af sandfiltres driftstilstand

Publication: ResearchConference abstract for conference – Annual report year: 2011

View graph of relations

Sandfiltrene i danske vandværker har en essentiel rolle i produktionen af godt drikkevand. Specielt fjernelsen af jern og ammonium kan på nogle anlæg volde problemer midlertidigt eller mere permanent. Filtrenes driftstilstand undersøges løbende på basis af deres evne til at overholde grænseværdierne for en række stoffer og desuden vurderes det mere eller mindre systematisk, om der er uregelmæssigheder under tilbageskyl-processen. Derudover lever filtrene mest ”deres eget liv”. I dette foredrag præsenteres en hel række (diagnostiske) redskaber til at opnå en meget mere detaljeret vurdering af filtrenes driftstilstand. Ved gentagen brug af redskaberne kan det vurderes, om filtrene (”patienten”) befinder sig i en stabil god tilstand eller om filtrene er på vej mod en tilstand, hvor grænseværdierne ikke mere kan overholdes. De præsenterede redskaber er særdeles velegnede til at bruge i forbindelse med Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) i vandrensningsprocessen, hvor der hidtil har manglet ordentlige midler til gennemførelse af DDS. Der vil ved foredraget blive præsenteret praktiske resultater af driftsovervågningen på tre vandværker.
Original languageDanish
Publication date2011
StatePublished - 2011
EventDansk Vand Konference 2011 - Aarhus, Denmark

Conference

ConferenceDansk Vand Konference 2011
CountryDenmark
CityAarhus
Period01/11/201102/11/2011
Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

Download statistics

No data available

ID: 6371529