Mink kan også have influenza

Research output: ResearchJournal article – Annual report year: 2018

View graph of relations

De senere år er der i flere tilfælde fundet influenzavirus i mink med kompliceret og dødelig lungebetændelse. I Danmark rekvireres undersøgelse for influenzavirus imidlertid kun sjældent i forbindelse med diagnostiske indsendelser fra syge mink. Derfor undersøges der i reglen kun for influenzavirus, hvis der opstår mistanke om influenza ved obduktionen, eller hvis der er alvorlige langvarige udbrud. For at kunne iværksætte foranstaltninger, der begrænser forekomsten af influenza hos mink, er det nødvendigt at kende udbredelsen af influenzavirus blandt farmede mink i Danmark. Formålet med denne undersøgelse var at gennemføre en systematisk overvågning af forekomsten af influenzavirus i lungerne fra mink indsendt til diagnostisk undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet uanset årsag. Der blev indsamlet materiale i 2016 i perioden fra sommer til pelsning og desuden indgik mink anvendt til et minkobduktionskursus, samt vilde mink. Der blev påvist influenza A virus i mink fra otte farme. Genetiske analyser indikerede, at disse virus stammede fra både danske svin og mennesker. For at forebygge udbrud af influenza i farmede mink anbefales det, at undgå kontakt mellem mink og influenzasyge personer, samt sikre at minkfoder indeholdende biprodukter fra slagtesvin er varmebehandlet eller inaktiveret på anden vis.
Original languageEnglish
JournalFaglig Årsberetning
Volume2017
Pages (from-to)102-105
ISSN2445-9437
StatePublished - 2017

    Research areas

  • Influenza A virus, Mink, Zoonose
Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

Download statistics

No data available

ID: 146465065