Læser mindre og forstår mindre: Om ingeniørstuderendes matematikstudievaner

Publication: Research - peer-reviewJournal article – Annual report year: 2009

View graph of relations

denne artikel fremlægger og diskuterer forfatterne udvalgte resultater fra en empirisk undersøgelse gennemført i studieåret 2007/2008 af hvordan studerende på Danmarks Tekniske Universitet deltager i studieaktiviteter og anvender vidensresurser på det introducerende matematikkursus på civilingeniøruddannelsernes første år. I artiklen præsenterer forfatterne kort undersøgelsesdesignet og baggrunden for undersøgelsen. Videre gøres der rede for de studerendes konkrete brug af matematiklærebøgerne og de studerendes vurdering af hvilke studieaktiviteter og vidensresurser de får mest ud af og foretrækker at bruge når de skal lære matematik. Desuden beskrives udviklingen og ændringerne i de studerendes studievaner i løbet af det første studieår. I artiklen søger forfatterne således at forklare de ingeniørstuderendes matematikstudievaner og de studerendes udvikling af studiestrategier der bevirker at de studerende i løbet af kurset i højere grad tilegner sig den matematik de har brug for at lære, på anden vis end ved læsning af de officielle matematiklærebøger.
Original languageDanish
JournalMONA: Matematik og Naturfagsdidaktik
Issue number3
Pages (from-to)21-40
ISSN1604-8628
StatePublished - 2009
Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

ID: 4240332