Koordinering i transportsektoren – svinger pendulet tilbage?

Publication: Research - peer-reviewConference article – Annual report year: 2007

Without internal affiliation

View graph of relations

Efter mange år med New Public Management reformer kan der idag i transportsektoren iagttages en tendens til at koordinering tillægges mere vægt. Formålet med paperet er at analysere, hvordan den nye tendens med vægt på koordinering ser ud. Det sker ved at analysere to cases indenfor den kollektive trafik, hhv. lokal bustrafik og jernbane. Eksemplerne indenfor de to cases er primært fra Skandinavien og Storbritannien. På baggrund af casene udledes tre forskellige modeller for koordinering: a) organisatorisk koordinering, b) kontraktbaseret koordinering og c) kulturel koordinering. Koordineringsformerne kan supplere hinanden. Det drøftes endvidere i hvilket omfang og hvordan modellerne for koordinering strider mod tre vigtige kendetegn ved New Public Management: gennemsigtighed, konkurrence og opsplitning.
Keyword: Bustrafik, jernbanetrafik, koordinering, New Public Management, organisering, transportpolitik
Original languageDanish
JournalSelected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University
ISSN1903-1092
StatePublished - 2007
Externally publishedYes
Event2007 Annual transport conference at Aalborg University - Aalborg, Denmark

Conference

Conference2007 Annual transport conference at Aalborg University
CountryDenmark
CityAalborg
Period27/08/200728/08/2007
Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

ID: 4023253