Kernekraft og nuklear sikkerhed 2008

Publication: CommunicationReport – Annual report year: 2009

Documents

View graph of relations

Rapporten er den sjette rapport i en serie af årlige rapporter om ker-nekraft og nuklear sikkerhed. Rapporten er udarbejdet af medarbej-dere ved Risø DTU og Beredskabsstyrelsen. Den omhandler den internationale udvikling inden for kernekraft med særlig vægt på sikkerhedsmæssige forhold og nukleart beredskab. Rapporten for 2008 dækker følgende emner: Status for kernekraftens el-produktion, regionale tendenser, reaktorudvikling, beredskabssy-stemer, sikkerhedsrelaterede hændelser ved kernekraft samt interna-tionale forhold og konflikter.
Original languageDanish
Place of publicationRoskilde
PublisherDanmarks Tekniske Universitet, Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi
Number of pages51
ISBN (print)978-87-550-3763-2
StatePublished - 2009
NameDenmark. Forskningscenter Risoe. Risoe-R
Number1701(DA)
ISSN (print)0106-2840

Keywords

  • Radiation physics, Nuclear technologies, Risø-R-1701, Risø-R-1701(DA)
Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

Download statistics

No data available

ID: 6612740