Implementation of life cycle assessment models in solid waste management

Publication: ResearchPh.D. thesis – Annual report year: 2011

Documents

View graph of relations

Teknologier til behandling af affald bliver løbende forbedret, og antallet af forskellige måder at behandle affaldet på er stigende. Det er derfor nødvendigt at finde en metode til at vurdere, hvad der er den mest optimale kombination af teknologier til affaldsbehandling. En af de metoder, der er blevet udviklet til at hjælpe med at udføre denne opgave, er livscyklusvurdering (LCA). Tidligere er en række LCA-modeller blevet udviklet til generel vurdering af specifikke produkter, men i dag bliver der også i stigende grad udviklet LCA-modeller specielt rettet mod affaldshåndtering. Sidstnævnte rejser spørgsmålet om, hvordan LCA-modeller bedst kan blive implementeret i behandlingen af fast affald. PhD projektet viste at en succesfuld implementering af modellerne kun kan foretages, når betydningen af nøgleparametre er velforstået, og at disse barrierer og problemstillinger altid tages i betragtning, da der ellers vil være sandsynlighed for et inkonsekvent resultat. Afhandlingen giver bud på hvordan man bør forholde sig til disse nøgleparametre i en LCA vurdering indenfor affaldsområdet. Ydermere giver afhandlingen bud på hvorledes modellerne kan bruge til udvikling af eksisterende og nye behandlingsteknikker indenfor affaldsområdet.
Original languageEnglish
Place of PublicationKgs. Lyngby, Denmark
PublisherTechnical University of Denmark (DTU)
Number of pages65
ISBN (print)97-88-791855-95-5
StatePublished - Jun 2010
Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

Download statistics

No data available

ID: 6385414