Hersker konsensus i dansk hastighedspolitik? En interviewanalyse

Publication: ResearchConference article – Annual report year: 2012

Documents

Links

View graph of relations

Hastighed betegnes ofte som det største problem for at forbedre trafiksikkerheden. Derfor er fokus i dette paper på dansk national hastighedspolitik. Spørgsmålet er i hvilket omfang hastighedspolitikken i dag er præget af enighed eller uenighed blandt de politiske partier i Folketinget. For at besvare spørgsmålet er semistrukturerede, kvalitative forskningsinterviews gennemført med en repræsentant for hvert parti Folke-tinget. Analysen viser, at der hersker relativt stor aktuel konsensus om såvel mål og værdier som midler i hastighedspolitikken, om end nogle uenigheder består. Det gælder den rette kombination og prioritering af sikkerhed, fremkommelighed og miljø som mål og værdier for hastighedspolitikken, og det gælder i lidt større grad hastighedsgrænserne, mens der er ret stor konsensus om kontrol og sanktioner. Samlet set er hastighedspolitikken karakteriseret ved relativ stærk konsensus.
Original languageDanish
JournalSelected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University
Number of pages12
ISSN1603-9696
StatePublished - 2012
Event - Aalborg, Denmark

Conference

ConferenceTrafikdage på Aalborg Universitet 2012
CountryDenmark
CityAalborg
Period27/08/201228/09/2012
Internet address
Download as:
Download as PDF
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
APAAuthorCBE/CSEHarvardMLAStandardVancouverShortLong
Word

Download statistics

No data available

ID: 10664895